(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, poprosím vás o chvilku shovívavosti, protože než přistoupíme k dalšímu bodu dnešního programu, kterým jsou ústní interpelace, tak tady máme mít ještě informaci z volební komise. Ještě chvilku čekám, než přijde pan poslanec Vidím. Prosím o shovívavost. (Předsedající gonguje.)

Dámy a pánové, mohu zahájit naše odpolední jednání. Než přistoupíme k projednávání bodu číslo 136, ústní interpelace, prosím, aby člen volební komise pan poslanec Tluchoř vyhlásil výsledky voleb, které proběhly dnes před polední přestávkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych zastoupil pana předsedu Vidíma a seznámil vás s výsledky předobědové série voleb.

 

Dovolte mi, abych vás seznámil se zápisem


o prvním kole první volby člena Rady České televize (bod 106)

kde bylo vydáno 140 hlasovacích lístků. Pro pana Dobromila Dvořáka bylo odevzdáno 6 hlasů, pro Romana Leszczynského 1 hlas a pro pana Nájemníka 7 hlasů.

V prvním kole nebyl nikdo zvolen. Do druhého kola postupuje pan Václav Nájemník a pan Dobromil Dvořák.


V prvním kole první volby člena Rady České tiskové kanceláře (bod 108)

bylo pro pana Václava Šlajse odevzdáno 35 hlasů. Nikdo nebyl zvolen. Do druhého kola postupuje Václav Šlajs.


Při volbě členů Rady Českého rozhlasu (bod 107)

byly odevzdány následující počty hlasů. Pro pana Milana Badala 58 hlasů, pro paní Katarínu Bartíkovou 3 hlasy, pro pana Tomáše Böhma žádný hlas, pro pana Jiřího Floriana 3 hlasy, pro pana Pavla Hazuku 3 hlasy, pro pana Martina Herzána 21 hlasů, pro paní Marii Jílkovou žádný hlas, pro pana Pavla Kopřivu 1 hlas, pro paní Lenku Mazuchovou 11 hlasů, pro paní Lucii Orgoníkovou 30 hlasů, pro paní Stanislavu Spoustovou 1 hlas a pro pana Petra Šafaříka 7 hlasů.

V prvním kole nikdo nebyl zvolen a postupují: Milan Badal, Lucie Orgoníková, Martin Herzán, Lenka Mazuchová, Petr Šafařík, Katarína Bartíková, Jiří Florian a Pavel Hazuka.


Dále zde máme volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 105).

Zde pro kandidáta Petra Neuvirta bylo odevzdáno 78 hlasů. Tento kandidát byl tedy zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu. To byla úspěšná volba.


Dále zde máme Dozorčí radu Pozemkového fondu (bod 110).

Zde bylo pro jediného kandidáta Josefa Mandíka odevzdáno 84 hlasů. I pan Josef Mandík byl zvolen.

 

Z důvodu technické chyby při tištění hlasovacího lístku nemohlo proběhnout


první kolo volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny (bod 141).

Volební komise navrhuje, aby první kolo proběhlo společně s druhým kolem voleb, které byly v prvním kole neúspěšné, to znamená Rada České televize, Rada České tiskové kanceláře a Rada Českého rozhlasu. Toto druhé kolo - jestli se nemýlím a potvrdí mi to pan tajemník - volební komise navrhuje, aby proběhlo zítra na závěr jednacího dne, to znamená zhruba ve 13.30 až 13.45. Předpokládám, že pan předseda Vidím to navrhne zítra ráno v bloku změn programu schůze.

Tolik informace o výsledku voleb. Děkuji, paní místopředsedkyně, za prostor.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já děkuji za informace z volební komise.

 

Dalším bodem podle našeho pořadu jsou

136.
Ústní interpelace

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

My jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, kteří budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Petra Nečase či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic.

Nyní dávám slovo poslankyni Martě Semelové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Nečase. Připraví se poslanec Karel Šidlo. Jenom chci připomenout, že pan premiér je z dnešního jednání z důvodu zahraniční cesty omluven.

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, 19. prosince má do České republiky přijet na dvoudenní oficiální návštěvu předseda bavorské zemské vlády Horst Seehofer v doprovodu šéfa sudetoněmeckého Landsmanschaftu Posselta. Podle nich se má jednat o průlomovou návštěvu, a to prý díky vstřícnosti Petra Nečase a Karla Schwarzenberga. Upozorňuji, že bavorský premiér se pravidelně účastní sudetoněmeckých srazů, poválečný odsun Němců prohlašuje za bezpráví a vyzývá ke zrušení tzv. Benešových dekretů. Považuji za nehorázné, aby česká vláda přistoupila na to být partnerem pro jednání s nimi.

Chci se proto zeptat za prvé, jak je možné, že mají být v Praze přijímáni na nejvyšší úrovni představitelé organizace, která má ve stanovách za cíl - cituji - "prosazovat právní nárok na vlast, její znovuzískání a s tím spojené právo na sebeurčení, či hájit právo na navrácení, resp. plnohodnotnou náhradu nebo odškodnění za zkonfiskovaný majetek". Za druhé, na čí pozvání přijíždí tato návštěva, kdo ji bude přijímat, případně o čem má jednat. A konečně za třetí, čí zájmy vlastně hájí vláda České republiky.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP