(15.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní dávám slovo panu poslanci Adamovi Rykalovi a prosím, aby se připravil pan poslanec Babák.

 

Poslanec Adam Rykala: Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ve věci školného na vysokých školách. Proč? Protože jste zase změnil názor. Chcete vyškrtnout školné z koaliční smlouvy této vlády. Ne že by mně to osobně jako odpůrci školného na vysokých školách nějak zásadně vadilo. Místo školného chcete zavést zápisné na vysokých školách. Zápisné, které jste nedávno zavrhl poté, kdy rektoři odmítli zápisné na vysokých školách.

Chcete školné, potom chcete zápisné, potom nechcete zápisné a pak zase nechcete školné. Veřejnost je z vašich kroků zmatená. Vaše kroky, pane ministře, jsou nepředvídatelné. Nepředvídatelné jsou i Věci veřejné. O víkendu jste nečekaně změnili názor na placení školného, přičemž školné jste měli v předvolebním programu. A vy konkrétně jste při vyjednávání koaliční smlouvy souhlasil s tím, aby v ní byl jako termín pro zavedení školného rok 2013. Vaše víkendová ideová konference strany vám dala mandát, abyste jednali s koaličními partnery o budoucnosti školného, a zároveň vám dala mandát, abyste porušili svůj volební program. Hlavním argumentem je zmírnění dopadů reforem, které premiér Nečas připravuje. Věcem veřejným jde zároveň o obhajobu principů středních vrstev a sociálních principů. Můžeme vám to ještě věřit?

Pane ministře, řekněte nám, o co vám, Věcem veřejným, vlastně jde. Na mne to působí tak, že jen co jste dostali šanci se realizovat, jste nuceni se připravovat ne na vládnutí, ale na vlastní přežití. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má ministr školství Josef Dobeš.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Hezké odpoledne, paní předsedající, hezké odpoledne, dámy a pánové. Teď nevím, to přežití, jestli je to k mému věku, tak nevím, ale pojďme k tomu, o co mně jde.

Myslím, že pro poslance sociální demokracie, obecně levice, že vcelku vědí, o co mi jde, protože já to s vámi komunikuji. Já se potkávám s hejtmany, kteří jsou převážně sociální demokraté, a bavím se o tom, jak je třeba léčit české školství. Je potřeba zeštíhlit síť středních, vysokých škol tak, aby to odpovídalo demografii. Vyšla PISA 2009 a tady předchůdci, kteří byli z jiných stran než z věcí demokratických, zavedli školství do úskalí a ministr Věcí veřejných musí dělat nepopulární kroky, dělat zásadní kroky a neustupovat z nich. Budeme se bavit o státní maturitě. Doufám, že sociální demokracie si ujasní, když státní maturitu podpořila, proč v Senátu státní maturitu se snaží odstřelit. (Ministr Bárta tleská.) Ano, to jsme byli s Vítkem domluveni.

Pojďme dál, čas běží.

Je potřeba zavést srovnávací zkoušky na základních školách. Je potřeba usilovat o kvalitu v českém školstvím. To jsou věci, které budu dělat a ze kterých neustoupím, a věřím, že i levice, a bude to už brzy, v lednu, mě v tomto podpoří.

Co se týče odloženého školného, tak je potřeba si říci ano, bylo to v programu Věcí veřejných. Odložené školné, sociálně citlivý model. Na tomto jsme se shodli s koaličními partnery a dali jsme to do programového prohlášení vlády. Také je to pravda.

Když jsme byli na ideové konference, tak se na mě obracelo mnoho delegátů s tím, že mě podporují v razantních krocích a v tom, že od těch věcí neustoupím, až ty věci budu prosazovat. Ale že je tu jedna věc, která v rámci všech těch reforem je velmi tvrdá, a myslí si, že by šla otevřít debata, otevřít diskuse, ne škrtnout odložené školné, s našimi koaličními partnery o časování tohoto kroku a že by se velmi přimlouvali o to, aby se to posunulo do dalšího volebního období. Možná už minimálně proto, že naopak tato vláda je nastartovaná k velmi intenzivní cestě na reformních krocích a shodujeme se, že drtivá většina těch kroků musí proběhnout v roce 2011. To je ta doba, kdy společnost je ještě na to připravena.

Takže tolik byly důvody ideové konference a já jsem zavázaný stejně jako moji kolegové ve vládě, že otevřeme diskusi k odloženému školnému, jestli je možné je posunout.

Co se týče zápisného, tak ano, tam z ministerstva vyšla informace o tom, že uvažujeme i o alternativní možnosti výrazně sociálně přijatelnější ve chvíli, kdy ošetříme sociální vrstvy tak, aby to neplatili ti studenti, kteří berou sociální podporu nebo jsou nad tím, zhruba 10 % dalších studentů včetně jako excellence, ti nejlepší studenti, aby neplatili zápisné. A ta idea byla, že to bude nula až šest tisíc za rok, tak jak se běžně platí na voškách. Takže to byla jedna z variant. Já jsem reflektoval na stanovisko rektorů, kteří říkali: Nejdříve je potřeba toto vykomunikovat politicky, a pak s tím přijďte k nám.

Takže to je jenom k zápisnému, tahle varianta, je také možná ji diskutovat. Takže tolik k odloženému školnému.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní předávám opět slovo panu poslanci Rykalovi. Prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Vážený pane ministře, víte, co je největší slabinou českého školství? Časté změny v tom školství a bohužel teď i názorově nestabilní ministr. Víte, z vaší strany došlo totiž k přiznání, že se jedná o strategický krok, což je vlastně odložení školného, před příštími parlamentními volbami. Rozumím tomu správně, že nechcete ztratit politické body? Vy sám se netajíte obavami, že zavedení školného krátce před dalšími volbami do Sněmovny by mohlo stranu Věci veřejné značně poškodit. Takže tady asi primárně nejde o české školství, že?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pan ministr školství bude reagovat na doplňující otázku.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Jenom zareaguji, že pokud pan poslanec ze sociální demokracie vznese nějaký poslanecký návrh, kde bude usilovat o školné či odložené školné, tak je to legální možnost, jak to sem přednést, a tak se o tom pojďme bavit odborně. Ale vcelku mě to překvapuje.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní dávám slovo poslanci Michalu Babákovi, který chce přednést ústní interpelaci na ministra Radka Johna, a prosím, aby se připravil poslanec Jiří Petrů.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý den, vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Pane ministře vnitra, veřejně jste vyzval ministerstva, ostatní státní správu i samosprávu k tomu, aby dobrovolně přijala etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě. Pokud je mi známo, podobné aktivity se v této oblasti objevily již v minulosti. Ovšem osobně jsem nezaznamenal nějaké úspěšné výsledky.

Můžete mi, pane ministře, odpovědět na to, co má být cílem vaší výzvy? Co má tento kodex představovat a co je jeho cílem? Pokud jde o pokus určitého sjednocení, převzali jste inspiraci ze zahraničí, kde jsou mnohdy o velký kus cesty dál? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo ministru vnitra Radku Johnovi.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Musím říci, že cílem nebylo smutné zjištění, které jsme učinili. Vydali jsme etický kodex, ve kterém jsme speciálně upravili, co je korupční chování, jak ho trestat, co je zakázáno, co je konflikt zájmů, a čekali jsme, že řada úřadů a ministerstev s velikou radostí okamžitě s jásáním ten kodex přijme. Zjištění je tristní. Jako by úřady vůbec nechtěly tuto věc řešit. Jako by si všichni mysleli, že korupce je tady normální. Jako by si mysleli, že to je systém našeho života a že je nezměnitelný. A jako by opravdu nechtěli proti tomu nic udělat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP