Stenografický zápis 9. schůze, 17. prosince 2010


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Kristýna Kočí


102. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Martin Vacek
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Martin Vacek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Martin Vacek
Poslankyně Vladimíra Lesenská


148. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 184/ - třetí čtení

Poslankyně Ludmila Bubeníková


143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 180/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura


146. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek /sněmovní tisk 169/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry /sněmovní tisk 98/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 129/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Pecina
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kristýna Kočí
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.46 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


100. Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 11/ - třetí čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Boris Šťastný
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Marek Benda
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Gazdík
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Poslanec Marek Šnajdr
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Benda
Poslanec David Rath
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Marek Šnajdr
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání pokračovalo ve 13.27 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Gazdík
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kristýna Kočí
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Petr Gazdík
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg


106. Návrh na volbu člena Rady České televize

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


107. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


108. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


141. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.01 hodin)
(Jednání pokračovalo ve 14.41 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 14.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP