(16.50 hodin)

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane předsedající, kolegyně, kolegové, samozřejmě jsem nečekal, že kolega Sobotka pochválí vládu za výborné kroky, které tady navrhujeme. To mě skutečně ani nenapadlo, nicméně dovolte mi přece jenom několik poznámek, řekl bych, ve smyslu Součkova Opravníku oblíbených omylů.

Přestože je to až jeden z následujících bodů, tak tady byla dlouhá řeč o doporučení jít cestou zvyšování daní. Chtěl bych k tomu uvést jednoduchá čísla. Samozřejmě na tento pohled má každá strana, která se zařazuje do nějakého politického spektra, právo mít názor, nicméně fakta mluví tak, že v roce 2000 bylo na dani z příjmů právnických osob vybráno 100 mld. korun, v roce 2008 po několikerém snížení sazby daně z příjmu právnických osob 175 mld. korun. Úsudek ať si každý udělá sám! V roce 2001 a 2002 byla vyšší míra nezaměstnanosti, než je teď na konci ekonomické krize. Úsudek ať si každý udělá sám! Já určitě nejsem zastáncem toho, abychom šli cestou zvyšování daní, daňové zátěže, protože za tři roky nebo za pět let by na to tato společnost velmi výrazně doplatila. Pokud dnes navrhujeme opatření, která - ano - jsou částečně škrty, částečně jsou prvními kroky reformy, tak je navrhujeme s vědomím, že jsou to opatření, která jsou bolestivá, nicméně nezbytná pro to, aby za tři roky nebo za pět let bylo lépe, nikoliv hůře.

A teď k jednotlivým konkrétním bodům. Tady padlo, že škrty dopadnou na ty absolutně nejchudší. To je prosím velmi výrazné zkreslení! Ti nejchudší jsou samozřejmě součástí systému hmotné nouze, na ty nejchudší tyto škrty v žádném případě a žádným způsobem nedopadnou, protože jestli jste si, kolegové, dobře všimli, tak co se týká systému hmotné nouze, tak se na něm nemění ani jediný parametr! A pokud se tady mluví o běžné pracující rodině a dětských přídavcích, tak se zase říká jenom polovina pravdy. Za prvé, v minulém volebním období byl velmi správně změněn systém slevy na dítě z daňového základu. Tento systém byl změněn na slevu na dani. A přiměřeně tomu také je správné, že dětské přídavky jsou zaměřeny na tu příjmovou kategorii, která je skutečně potřebuje, protože je přece nesmyslem, aby příjmově průměrná domácnost nejprve složitým způsobem odvedla daně a potom složitým způsobem je zase částečně dostávala zpátky formou administrativních úkonů. Ano, tato vláda bude vždy prosazovat co nejkonkrétnější zaměření sociální sítě na konkrétního uživatele v souladu s jeho konkrétními potřebami. To je také cíl těch jednotlivých kroků.

Samozřejmě, že to, že dnes přibližně 50 % občanů na základě hypertrofované sociální sítě je obsluhováno nějakými dávkami sociální sítě, to je prostě situace dlouhodobě neudržitelná, protože je administrativně velmi náročná a dochází přesně k tomu, o čem jsem mluvil: stát jednou rukou daně vybírá a druhou rukou je týmž lidem zase administrativním úkonem rozděluje.

Na závěr mi dovolte ukázat, jakým způsobem je tady manipulováno s předkládanými fakty a ukazováno, jak jsme sociálně necitliví a jak na to doplatí ti potřební. A použiji přesně onen příklad: maminka se zdravotně postiženým dítětem ve věku pěti let. Zrušíme jí sociální příplatek. Jenomže, kolegové, jestli jste dobře poslouchali, tak zároveň také rušíme krácení rodičovského příspěvku v souběhu s příspěvkem na péči. To znamená tato maminka s postiženým dítětem ve věku pěti let sice nebude dostávat sociální příplatek, ale protože s tímto dítětem ještě v pěti letech může pobírat rodičovský příspěvek, tak jí nebude krácen rodičovský příspěvek a částka, o kterou jí bude navýšen rodičovský příspěvek, je velmi výrazná a odpovídá do velké míry tomu dnes poskytovanému sociálnímu příplatku.

Tedy dávám tím jenom jasný signál, že je potřeba mluvit o tom, jak je to ve skutečnosti, a ne tady prvoplánově politicky hovořit do médií o tom, jak je tato vláda nesociální. Není to pravda, tento konkrétní příklad na to jasně ukazuje!

Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil předseda vlády Petr Nečas, pak to bude Bohuslav Sobotka znovu. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, opětovně jsme tady byli svědky demagogické kanonády, kterou tady předvádí pan Sobotka, kdy částečně nezná fakta, částečně ignoruje fakta a částečně zapomíná fakta. Například velmi tady ohnil za zvyšování korporátní daně, daně z příjmů právnických osob. Tady je to kombinace obojího. Tady je to kombinace zapomínání faktů a zatajování faktů.

Položím jednu kontrolní otázku, jak říká klasik v jednom literárním díle: Kdypak asi došlo k největšímu skokovému poklesu korporátní daně v dějinách ČR za posledních 18 let? Došlo k tomu mezi lety 2002 až 2006, kdy se korporátní daň snížila z 31 % na 24 %. Takže proti čemu tady bouří pan Sobotka? Proti tomu, co tehdy sám dělal a co považoval za správné - mimochodem já také - a najednou, když dělá pravicová vláda to samé, že snižuje daň z příjmů právnických osob, tak je to zločin? Mimochodem, platily tehdy firmy z hlediska celkového výběru více na celkové kvótě, která se vybrala do státního rozpočtu, než dnes? V roce 2002, kdy byla 31% daň z příjmů právnických osob, výběr daně z příjmů právnických osob tvořil zhruba 11,7 % celkového daňového příjmu státu. Po snížení v roce 2006 na 24 % vládou sociální demokracie poklesl podíl výběru daně z příjmů právnických osob na celkových vybraných daních na pouhých 11,5 %, aby poté, co byla daň z příjmů právnických osob dále snížena na 21 % v roce 2008, byl ve skutečnosti podíl výběru daně z příjmů právnických osob na celkových vybraných daních téměř 13 %! Takže já nevím, o čem to tady pan Sobotka mluví! Ve skutečnosti kritizuje to, co sám dělal. Když to samé dělá on, když snižuje korporátní daň, když snižuje její podíl na celkových vybraných daních, je to v pořádku. Když do dělá pravice, je to zločin! Velmi pozoruhodná logika! (Potlesk zprava.)

Další fakta, nikoliv dojmy a nikoliv zatajování faktů anebo jejich zapomínání. Byli jsme tady obviňováni z toho, že jsme prováděli asociální reformy a že v tom vlastně stávající vláda i pan ministr Drábek pokračuje. Jaký byl výsledek kroků, proti kterým tady ohnil pan kolega Sobotka? A sice například oněch kroků, jako bylo zúžení pásma pro vyplácení dětských přídavků, a všimněte si, on zapomněl dodat přesně to, co tady řekl pan ministr Drábek, které bylo doprovázeno zvýšením daňových slev a zvýšením daňových bonusů, které ve svých důsledcích vedly k tomu, že po těchto tzv. asociálních krocích reálné čisté příjmy rodin s dětmi v roce 2008 - po těchto asociálních reformách - vzrostly o 4 %, v roce 2009 o další 2 % a v letošním roce za první pololetí podle Českého statistického úřadu jsou to další 2,5 % reálného čistého nárůstu příjmů rodin s dětmi. To jsou výsledky těchto tzv. asociálních kroků! Ve skutečnosti je to cílená politika, která vede jednoznačně ve prospěch rodin s dětmi, protože jejich reálné čisté příjmy se v důsledku těchto opatření zvýšily. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP