(15.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, omylem jsem vyhověla požadavku klubu Věcí veřejných, ačkoliv jednací řád tuto situaci neošetřuje, přesto je zde přesně vymezený čas na ústní interpelace. Považuji tedy vyhlášení této přestávky za zmatečné, omlouvám se kolegům a nebudu zkracovat čas určený pro interpelace.

Budeme tedy pokračovat neprodleně v interpelacích na ostatní členy vlády. V tuto chvíli jenom vás upozorním, že je vylosováno 27 poslanců, 27 interpelací.

Vyzývám nyní pana poslance Karla Šidla, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy Víta Bártu a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Pane ministře, dopravní obslužnost státem financovanými vlaky, včetně EC a IC, je využívána k běžnému dojíždění do zaměstnání, do školy či na úřady. Proto první dotaz: Považujete vlaky EC a IC za nadstandard, který nepatří do závazku dopravní obslužnosti v území České republiky?

Poskytování finančních prostředků přes smlouvu o závazku je naprosto standardní a z pohledu Evropy korektní způsob. Pokud budou prostředky převáděny jinam nebo úplně škrtnuty, rozpadne se systém dálkových vlaků v České republice, zvýší se náklady na ostatní dopravní obslužnost a zpochybní dlouhodobé smlouvy se státem. Druhý dotaz: Bude Ministerstvo dopravy zajišťovat náhradu za dálkové vlaky novou objednávkou a za jaké finanční prostředky?

Usnesení vlády č. 1132 z roku 2009 vneslo do veřejné dopravy stabilitu. Ovšem současné záměry na neobjednání EC a IC vlaků ze strany Ministerstva dopravy tvoří nenápadný spouštění mechanismus celé laviny negativních změn ve fungování osobní železniční dopravy. Nekvalitně připravená úsporná opatření ve finále znamenají zdražení. Třetí dotaz: Je nutné v současné době v této oblasti provádět unáhlená rozhodnutí?

Až v průběhu roku 2011 bude možné přesně vyčíslit ztrátu na vlaky IC a EC. Při změně rozsahu objednávky dálkové dopravy o více než 5 %, vlaky EC a IC přesahují 5 %. Přestane platit smluvní cena za kilometr. Může se snadno stát, že se díky snížení rozsahu a zároveň zvýšení jednotkové ceny nic neušetří. Přitom bude výrazně omezena dopravní dostupnost některých regionů, jako zejména jižní Moravy nebo severních Čech. Čtvrtý dotaz: Nejedná se pouze o váš mediální trik, na jedné straně s úsporou financí na Českých drahách a na druhé se najdou peníze na opravy vagonů? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče, a dávám slovo panu ministrovi dopravy.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Dámy a pánové, snažil jsem si dělat ještě průběžné poznámky.

Začnu odzadu. Včera zde, když jsme projednávali rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, byla dlouhá diskuse o tom, že je zapotřebí maximum finančních prostředků koncentrovat právě do železa, betonu, asfaltu a obecně jinak do toho, abychom maximum peněz dali na výstavbu českých silnic a dálnic. A pro mne, vážený pane poslanče, dát 250 mil. Kč na dotaci EC a IC, to znamená na dotaci vlaků na dálkové spoje jako nehoráznou, neefektivní dotaci. Jestliže jsou zde prokazatelně společnosti, komerční společnosti, které ne z altruismu k národu, ale s potřebou tvořit zisk chtějí na železnici jezdit tyto dálkové spoje jako spoje ziskové, a nemluvíme jenom o žlutých vlacích, mluvíme i o jiných vlacích, považuji za nehoráznost v době, kdy máme šetřit každou korunu, dávat Českých dráhám dotační titul na podporu činnosti, která nemá býti dotována, ale naopak má býti zisková. To je první rozměr.

Druhý rozměr. Není naopak mediálním trikem, ale uváženým manažerským rozhodnutím, za kterým si stojím, že naopak je pravdou to, že České dráhy mají silně - a podotýkám silně řekněme podhodnocenou kvalitu vagonů a vlaků. A naopak toto je aktivita, kterou z pozice investora je zapotřebí maximálně podpořit, za prvé ve prospěch občanů České republiky, aby jezdili hezčími a lepšími vlaky, a za druhé z hlediska toho, že to je jedna z posledních mála věcí, kterou z pozice akcionáře jako vlastníka Českých drah můžeme učinit pro to, abychom připravili České dráhy na to, co musí přijít a co byla jedna z prvních věcí, které jsem slíbil, když jsem do svého úřadu nastupoval. A ta se jmenuje konkurence na železnici, dámy a pánové! Konkurence na železnici nám totiž nakonec ukáže, že není zapotřebí dotovat zdaleka tolik spojů, že normálně na železnici se dá dělat slušný byznys. Nemusíme si tady pokřivovat ceny, musíme si je naopak narovnat a ukázat, že dálková přeprava stejně jako nákladní přeprava jsou aktivity, které mají býti ziskové.

Naopak, v následujících letech, pane poslanče, vám sděluji, že já budu činit maximum pro to, abych dále snižoval dotační tituly ve prospěch Českých drah. Já jsem generálního ředitele Českých drah upozornil, že to, že škrtáme, nyní je první krok. I v následujících letech budeme snižovat dotační tituly pro České dráhy, protože České dráhy musí zkvalitňovat své vnitřní fungování a musí se stávat postupně něčím, co nebude mít z pohledu řekněme manažerské krajiny hanlivá označení, že to funguje jako České dráhy, ale naopak, že budeme mít České dráhy, za které se v následujících letech budeme moci pochlubit jako s organizací dobrého hospodáře.

Doufám, že jsem odpověděl na vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: To posoudí pan poslanec. Chcete-li položit ještě doplňující otázku, prosím, máte prostor.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo i za odpověď pane ministře, ale bohužel nemohu s odpovědí být spokojen, protože na rozdíl od vás za mnou stojí dvacet osm a půl roku práce u železnice. A mohu vám říci, že váš manažerský pohled bohužel vůbec neuspokojuje to, co si myslím, jakým způsobem bychom se měli chovat jako Česká republika ke svému národnímu dopravci.

A chci upozornit jenom na jednu maličkost. Nikdy služby v podobě jakékoliv dopravní společnosti na železnici nebudou výrobní továrnou, nebudou pásem na výrobu výrobků. Všechny služby ve veřejné dopravě, které jsou poskytovány jednotlivými dopravci v Evropě i na světě, jsou dotovány a budou i nadále dotovány. To nezmění ani ministr Vít Bárta. A myslím si, že pokud začneme snižovat dopravní obslužnost, vede to pouze k jedné cestě a ta cesta je pro občana České republiky nepřijatelná. Nedocílíme plné dopravní obslužnosti -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, promiňte, že vás přerušuji, pouze vás upozorňuji na čas, váš čas už vypršel, tak prosím končete.

 

Poslanec Karel Šidlo: Snad jenom doplním větu. Nenaplníme tedy dopravní obslužnost pro všechny občany České republiky a navíc celý proces veřejné dopravy velmi výrazně zdražíme.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Máte zde ještě prostor pro reakci, pane ministře, jestli chcete. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážený pane poslanče, upřímně řečeno, dvacet osm let zkušenosti na železnici je možná přesně to, co vás limituje v aktuálním pohledu. V minulých letech je pravdou to, že se na železnici koukalo trošku jinak než na byznys. A já vás ujišťuji, že jak dálková osobní přeprava, tak nákladní přeprava jsou aktivity, které budou ziskové, a já se těším, že vám to dokážu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP