(17.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Opravdu je tady racionální úvaha, zda v okamžiku, kdy by nedošlo ke snížení spotřební daně u pohonných hmot, zda by nebylo využito efektu tranzitní země a zahraniční dopravci by u nás netankovali více pohonných hmot, zejména nafty, a zda by v takovém případě paradoxně se snížením spotřební daně nedošlo k většímu inkasu. To je velmi racionální úvaha, která si skutečně vyžaduje velmi vážnou úvahu. Vedli jsme ji na Ministerstvu financí, vedli jsme ji na Národní ekonomické radě vlády a shodli jsme se na tom, že nikoliv. Že ta elasticita, to znamená přizpůsobení vyšší spotřeby díky nižší konkurenční ceně, je v případě pohonných hmot velmi nízká, skoro tak nízká jako u piva, a že toho efektu, který by se dal očekávat, prostě v praxi nedosáhneme. Už jenom proto, že - a já už jsem to tady několikrát opakoval - kdyby mělo dojít ke snížení zhruba o korunu, tak bych to ještě risknul. Ale abychom se dostali do konkurenční pozice vůči Rakousku a vůči Polsku, musel bych jít minimálně o 2,50 a to už je takový výpadek z příjmů, že jsme si téměř jisti - samozřejmě, stoprocentní jistotu nikdy nebudeme mít - ale jsme si téměř jisti, že celková ztráta by byla výsledkem, nikoli celkový zisk. A že tedy tou cestou, jak využít pozici tranzitní země, na což velmi správně upozorňuje vaše interpelace - zapomenu-li na název, je výkonové mýto, nikoli konkurenční cena způsobená spotřební daní z pohonných hmot. Už jenom proto, že máme pádné důvody se domnívat, že okolní země vzhledem ke své rozpočtové situaci spotřební daně z pohonných hmot zvýší, tím myslím zejména Rakousko a Polsko, a problém bude do značné míry eliminován.

Nicméně ta úvaha je racionální a ujišťuji vás, že jsme se tím několik měsíců vážně zabývali. Děkuji za tu otázku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se pana kolegy, zda má ještě připraven doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Chtěl bych poděkovat za odpověď i za vstřícnost, kdy jste sice s posměšky, ale přece jste dokázal odpovědět správně na mé přeřeknutí se nebo spletení.

Já pocházím z příhraničního regionu a tam jsem právě byl upozorněn autodopravci, majiteli čerpacích stanic a podobně. Tam se totiž nejedná jenom o zisky těchto investorů, ale tam se jedná i o problémy se zaměstnaností. Takže takto jsem chtěl provázat tuto otázku. Ještě jednou se omlouvám auditoriu, že jsem si popletl daň z přidané hodnoty se spotřební daní. Příště se pokusím to neudělat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Tím považuji tuto interpelaci za vyřešenou a můžeme se věnovat té, která má číslo 16. Pan poslanec Jiří Paroubek se obrací na ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila ve věci hospodárnosti na Ministerstvu spravedlnosti. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vámi řízený resort se potýká dlouhodobě s nedostatkem finančních prostředků. V tomto koneckonců není výjimečný. Sám jste na neutěšený rozpočtový stav upozorňoval již jako člen vlády Mirka Topolánka. Uváděl jste finanční problémy jako důvod některých vašich kroků. Proto mi dovolte, abych se na vás obrátil s následující interpelací.

Za prvé: Je pravdou, že vámi vedené ministerstvo uzavřelo dne 10. listopadu 2008 smlouvu s reklamní agenturou Euroforum na akci Komunikace změn a přínosů reformy justice směrem k veřejnosti?

Za druhé: Je pravdou, že tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou, konkrétně na jeden měsíc, a to do 31. prosince 2008 a v celkové hodnotě 9,5 mil. korun?

Za třetí: Pokud je to pravda, považujete za adekvátní v době, kdy se resort spravedlnosti dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků na základní provoz včetně zajištění bezpečnosti českých věznic, uzavírat smlouvu v hodnotě skoro 10 mil. korun, a to pouze na jeden jediný měsíc, přičemž k zajišťování náplně zmíněné smlouvy máte příslušný odbor ministerstva?

Za čtvrté: Čím přesně naplňuje předmět smlouvy, to jest komunikace změn a přínosů reformy justice, potisk fotbalových dresů pro ministerstvo, což by měla být jedna z položek hrazených v rámci této smlouvy?

Za páté: Je pravdou, že byl při výběrovém řízení na tuto službu porušen zákon o veřejných zakázkách, kdy nebyla dodržena lhůta pro podání nabídek podle tohoto zákona?

Za šesté: Je pravdou, že ačkoli byla smlouva podepsána 10. 11. 2008, byl odbor správy úřadu ministerstva požádán o posouzení této smlouvy a poskytnutí finančního krytí až 17. 12. 2008, tedy více než měsíc po podpisu smlouvy a 14 dnů před jejím vypršením?

Pane ministře, děkuji za vaši trpělivost při vyslechnutí této mé interpelace.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní požádám pana ministra Jiřího Pospíšila o odpověď na tuto interpelaci.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já se pokusím panu poslanci samozřejmě odpovědět. Předem říkám, že finanční prostředky v resortu spravedlnosti byly kráceny již za jeho vlády, to znamená za vlády pana Paroubka, kdy byl ministrem spravedlnosti slovutný pan Pavel Němec, a to například o částku více než 300 milionů v oblasti vězeňské služby.

Ale pojďme prosím k otázce, která zde byla položena.

Je zřejmé, že pan poslanec má konkrétní, jasné, detailní otázky, na které mu těžko může ministr odpovědět v interpelaci ve chvíli, kdy nebylo toto specifikováno. To znamená těžko mu odpovědět na detaily z výběrového řízení na částku menší než 10 mil. korun v roce 2008, když, jak určitě pan poslanec má informace, ministr spravedlnosti se výběrového řízení neúčastnil ani ony smlouvy nepodepisoval. Proto tedy říkám, že na konkrétní nuance a konkrétní dotazy, které zde byly uvedeny, samozřejmě velmi rád zodpovím. Obecně budu konstatovat, že téma, které zde pan poslanec otevřel, je téma, které bylo médii několikrát diskutováno, média několikrát tuto kauzu zkoumala a nikdy nic sporného na ní nenašla. Přesto na jednotlivé dotazy budu podrobně odpovídat.

Nicméně obecně uvedu, že smlouvy nebo spolupráce s firmou Euroforum probíhaly na ministerstvu v roce 2008 a 2009 s jasným účelem: vysvětlit občanům České republiky změny, které Ministerstvo spravedlnosti prosadilo či prosazuje, a ukázat jim tak, které nové klíčové zákony se jich dotknou. Zkrátka a dobře, platí v České republice, dámy a pánové, že neznalost zákona neomlouvá. Byl-li tedy prosazen nový trestní zákoník, pak Ministerstvo spravedlnosti vydalo speciálního průvodce trestním právem, který byl právě realizován v rámci spolupráce s touto firmou. Nevím, zda přímo na základě této smlouvy. To já, pane poslanče, zjistím. Ale toto je jeden z výsledků spolupráce s firmou Euroforum.

Dále byli občané upozorněni na to, že došlo k výrazné změně tzv. doručování, byly zavedeny zcela nové principy tzv. povinné adresy, a my jsme považovali za nutné občany informovat o tom, že veřejné zásilky budou do schránek chodit úplně jiným způsobem. A všem občanům tehdy šla do schránky takováto brožura.

Rozjela se tzv. eJustice, a opět se vydala brožura, která byla k dispozici všem občanům. Na základě této kampaně, a to je třeba říci, a můžeme to prokázat, došlo k relativně výrazném zájmu občanů o produkty eJustice, jako jsou například elektronická podání, elektronický platební rozkaz a jiné řekněme produkty tohoto systému.

Jsem připraven opravdu velmi korektně na vaše dotazy odpovědět, protože jsem přesvědčen, pane poslanče, že v těchto výběrových řízeních nejsou žádné problémy. Nicméně dovolte mi obecný princip. Pokud stát činí takto zásadní změny, jako je nová podoba trestního práva, nová forma doručování, nový projekt eJustice, tak je povinen o tom své občany informovat. To není propagace ministra, to není propagace politické strany, protože v těch brožurách žádní ministři, například v tom doručování, nejsou. Pouze v trestním právu mám malou informaci o podobě zákona. Myslím si, že to je správné. Chceme-li, aby produkty státu, které mají zrychlit a zefektivnit justici, fungovaly, pak občané o nich musí vědět. Proto tedy smlouva s Euroforum, proto tedy takováto činnost a já jsem připraven nuance vám poskytnout tak, aby se veškerá případně nepochopení nebo nejasnosti vysvětlily nebo aby se nejasnosti rozptýlily.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. S doplňujícím dotazem pan kolega Paroubek, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP