Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. října 2010 v 9.01 hodin
Přítomno: 179 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás všechny na této schůzi.

Prosím nejprve, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, že jste držiteli karty náhradní.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali poslanci Josef Cogan, Jan Hamáček, Michal Hašek, Novotný Josef starší a Jana Suchá. Z členů vlády se omlouvá Alexandr Vondra. To jsou omluvy, které mi byly doručeny do této doby.

Oznamuji, že pan kolega Tejc má náhradní kartu číslo 12, pan kolega Tluchoř náhradní kartu číslo 2.

Dnešní jednací den zahájíme pevně zařazeným bodem, tedy sněmovním tiskem 102, je to vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 v prvém čtení. Po projednání prvého čtení státního rozpočtu se budeme věnovat bodům 18 a 19. Dále budeme případně pokračovat body ve schváleném pořadí, tedy v zákonech v prvém čtení.

Ještě bych vás chtěla informovat, že ve čtvrtek 28. října, tedy zítra, bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat Den otevřených dveří a já vás chci jenom požádat, abyste si odnesli všechny materiály ze svých lavic. Zítra tady budou probíhat prohlídky a to, co zde zůstane, bude skartováno. Prosím, odneste si všechno, na čem vám záleží. Co zůstane na stolech, bude skartováno.

Na závěr ještě jedno připomenutí. Jednání Poslanecké sněmovny dnes skončí v 16 hodin plus minus půl hodiny, tak abychom dojednali to, co bude rozprojednáno. To jsme již avizovali včera. Tolik vše, co bylo třeba říci v úvodu dnešního jednání.

Paní kolegyně Rusová má náhradní kartu číslo 6, paní poslankyně Matušovská - náhradní karta číslo 11.

Pan poslanec Dolejš... se hlásí do rozpravy.

 

Zahajuji projednávání bodu

5.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
/sněmovní tisk 102/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Ale ještě před ním se o slovo hlásí předseda vlády Petr Nečas. Poté tedy dostane slovo pan ministr. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych v bodě, kdy projednáváme nebo začínáme projednávat návrh státního rozpočtu, vystoupil s jakýmsi širším vystoupením, které se týká ekonomické politiky této vlády a především jejího pohledu na rozpočty v příštím i v následujících letech, protože předpokládám, že ty detaily, které se týkají návrhu státního rozpočtu pro příští rok, samozřejmě tady velmi pregnantně přednese pan ministr financí.

Současně bych chtěl informovat Poslaneckou sněmovnu, že včera po skončení jednání Poslanecké sněmovny zasedla vláda České republiky a svým usnesením stáhla z programu projednávání Poslanecké sněmovny zákony, které upravují stavební spoření, zákon, který řeší úsporná opatření v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, novelu zákona o politických stranách a politických hnutích a také novelu zákona o dani z příjmů.

Současně vláda přijala usnesení, ve kterém předkládá tyto návrhy Poslanecké sněmovně společně s žádostí o vyhlášení legislativní nouze, a vláda požádala paní předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby od 1. listopadu do 5. listopadu byl vyhlášen stav legislativní nouze. Neprojednání těchto zákonů znamená, že by nevstoupily do účinnosti 1. ledna příštího roku, což by učinilo z rozpočtu pouze soubor mnoha desítek nebo stovek stran potištěných čísly, nicméně nepodložených reálnými skutečnými údaji na straně příjmů i výdajů, čili byl by to rozpočet naprosto hypotetický, nereálný, a tudíž rozpočet, který by nebyl brán jako věrohodný dokument. Z tohoto důvodu by hrozilo výrazné zhoršení postavení České republiky na finančních trzích. S tímto nevěrohodným rozpočtem by mohl být ohrožen rating České republiky, hrozilo by zvýšení dluhové služby, to znamená splátky, kterou platíme na úrocích za státní dluh. Velice výrazným rizikem by se samozřejmě stalo výrazné prohloubení deficitu veřejných financí a hrozily by také daňové úniky. Za těchto okolností, kdy hrozí tyto velké hospodářské škody, byla vláda povinna použít ustanovení zákona o legislativní nouzi, aby zamezila těmto výrazným hospodářským škodám.

Tolik informace k zákonům, které souvisí s bodem, který jsme nyní začali projednávat.

Já bych chtěl zdůraznit, že návrh státního rozpočtu, který předkládá vláda České republiky, je skutečně rozpočtem úsporným, velmi výrazným způsobem úsporným, na základě kterého deficit veřejných financí nepřesáhne v příštím roce 4,6 % hrubého domácího produktu. Myslím si, že všichni, kteří sedíme v tomto sále, napříč politickým spektrem chceme, aby Česká republika vyšla z této globální ekonomické krize posílená, nikoliv oslabená. Jsem přesvědčen, že všichni, jak sedíme v této místnosti, napříč politickým spektrem chceme, aby se lidé v této zemi těšili na budoucnost, a nikoliv aby z ní měli obavy. Myslím si a pevně doufám, že všichni také, kteří sedíme zde v této místnosti, napříč politickým spektrem chceme, aby ti, kteří vytvářejí pracovní příležitosti, to znamená firmy, v naší zemi byli prosperující, a nikoliv živořící.

Čelíme tímto rozpočtem i důsledkům ekonomické krize. Tuto krizi v České republice jsme si ani nevybrali, ani jsme si ji nevytvořili. Nicméně česká ekonomika jako malá otevřená ekonomika se jí samozřejmě ani nedokázala vyhnout. Tato krize vznikla mimo naše území a nemá teď význam hlouběji rozebírat, zda její příčinou byly hypoteční úvěry, příslušné finanční deriváty na finančních trzích nebo také špatně prováděná měnová politika v rámci eurozóny. To nemá význam analyzovat.

To, co je podstatné, je, že se dlouhodobě musí řešit otázka zadlužování v České republice. Musí se dlouhodobě řešit otázka deficitu. A tady je nezbytné říci, že ten deficit má výraznou strukturální složku. To znamená i v době ekonomického růstu, nebudeme-li řešit tento strukturální deficit, se nadále Česká republika bude zadlužovat. Je klíčovým, dlouhodobým úkolem této vlády, aby vyřešila tento strukturální deficit, to znamená, aby trajektorie vývoje veřejných financí byla nastavena tak, že v roce 2011 bude deficit státního rozpočtu maximálně 135 miliard korun, a deficit veřejných financí tak nepřesáhne 4,6 % hrubého domácího produktu, aby nejpozději v roce 2013 deficit veřejných financí klesl pod 3 % hrubého domácího produktu, a trajektorie byla nastavena tak, aby předseda vlády, který bude předkládat návrh státního rozpočtu pro rok 2016, předložil Poslanecké sněmovně státní rozpočet tak, že výdaje nebudou převyšovat příjmy státního rozpočtu, jinými slovy, že státní rozpočet bude vyrovnaný. To je klíčová premisa této vlády. To je její klíčový úkol. To je také důvod, proč předkládáme návrh státního rozpočtu v podobě, v jaké ho předkládáme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP