(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání dnešního dne. Dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dříve než k tomuto bodu přistoupíme, ráda bych vás seznámila s dalšími omluvami nebo s jejich zpětvzetím.

Na základě telefonické informace asistentky pana ministra Jaromíra Drábka ruší pan ministr svou omluvu z dnešního jednacího dne. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvá pan poslanec David Vodrážka z důvodu výjezdního zasedání komise BIS. Dále pan poslanec Jan Pajer se omlouvá od 17 hodin do konce jednacího dne, a to z osobních důvodů. Pan poslanec Pavel Ploc se omlouvá z dnešního odpoledního jednání. Pan poslanec Rykala se omlouvá z dnešního odpoledního jednání z důvodu zasedání stálé komise pro kontrolu činnosti NBÚ. Konečně pan poslanec Škárka se omlouvá dnes na dobu od 14 do 17 hodin z pracovních důvodů. Tolik omluvy a jejich zpětvzetí.

136.
Ústní interpelace

Dnes v dopoledních hodinách jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Petra Nečase od 14.30 do 16 hodin a na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dám slovo panu poslanci Jiřímu Paroubkovi. Ten byl vylosován jako první, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky pana Petra Nečase. Dále se připraví paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane premiére, míra nezaměstnanosti se stále udržuje na značně vysokých hodnotách a v některých okresech, zejména v Ústeckém a Moravskoslezském (kraji?), je to veličina katastrofální a nepříliš pohyblivá, myslím směrem dolů.

Co dělá vláda? Zdá se mi, že mlčí. Uvedu jeden příklad. V pondělí jsem se sešel s odboráři těžařských společností na Mostecku. V důsledku politického rozhodnutí vlády o neprolomení územních limitů těžby uhlí v Ústeckém kraji se sníží v příštím roce stavy v těchto firmách o 150 osob, za čtyři následující roky o 1500 osob, v navazujících pracovních profesích v jiných firmách to může být dohromady dalších až 3500 osob.

Mé otázky směřují tímto směrem:

1. Co uděláte, pane předsedo, vy a vláda ke snižování nezaměstnanosti? Mimochodem, snižování vysoké nezaměstnanosti bylo všemi koaličními stranami slíbeno v předvolební kampani.

2. Jakým způsobem se vaše vláda bude věnovat vytváření nových pracovních míst? Chystá nějakou podpůrnou strategii, koncepci, nebo to necháte vše na vývoji trhu?

3. Co udělá vaše vláda k udržení stávajících pracovních míst?

4. Jak bude vaše vláda řešit stálé zaměstnávání načerno? Z tohoto důvodu zaměstnávání vznikají velké daňové úniky, a tím následně chybí ve státním rozpočtu zdroje.

5. Chystá se vláda řešit problém s lidmi bez domova, s lidmi, co žijí na ulici, způsobují často trestnou činnost, nepracují, neplatí povinné pojištění atd.? Tento jev je zatím řešen na úrovni obcí a jejich rozpočtů, takže nedostatečně.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Slovo má pan předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím říci, že v otázkách, které mi položil pan poslanec Paroubek, je cítit jeho oprávněný zájem o zaměstnanost v Ústeckém kraji, který patří bohužel mezi kraje, které jsou tradičně a dlouhodobě postiženy problémy s nezaměstnaností. Je to samozřejmě dlouholeté dědictví, řekl bych dokonce dědictví především předlistopadového období. Vzhledem k charakteru struktury tamější ekonomiky, ale i k charakteru struktury sociální a vzdělanostní patří bohužel Ústecký kraj mezi ty, které vždy v rámci výkyvů hospodářského cyklu nejhůře doplácejí na nárůst nezaměstnanosti.

Diskuse o tom, jak dále bude pokračovat hnědouhelné hornictví v tomto regionu, je relevantní, je správná a velmi úzce souvisí i s vypracováním energetické a surovinové koncepce. Vláda chce udělat tento krok. Na druhé straně velmi otevřeně říkám, že vláda bude respektovat koaliční smlouvu a vládní programové prohlášení, ve kterém se zavázala neprolomit limity, které jsou v Ústeckém kraji, resp. tam, kde se to týká těžby hnědého nebo černého uhlí. Nemohu říci nic jiného, než že obsahem této energetické a surovinové koncepce bude i toto konstatování. Konstatování čehokoliv jiného by ode mne bylo nekorektní. Tato věc může být samozřejmě podrobena velké diskusi. Všichni víme, že politicky je to něco za něco, že je to skutečně otázka další možnosti rozvoje těžařských společností v návaznosti na pracovní místa.

Na druhé straně jsou tady oprávněné obavy obyvatel celé řady obcí a měst regionů, kde se těží uhlí, z toho, že tato těžba poznamená kvalitu jejich života, připraví je o jejich majetky, připraví je o jejich domovy. Vždycky jsou na misce vah oba dva tyto problémy. Já věřím, že ani jeden z nás nevidí tuto věc černobíle a je si vědom všech těchto aspektů, že především obyvatelé těch obcí, případně měst, kterých se prolomení limitů týká, nesou velmi úkorně to, že by se to skutečně mohlo stát a jejich domovy by byly ohroženy.

Také naprosto souhlasím s tím, že tady byl pojmenován problém například práce načerno. Myslím si, že to je velmi závažná věc. Také Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce začaly zde vystupovat podstatně aktivněji. Vyžaduje to důraz především tam, kde se velmi často setkáváme s prací načerno i u zahraničních pracovníků, nejenom u občanů České republiky. Vyžaduje to úzkou součinnost mezi úřady práce, finančními úřady, Státním úřadem inspekce práce, ale také v tomto případě cizineckou policií. Kontrolní činnost se velmi zintenzivnila a přináší také pozitivní výsledky.

Co se týče otázky, zda s nezaměstnaností něco dělat, nebo nedělat, musím říci, že vláda nesdílí názor, že tento problém je možné vysedět. Kdo se podívá na konkrétní kroky vlády, mimo jiné i v minulém volebním období, najde tam celou řadu praktických konkrétních opatření, která byla vedena snahou snížit nárůst nezaměstnanosti. Já bych tady především připomenul, že jako prevence nezaměstnanosti se výborně osvědčil program spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu Vzdělávejte se!, který podporuje zaměstnanost v podnicích, které musely snížit výrobu z důvodu hospodářské krize. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP