Stenografický zápis 7. schůze, 29. října 2010


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Klučka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jeroným Tejc


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Václav Votava
Poslanec Karel Šidlo
Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Martin Pecina
Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil
Poslanec Martin Pecina
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jan Husák
Poslanec Radim Vysloužil
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Šidlo


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Vidím


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec František Bublan
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec David Kádner
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec František Bublan
Poslankyně Zdeňka Horníková


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 81/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Václav Votava
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Jaroslav Krupka


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Vladislav Vilímec


8. Vládní návrh zákona o finančním zajištění /sněmovní tisk 84/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Michal Doktor


9. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění /sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Michal Doktor


12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 25/ - druhé čtení

Senátor Jiří Nedoma
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Baštýř
Ministr dopravy ČR Vít Bárta


59. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 /sněmovní tisk 76/

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jan Babor


60. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2009 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2009 /sněmovní tisk 77/

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jan Babor


61. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 1/

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo ve 14.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP