(16.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

To je velmi relevantní otázka a vyžaduje velmi pečlivé analýzy, velmi pečlivé studium. Kdyby to bylo jenom o korunu, tak bych to riskl, to říkám zcela otevřeně. Nicméně ostatní ceny pohonných hmot v okolí jsou takové, že abychom mohli očekávat pozitivní efekt, že při tranzitu přes Českou republiku budou raději zahraniční přepravci tankovat v České republice než v zahraničí, tak smysl by to mělo v okamžiku zhruba o 2,50 korun na litr. Pak ano, pak je tam jasně demonstrovatelný ekonomický efekt pro zahraniční přepravce - tankujte radši tady, než abyste tankovali v zahraničí. 2,50 na litr je čistý propad zhruba 17 mld. A neexistuje nic, co by mě přesvědčilo, že alespoň z poloviny by takovýto prudký pokles a čistě administrativní, jak říká často pan Paroubek, nikoli národohospodářský, nikoli účetní, že z národohospodářského hlediska by to skutečně ten efekt přineslo. Je to příliš velké riziko, do kterého se nepustím a pustit nechci. Ale chci vás ujistit, že jsem se tomu věnoval několik měsíců, že jsem to velmi vážně zvažoval a velmi rád s vámi tu diskusi povedu u stolu s odborníky a s analýzami, které jsem si k tomu nechal vypracovat. Už jenom proto, že mám důvod se domnívat, že okolní země přistoupí ke zvýšení spotřební daně z nafty, takže ten rozdíl přestane být tak veliký, a jsem přesvědčen, že pro tranzitní zemi našeho charakteru je tou cestou, jak využít tranzitní polohu, mýto, nikoli spotřební daň z nafty. Ale děkuji vám za vaši otázku, je skutečně na místě.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji pěkně. Pan poslanec Seďa chce ještě reagovat.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, vážený pane ministře, za vaši nabídku analýz. Já vím, že jakýmsi řešením je buď plošné snížení spotřební dně tak, aby byla cena konkurenceschopná cenám v sousedních státech, ale o tom jste vy hovořil, nebo zavedení možnosti také vracení spotřební daně z tzv. profesionální nafty, jak je tomu např. v Belgii, Francii, Španělsku, Itálii a Slovinsku. Ale v tomto případě však díky platné legislativě Evropské unie je možnost snížit spotřební daň pouze o jednu korunu na litr, což zřejmě tankování zpět do České republiky nepřivede. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr ještě odpoví.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Mohu vás ujistit, že koruna na litr by byla pouze čistá ztráta v inkasu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další interpelací je interpelace pana poslance Krupky, má číslo 23. Poté má pan poslanec Krupka ještě číslo 28. V obou případech, jak jsem vyrozuměla, již nechce využít svého práva interpelovat, tudíž číslo 23 a 28 vypadává z našeho pořadu.

Následuje interpelace pana poslance Jiřího Paroubka. Ano, pan poslanec Paroubek se již dověděl, co potřeboval.

Následuje interpelace pana poslance Jana Látky na pana ministra Pavla Drobila. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, celosvětová ekonomická krize a klimatické změny si žádají zásadní opatření, která přinesou ekonomickou stabilitu a rovnováhu mezi lidskou civilizací a přírodou. Účinným lékem na hospodářskou krizi je i omezení produkce skleníkových plynů a větší využívání obnovitelných zdrojů energie. Česká republika však v moderních zelených řešeních pokulhává. Zdejší ekonomika na každou vyrobenou korunu HDP spotřebuje o 70 % více energie než 15 států původní Evropské unie. Dlouhodobě proto prosazujeme, aby se naše země zavázala ke snižování emisí CO2 o 2 mil. tun ročně.

Snížení emisí lze dosáhnout dvěma cestami. První je větší využití jaderné energie včetně dostavby Temelína, druhé je pak návrh zákona, jehož cílem je maximalizovat energetické úspory a podporovat výrobu tepla z obnovitelných zdrojů. Jsme přesvědčeni, že oba zákony by šly ruku v ruce s inovacemi a přechodem na úsporné technologie. To pomůže nejen ochraně klimatu, ale i vytváření nových pracovních míst a ekonomickému rozvoji.

Ptám se proto: je Česká republika schopna plnit směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie, které musí dosáhnout 13 % podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energií? V České republice byly na fotovoltaiku vynaloženy 3 mld. korun, to je 40 % všech prostředků na obnovitelné zdroje energie, ale vyrábí se z ní pouze 7 % obnovitelné energie. Nezvažuje Ministerstvo životního prostředí větší podporu i jiným obnovitelným zdrojům s větší účinností a větším ekonomickým efektem? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Měla by následovat odpověď pana ministra Drobila, kterého však nevidím, a tudíž bude, pane poslanče, na vaši interpelaci odpovězeno písemně.

Nyní vystoupí pan poslanec Seďa s interpelací na ministra Vondru, který je ovšem omluven na celý den.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, ve sdělovacích prostředcích byla zveřejněna zpráva, že antimonopolní úřad zrušil zakázku na opravu letiště v Čáslavi a že vašemu ministerstvu udělil pokutu. Jenom připomínám, že tato zakázka proběhla velmi zajímavým losováním z neprůhledných beden a tak, že jsou značné pochybnosti o regulérnosti takové veřejné soutěže.

Pane ministře, domníváte se, že takový způsob řešení veřejné zakázky v hodnotě 70 mil. korun je běžný? Můj osobní názor je, že nejen zvolený způsob, ale i nejasnosti kolem losování poškodily pověst Ministerstva obrany. Proto se ptám, kdo nese odpovědnost za takto zpackaný průběh veřejné zakázky a kdo zaplatí pokutu od antimonopolního úřadu ve výši 30 000 korun. Myslíte si, pane ministře, že losování je adekvátní způsob řešení veřejné zakázky za 70 mil. korun? Máte přehled, pane ministře, o tom, kolik zakázek na Ministerstvu obrany bylo v minulosti řešeno losováním? Pane ministře, jakým způsobem zaručíte, aby se podobně vedená výběrová řízení v budoucnu již neopakovala? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, pan ministr odpoví písemně, protože je nepřítomen. Následuje interpelace Jiřího Paroubka na pana ministra Miroslava Kalouska.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, z médií jsem se dověděl, že jste po vystoupení našeho kolegy dr. Ratha minulý týden navrhl mandátovému a imunitnímu výboru zahájit s ním disciplinární řízení. Zřejmě se vás dotkla jeho slova - cituji: "Jak na vás koukám, pravděpodobně nejste úplně ve střízlivém stavu." Přiznám se, že když jsem viděl vaše vystoupení ve Sněmovně, které bylo velmi uvolněné až ležérní k tak závažné, spíše však smutné věci, kterou jste Sněmovně předkládal, i já jsem měl pocit úplně stejný jako dr. Rath. Za tu nekorektní myšlenku se vám zpětně omlouvám. A vám, pane ministře, doporučuji příště v závažné materii méně až provokativní ležérnosti.

Na schůzi Sněmovny 24. září 2009 při projednávání rozpočtu jste hovořil na můj vrub - cituji: "Opravdu tato Sněmovna chce být rukojmím zbytnělého ega z kolotočářsko-veksláckého prostředí? Prosím, abychom nevnímali pozměňující návrhy k této normě jako veksl z matějské." Konec citace. Chci vás ujistit, že jsem nikdy ani nepůsobil jako kolotočář či vekslák, v těchto profesích nepůsobil ani nikdo z mé rodiny. Vcelku správně jsem pochopil vaše slova tak, jak jsou míněna, nebo jak byla míněna, tedy jako cílenou urážku. Chci ještě připomenout, že jsem na vaše slova ve Sněmovně vůbec nereagoval prostě proto, že o to vám právě šlo. Na mandátový a imunitní výbor jsem se nicméně neobracel. Od vás chci jen jedno - zcela v souladu s tím, co požadujete od dr. Ratha, omluvu za vaše urážlivé výroky na můj vrub před rokem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP