(9.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Stejně tak by měl předseda vlády prosadit důslednou kontrolu jak na Ministerstvu životního prostředí, tak ve fondu životního prostředí a koneckonců také ve státním podniku české lesy, to znamená všude tam, kde působil pan Drobil, a všude tam, kde s ním působili spolupracovníci, kteří se chovali takto podivným a nestandardním způsobem.

Tohle není jenom požadavek hlavní opoziční strany, české sociální demokracie. Já se domnívám, že předseda vlády by měl nyní jasně nejenom nám tady v Poslanecké sněmovně, nejenom opozici, ale také občanům popsat svoji reakci na vzniklou situaci, popsat, jaké kroky nyní zvolí v reakci na to, co se objevilo v médiích, na informace, které se objevily ve sdělovacích prostředcích. Je to naprosto nezbytné pro to, abychom mohli projednávat tak důležitý zákon, jako je zákon o státním rozpočtu, a měli alespoň elementární jistotu, že vláda Petra Nečase zvládne svoji kontrolní roli, dokáže zabránit tomu, aby finanční prostředky nebyly rozkradeny způsobem, který naznačují média, to, co se chystalo, to, co byla snaha prosazovat v rámci struktur této vlády ve fondu životního prostředí a na Ministerstvu životního prostředí.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já bych rád požádal předsedu vlády Nečase, aby informoval v tuto chvíli bez zařazení bodu - on to může učinit - Poslaneckou sněmovnu o vzniklé situaci na Ministerstvu životního prostředí a o tom, jakým způsobem chce celý velký skandál řešit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Do rozpravy, která se nekoná, ale v tomto úvodním vystoupení s přednostním právem v zastoupení poslaneckého klubu chce vystoupit pan místopředseda Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, ta událost je samozřejmě hodně ošklivá a zavání. Na druhou stranu bych byl rád, aby do toho byl přibalen i pražský magistrát. Včera sociální demokracie a ODS smetly ze stolu projednání prapodivně vypsaného tendru na čistírnu odpadních vod. Doporučoval bych panu předsedovi Sobotkovi, aby si skutečně stáhl vystupování jejich politiků, jejich předsedy pana Březiny a dalších, na tom neuskutečněném zasedání.

Já si myslím, že když šetřit, tak zcela důsledně a všechno. Děkuji. (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. K návrhu programu je písemně přihlášena paní poslankyně Bubeníková.

Tak - pan předseda vlády s přednostním právem.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, nejsem ve škole a není mým zvykem nechat se někým vyvolávat k tomu, abych promluvil, nicméně není ani mým zvykem se schovávat.

Já tu situaci považuji za závažnou, vůbec ji nehodlám bagatelizovat. Jsem přesvědčen, že musí být důsledně vyšetřena podle principu padni komu padni. Byla již podána příslušná trestní oznámení a já jsem přesvědčen, že příslušné orgány, tedy policie a státní zastupitelství, budou konat tak, jak konat mají.

Musím říci, že pan ministr Drobil také jednoznačně přiznal svoji odpovědnost za konkrétní výběr lidí. Tady musím říci, že každý z nás, kdo se pohybuje ve vysokých politických nebo ústavních funkcích, každý z nás, kdo především působí v exekutivních funkcích, má kolem sebe vějíř spolupracovníků, lidí podřízených apod., z nichž celá řada selže. Selže osobnostně, selže charakterově, selže případně odborně. Ano, takové věci samozřejmě vedou k tomu, že člověk, který jmenuje tyto lidi, kteří selžou, musí za ně přijmout politickou odpovědnost. Na druhé straně to nevypovídá nic o tom daném konkrétním ústavním nebo politickém činiteli. To za prvé.

Za druhé, pan ministr Drobil postupoval správným způsobem. (Smích, hluk a výkřiky z levé strany sálu.) Okamžitě odvolal všechny aktéry této kauzy, okamžitě nařídil forenzní audit ve Státním fondu životního prostředí a musím říci, že okamžitě pověřil vedením této struktury člověka, který tam působil dlouhodobě, který s ním osobně není žádným způsobem spjat, který mimochodem působil ve vedení tohoto fondu v dobách, kdy ve vládě byla sociální demokracie. Tím je zajištěno naprosto objektivní řízení tohoto fondu. Jsem přesvědčen, že forenzní audit jednoznačně ukáže, zda k nějakým nepravostem došlo, nebo nedošlo.

Já bych chtěl pouze připomenout to, že k selháním lidí, kteří byli odvoláni, patří mimo jiné to, že pokud měli názor, dospěli k názoru, že byl někde porušen zákon, já považuji za pozoruhodné, že celé měsíce pobíhali po této zemi, po ministerstvu s nahrávacími zařízeními místo toho, aby zamířili jedním jediným směrem, kam zamířit měli, to je na státní zastupitelství nebo na policii. Pokud někdo podá v této věci trestní oznámení až v pondělí tohoto týdne, po několika měsících, tak je to pro mne člověk totálně nevěrohodný.

Ano, je tady manažerská chyba, byli vybráni špatní lidé, kteří selhali, kteří charakterově, odborně i z hlediska svého fungování ve funkcích selhali, ale já jsem přesvědčen, že tato věc má být především vyšetřena policií. Pokud jednoznačně závěry povedou k tomu, že tady jsou náznaky konání nejenom za hranou zákona, ale které by označovaly i politické selhání, tak samozřejmě v tom případě budu konat. Zatím tyto informace nemám a nemám žádný důvod k podobným krokům.

Říkám tady otevřeně a veřejně, že pan ministr Drobil má moji důvěru. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. O slovo se hlásí pan poslanec Sobotka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP