(11.40 hodin)
(pokračuje Polčák)

Za prvé, ten tisk má číslo 7. Vy jste jej předložili, ještě jsme ani nedostali osvědčení o zvolení poslance. Tehdy jste, pane Bohuslave Sobotko, prostřednictvím paní předsedající, vyjednával o vládě. Vzpomeňme si na to, bylo to v červnu. Takže já vlastně ani nevím, jestli hlasujeme o kvazikoaličním návrhu, nebo o kvaziopozičním návrhu. Tehdy jste prostě vyjednával o vládě, tudíž já opravdu nevím, jestli ten návrh je dnes opoziční, či vlastně tehdy rodící se koalice, kterou jste měl v hlavě. Tehdy velmi správně myslím že můj ctěný pan kolega Marek Benda upozorňoval, že takový návrh by vlastně ani neměl být předkládán, protože jsme ještě ani nedostali osvědčení o zvolení.

Dojmy a fakta. Vy říkáte - řekněte nám alespoň jeden příklad, kdy s opozicí spolupracujete. Nejsou to pouze pozvání do pracovních skupin. Zákon o veřejných zakázkách byl měněn i podle vašeho přání, vy jste na té schůzce seděl, pane Bohuslave Sobotko. Já nechápu, jak to, že máte tak krátkou paměť.

Za druhé - zákon o odměňování členů zastupitelstev. To byl váš návrh zákona, který já jako zpravodaj jsem doporučil do druhého čtení a byl koalicí takto hlasován.

Takže to není pouze jednosměrný tok. Naopak, o tomto zásadním návrhu ústavního zákona mě jako zpravodaje nikdo z předkladatelů nekontaktoval. Jakou diskusi vedete, jakou debatu vedete vy s koalicí?

Za další - je skutečně pravdou, že TOP 09 a Starostové podporují přímé volby prezidenta, přímé volby starostů. My jsme o referendu neměli v programu ani slovo. Vy jste po 17 letech, jak jste zde řekl, nebyli schopni ODS přesvědčit o tom, že by se takový návrh o ústavním zákoně o referendu měl přijmout. Pokud se hned v prvním volebním období straně Věci veřejné podařilo tento závazek navzdory volebním programům dvou ostatních koaličních stran prosadit do společného koaličního programu, tak je to mimořádný úspěch této strany. (Potlesk ze střední části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní o slovo pana poslance Jiřího Paroubka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, hovoříme dnes o jednom z evergreenů české politiky, alespoň na parlamentní úrovni, o návrhu zákona o obecném referendu.

Paní poslankyně Peake je velmi příjemná, inteligentní dáma a já musím říci, že rád poslouchám její vystoupení. Tu souhlasím, tu nesouhlasím, ale prostřednictvím předsedající - já bych chtěl říci, že sociální demokracie přece nedělá politiku, aby dráždila vládní koalici. Ta se dráždí mezi sebou sama, tím se vůbec nemusíme zabývat. Nebo dokonce Věci veřejné - přece váš projekt je tak na jedno volební období, a i tak budete mít problém. (Potlesk z levé strany.) My chceme naplnit ústavu po 18 letech. Nedařilo se nám to naplnit, protože prostě takové většiny se tady nikdy nevytvořily, které by tohle to umožnily.

No ale přece jedna z vládních stran měla ve svém předvolebním programu požadavek referend. Je to záležitost, na které údajně vznikla. Pořád se tam nějak vyklikáváte mezi sebou, nějaké vaše interní záležitosti. Takže já se domnívám, že teď jde o to, tohle naplnit. Dokonce, jak jsme se tady dozvěděli, jste to prosadili do programového prohlášení vlády. Prima. Tak teď jde o to do toho jít. Já si ale myslím, že přece i poslanci Věcí veřejných teď musí poslouchat velmi pozorně to, co říkají jejich kolegové z vládní koalice, jak tady vystupovali pánové poslanci Polčák, Benda, Laudát. Tady jde přece o to, jestli ano, či ne, jestli tento zákon ano, či ne. Zatím to vypadá, že tento zákon těžko projde, dokonce i hlasy poslanců Věcí veřejných, kteří jej měli jako svůj erbovní zákon v předvolebním programu.

To, co říká pan Benda, něco o předběžném přezkumu Ústavním soudem, to je opravdu zajímavý instrument. Nevím, z čeho vyplývá. Možná, že jsme ho mohli v minulosti několikrát použít, ale pokud vím, nikdy použit nebyl.

Na to, že je mizerné všechno, co předkládá opozice, jsme si už zvykli, zejména u těch zákonů, které není schopna tahle ta koalice předložit.

Hodně voleb. Každého půl roku by prý byly volby. No, já nevím. Já myslím, že jsme tady teď měli v poslední době každou chvíli nějaké volby, a proč by se s těmi volbami nemohlo hlasování spojit například s obecným referendem k nějaké otázce. Podle mého názoru by to účast nesnížilo, naopak zvýšilo.

Víte, já bych doporučil, a obracím se teď zejména ke konzervativním poslancům, aby se podívali na dějiny státu a práva třeba ve Francii, na ústavu páté republiky, degaullovskou ústavu. Tu nenapsali socialisté, jen ji možná pak obratně využívali, pokud byli ve vládě. Tam se přece uskutečnilo, zejména v době prezidentství Charlese de Gaulla několik referend, dokonce kvůli jednomu z těch referend, když pro něj dopadlo špatně, tak Charles de Gaulle v roce 1969 také odešel ze svého úřadu. A to byl konzervativní prezident.

K jakým hodnotám se chcete hlásit? Toto přece není žádná revoluční vymoženost. To je záležitost, která tady panuje, která tady je jako určitá možnost, a je s ní zkušenost, tato přímá demokracie referenda, dva a půl tisíce let, od athénské demokracie.

Dámy a pánové, já se domnívám, že je jenom otázkou pokrytectví některých poslanců, zejména těch, jejichž strany ve svém předvolebním programu tento požadavek měly, pokud budou dnes hlasovat jiným způsobem. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Paroubkovi. Nyní jsou zde dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Karolína Peake, poté pan poslanec Marek Benda.

 

Poslankyně Karolína Peake: Jsem ráda, že pan poslanec Jiří Paroubek poslouchá pozorně má vystoupení. Já ho také pečlivě poslouchám, tu nesouhlasím, tu opět nesouhlasím. (Smích a potlesk ze středu sálu.) Ale já jsem přesvědčena o tom, že jak pan Jiří Paroubek, tak pan Bohuslav Sobotka si zřejmě sedí na uších, nebo doufají, že jim tu jejich agitku někdo zbaští.

Ta podoba příštího zákona o obecném referendu je jasně definována v koaliční smlouvě. A takto ten zákon bude předložen. Samozřejmě, že sociální demokracie k tomu bude přizvána. Tak, jak byl předložen sociální demokracií návrh na zákon o obecném referendu, není ani diskutovatelný. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka paní poslankyně Karolíny Peake. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Třetí faktickou bude mít pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Marek Benda: Já opravdu jenom faktickou poznámku k tomu, co tady řekl pan poslanec Paroubek, který se ptal na předběžné otázky, nebo předběžné přezkumy Ústavního soudu. Tento institut máme v České republice zaveden přibližně šest let. Je v článku 87 odst. 2 ústavy, v otázce mezinárodních smluv, kde právě může být předběžně přezkoumáván soulad mezinárodní smlouvy s českým právním řádem předtím, než bude schvalována a ratifikována. Bylo to použito v případě Lisabonské smlouvy a některých dalších věcí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji Marku Bendovi. Další faktickou poznámku má pan kolega Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jsme tady osočováni z pokrytectví. Já bych chtěl za poslanecký klub TOP 09 a Starostové deklarovat, že jednoznačně podpoříme vládní návrh zákona o obecném referendu, který tato vláda připraví a který je v koaliční smlouvě. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Nyní zde mám dvě přihlášky řádné, a to s přednostním právem. První byl pan ministr Bárta, poté pan kolega Sobotka. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP