(17.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Chtěl bych jasně konstatovat za sociální demokraty, že my odmítáme postup, který se tady dnes snaží aplikovat vládní koalice podle hesla oko za oko, zub za zub. Já se domnívám, že takovýmto způsobem by Poslanecká sněmovna postupovat neměla. My jsme připraveni jednat o usnesení Poslanecké sněmovny, které by připravilo pravidla a stanovilo pravidla pro jednání poslaneckých klubů tak, aby bylo možné svolat schůze poslaneckých klubů i během schůze Poslanecké sněmovny, aby každý poslanecký klub měl právo na to, uspořádat si přestávku, samozřejmě v určitém časovém limitu, tak, aby to respektovala i Poslanecká sněmovna. Já se domnívám, že je to naprosto nezbytné pro to, aby Poslanecká sněmovna zůstala funkční a mohla schvalovat i návrhy zákonů, které mají technický charakter a nevedou k takovému politickému rozdělení, jako ten současný vládní balíček.

Sociální demokracie bez ohledu na to, jak teď hlasovala vládní koalice, navrhuje, abychom na příští schůzi Poslanecké sněmovny přijali usnesení, ve kterém stanovíme pravidla pro porady, pro čas na porady poslaneckých klubů v této Poslanecké sněmovně. My bychom byli velmi rádi, kdyby takovéto pravidlo bylo stanoveno usnesením, kdyby se respektovalo a kdyby do budoucna jakákoliv vládní většina nepodléhala pokušení takovýmto způsobem omezovat práva opozice. Omezovat práva opozice na to, aby v klidu mohla jednat, aby v klidu mohla svolávat jednání poslaneckého klubu.

Já si myslím, že tímto hlasováním, v okamžiku, kdy vládní většina zakázala poslaneckému klubu sociální demokracie přestávku na jednání poslaneckého klubu, tak se nevytvořil precedent. Vy jste jenom podali zprávu o tom, jací jste a jakou byste chtěli Poslaneckou sněmovnu. (Potlesk zleva.)

Já si nemyslím, že je to precedent. My takovýmto způsobem do budoucna postupovat nechceme, nechceme tady studenou válku v Poslanecké sněmovně, přejeme si jasná pravidla, která tady zatím nebyla pro jednání poslaneckých klubů, a jsme připraveni se takovéhoto jednání účastnit.

Ale v každém případě platí, že my jsme dnes měli plné právo, abychom požádali o přestávku na jednání poslaneckého klubu. V minulých letech o takovýchto věcech nebývalo hlasováno, i když o to žádala opozice, která byla v minoritě, a vy jste teď zneužili před malou chvílí to, že máte momentálně většinu v Poslanecké sněmovně, a toto jednání jste nám zakázali.

Chtěl bych jenom připomenout drobný fakt. Volební období je na čtyři roky. Pan premiér Nečas jednou nebude předsedou vlády. I taková situace nepochybně nastane. ODS jednou nebude součástí vládní koalice a budete v opozici. Koneckonců, už jste si to teď zažili na řadě radnic, kde jste vládli dlouhou dobu, měli jste pocit, že budete vládnout navěky, a nakonec lidé rozhodli jinak. Jednou ODS také nebude ve vládní koalici a budete v menšině. Kolegové z Věcí veřejných, možná jednou ani nebudete v Poslanecké sněmovně. Prostě ta situace se může změnit. V demokratických volbách se to stává velmi často, že se situace změní, a já myslím, kolegyně a kolegové, že by stálo za to, abyste na to mysleli, protože jednou to může vládní většina udělat i vám. A bylo by dobře, abyste si vzpomněli na dnešní den, abyste si vzpomněli na to, co jste dnes udělali a jakou jste o sobě vydali zprávu a jaké jste o sobě vydali svědectví.

Je to bohužel velký políček politické kultuře v této Poslanecké sněmovně. Velký políček, ale uštědřila ho vládní koalice. Vládní koalice se rozhodla s plným vědomím tady nastolit poměry, které tady nikdy v Poslanecké sněmovně v minulosti nebyly, a vy jste výrazným způsobem zhoršili tímto hlasováním vztahy mezi vládou a opozicí. Nevím, jestli to byl váš záměr, nebo vás k tomu dohnaly emoce, ale podle mého názoru by se vládní většina neměla nechat ovládat emocemi. Vy máte odpovědnost za tuto zemi, vy máte odpovědnost za funkčnost Poslanecké sněmovny a neměli byste se nechat ovládat emocemi podle pravidla oko za oko, zub za zub. Takto by odpovědná vládní většina v Poslanecké sněmovně v žádném případě jednat neměla.

My jsme opozice, jsme odpovědná opozice, chceme, aby tady byly rozumné a korektní vzájemné vztahy, a jsme připraveni jednat o nastavení pravidel na přestávky, aby se už neopakovalo to, co teď vládní většina provedla opoziční straně. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní má slovo předseda vlády Petr Nečas. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já považuji za velmi důležité to, co tady řekl pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie a úřadující předseda České strany sociálně demokratické Sobotka, a sice že by to nemělo být vedeno podle logiky jednání Poslanecké sněmovny oko za oko, zub za zub. Mimo jiné se v tom implicitně skrývá přiznání, že to, co provedli, bylo vydloubnutí oka a vyražení zubu. Jinými slovy, bylo to prolomení precedentního zvykového práva, které tady bylo zavedeno za posledních deset let. Vždycky byl dopředu jasný a daný způsob projednávání zákonů ve stavu legislativní nouze. Nikdy žádná politická strana, přestože k tomu měla politickou sílu - a tady kolegům ze sociální demokracie připomenu hlasování o takzvaných zaměstnaneckých benefitech v legislativní nouzi -, nezneužila své pozice - a my jsme tu pozici měli, my jsme tady měli 80 hlasů a mohli jsme vznést veto - prostě proto, že některé věci jsou zavedeny zvykově a prostě se nedělají. Pro normálního člověka přece platí, že i to, co není psáno, se podle dobrých zvyků dodržuje a slušné chování má být standardem.

To, co vy jste provedli ráno, je brutální porušení zvyklostí této Poslanecké sněmovny a nejde o prkotinu, jako je ta nebo ona přestávka toho nebo onoho poslaneckého klubu. Jde o narušení legislativního procesu velmi vážným způsobem, a nikdo se tedy nemůže divit, že v této situaci, kdy sociální demokracie vyhlásila, že zvyklosti neplatí, prostě přestávají platit.

My jsme připraveni o těchto věcech jednat, jsme připraveni dojednat pravidla, ale já opakuji jedno: Kdyby se tady držely zvyklosti, není potřeba usnesení Sněmovny. A my jsme ty zvyklosti chtěli držet. Vy jste je porušili. Takže teď budeme muset přijímat usnesení, které bude upravovat pravidla, která jsme tady patnáct let nemuseli upravovat usnesením, prostě proto, že se držely zvyky. A ty jste vy porušili! (Potlesk ze střední a pravé strany sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu premiérovi. Mám tady faktickou poznámku. Faktická poznámka pan poslanec Rath? Vzdáváte se faktické poznámky? Dáváte přednost panu předsedovi Sobotkovi. Prosím. (S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Benda.) Faktická poznámka? Pardon, takže faktická poznámka má přednost. Pan kolega Marek Benda s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych jenom krátce zareagoval na plakání pana předsedy Sobotky o tom, jak jsme zlí. Od nejútlejšího dětství sním sen o tom, že jednou bude Poslanecká sněmovna, kde nebudou zasedat poslanci komunistické strany. Děkuji. (Potlesk ze střední a pravé strany sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan předseda Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já se domnívám, paní předsedkyně, dámy a pánové, že pan premiér neposlouchal to, co já jsem tady říkal. Já jsem navrhoval, abychom skutečně definovali pravidla hry, protože se ukazuje, že tady některá pravidla byla dána zvykem a byla dána vysokou politickou kulturou, nebo možná lepší politickou kulturou, než se tady v tuto chvíli zavádí.

Jestliže vládní většina v minulosti vždy respektovala právo opozice na to, aby si opozice vzala přestávku na poradu klubu, a vládní většina to vždy v minulosti respektovala, tak my jsme se domnívali, že současná vládní většina se bude chovat podobně kulturně a bude toto právo respektovat opět. Jestliže tato vládní většina to odmítá respektovat, pak je to nepochybně zhoršení politické kultury. A tam, kde není politická kultura garantována dohodami a zvyklostmi, tak musí nastoupit pravidla. Potom stojí za to, abychom změnili usnesení Poslanecké sněmovny, nebo abychom změnili jednací řád Poslanecké sněmovny a definovali pravidla, která budou sloužit k ochraně menšiny v Poslanecké sněmovně.

Vždyť přece sami víte, že jednotlivá ustanovení jednacího řádu v celé řadě oblastí mají právě garantovat právo menšiny na to, aby mohla realizovat svá práva tady v Poslanecké sněmovně. Tato ustanovení mají svůj smysl. I ustanovení o tom, že lze zablokovat zařazení nového bodu na schůzi Poslanecké sněmovny, je zcela legitimní, je součástí jednacího řádu Poslanecké sněmovny. A nelze napadat opozici proto, že využije platné ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, stejně jako nemůžete hovořit o obstrukci v situaci, kdy si pouze řádně požádáme o přestávku na jednání poslaneckého klubu v rozsahu dvou hodin.

Ale znovu opakuji: Ten problém sem nevnesla sociální demokracie. Na počátku byla velká lež! Na počátku byla velká lež! Tím prvním, koho to napadlo, byl ministr financí Kalousek, který se svěřil Hospodářským novinám o tom, že by vláda vlastně mohla obejít Senát a opozici ve Sněmovně tím, že navrhne stav legislativní nouze. Nejprve si vzpomeňte, jak se k tomu stavěl předseda vlády. Předseda vlády to nejprve odmítl, vzápětí během 24 hodin změnil názor a vzápětí vládní koalice s tímto návrhem přišla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP