Stenografický zápis 7. schůze, 9. listopadu 2010


(Schůze zahájena v 14:03 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 70/ - třetí čtení

Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec František Bublan
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Ivana Řápková
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec František Bublan
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec František Laudát


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - třetí čtení

Poslanec Jan Látka
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec David Rath
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Gandalovič
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skončila v 15.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP