(14.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan premiér odpoví dle jednacího řádu do 30 dnů písemně.

S další interpelací vystoupí poslanec Karel Šidlo, který byl vylosován na druhém místě, a připraví se pan poslanec Zemek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Pane premiére, dovolte mi položit několik otázek souvisejících s informacemi zveřejněnými v uplynulém týdnu v českých médiích ohledně rozšiřování mýtného systému na silnicích prvních a dalších tříd v České republice.

Je pravdou, že dnes dochází k podpisu dalšího rozšíření mikrovlnného mýtného systému dodávaného firmou Kapsch pro silnice prvních tříd, a to v rozsahu tisíc kilometrů? Bude pokračovat smlouva na dodávku a služby s uvedenou firmou nad rámec v současné době již provozovaných mýtných bran na 1100 kilometrech dálnic a rychlostních silnic a 180 kilometrech silnic prvních tříd?

Mikrovlnný mýtný systém je sice funkční, ale všechny odborné analýzy, vyzkoušené modely i vědecké kapacity nejen v České republice vidí budoucnost výběru mýtného v satelitní technologii. Ta má nižší pořizovací i provozní náklady a dává větší možnosti poskytovaných informací. Z těchto důvodů také Evropská komise doporučila členským státům již v roce 2008 rozšiřovat mýtné systémy satelitní technologií. Po potvrzení umístění centrály satelitního systému Galileo v České republice je velmi zarážející, že vláda České republiky setrvává u mikrovlnné technologie a nevyhlásila nová výběrová řízení na nově specifikovanou dodávku satelitního mýtného systému.

A poslední otázka: Jsou palubní jednotky firmy Kapsch certifikovanými a ověřenými měřidly, když dodávají potřebná data pro výběr peněz v České republice?

Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Bude na ni odpovězeno písemně.

S další interpelací vystoupí pan poslanec Václav Zemek a může se připravit poslanec Miroslav Opálka. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, má interpelace se týká dnes již proslulé obří zakázky na likvidaci starých ekologických zátěží. Jistě ji všichni znáte, bylo to i v tisku, v médiích. Můj dotaz je zcela jednoduchý: Jaký je současný stav této obří zakázky, jaké jsou předpokládané dopady na státní rozpočet a jestli už je znám výčet lokalit nebo míst, kterých se tato zakázka bude týkat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další vystoupí poslanec Miroslav Opálka se svou interpelací a může se připravit poslanec Paroubek.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane premiére, vaše vláda si vytkla do svého programu boj se zneužíváním sociálních dávek a veřejných financí. 7. prosince jste v Poslanecké sněmovně jako předseda ODS, ale i jako premiér pořádal tiskovou konferenci ke stávce zaměstnanců veřejného sektoru, které se také jako váš host zúčastnil místopředseda Strany soukromníků České republiky Rudolf Baránek. Tento ekonomický, ale spíše dluhový expert ODS toho má na svědomí nemálo. Podle mých informací zálohy nevyúčtovává, dluhy neplatí. Poslední insolvenční řízení na jeho jednu z firem, Sportovní a reklamní služby, s. r. o., nese datum 6. prosince 2010. Jeho zveřejnitelný dluh jen na pojišťovném vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně, a to jako zaměstnavatele ve dvou firmách i jako fyzické osoby, činí 6 milionů 664 tisíc 375 korun. Další pravomocné platební výměry nelze vyloučit. Proto jeho prohlášení na vaší tiskovce "trpělivě jsme vysvětlovali svým zaměstnancům, proč přijímáme kroky, jako je snižování mezd" zní nejen nedůvěryhodně, ale přímo nabubřele. Sám okrádá veřejné finance, ale druhé nabádá k pochopení úspor.

Pane premiére, nemyslíte si, že dávat najevo svou přízeň takové osobě je arogancí a výsměchem těm, kteří po celé republice dávají najevo svůj nesouhlas s tzv. úspornými kroky vlády. Zpochybňuje to nejen vaše argumenty, ale zpochybňuje to vedení celého tohoto státu.

Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Paroubek - a už bude vystupovat prakticky pouze pan poslanec Paroubek. Můžete mluvit, mikrofon je váš.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, vaše koalice si předsevzala jako jeden z klíčových cílů boj s korupcí a byrokracií. V textu koaliční smlouvy je jednoznačně napsáno, že koalice - cituji - "bude důsledně realizovat zásadní opatření pro boj s korupcí a byrokracií". Současně je zde vyjmenována celá řada opatření, které má vaše vláda navrhnout a realizovat.

Po událostech na Ministerstvu životního prostředí nevěřím, že budete mít ještě odvahu hovořit o své vládě jako o vládě boje proti korupci. Podíváme-li se ovšem, jak vypadá fungování vaší vlády ve skutečnosti a jak se chovají jednotliví vaši ministři, pak realita je na míle vzdálena vašemu politickému slibu. Člen vlády, ministr životního prostředí je donucen k rezignaci za mimořádně podezřelých okolností. Ministr vnitra za naprosto neprůhledných a nejasných okolností požaduje odvolání policejního prezidenta tak vehementně, že se musíme s obavami ptát, co zatím opravdu vězí. Poslanec koaliční strany, reprezentant strany Věci veřejné, si pronajímá kancelář od firmy, kterou vlastní jeho syn. To jsou jen některé z kauz, které veřejnost mohla aktuálně zaznamenat. Těmto kauzám však opravdu vévodí skandál monumentálních rozměrů na Ministerstvu životního prostředí.

Bohužel se obávám, že tyto skandály nejsou asi poslední, a proto se vás ptám: Domníváte se, že tato vláda má ještě morální kredit, aby bojovala proti korupci a nekalým praktikám v politice a veřejné správě? Jak je možné, že koaliční strany, které tak vehementně kritizovaly chování svých předchůdců, potřebovaly tak málo času, aby klesly ještě hlouběji? Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP