(11.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Kolegové a kolegyně, vážená vládo, my jsme v sociální demokracii pečlivě zvažovali, zdali máme v této situaci použít takto silný nástroj, jako je mimořádná schůze Sněmovny, zdali máme použít takto silný nástroj, jako je zřízení vyšetřovací komise, ale domníváme se, že to je skutečně v souvislosti se skandálem na Ministerstvu obrany na místě a je to v pořádku a je to naše povinnost.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já také děkuji. O slovo se přihlásil pan premiér Nečas, potom za klub KSČM pan poslanec Alexander Černý.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chci využít této příležitosti, protože Poslanecká sněmovna, která byla zvolena na konci letošního května, je v mnoha ohledech složena z řady nových poslankyň a nových poslanců, dokonce většina této Poslanecké sněmovny jsou lidé, kteří tady sedí poprvé, a možná proto by bylo také dobré v této souvislosti a právě na základě musím říci v mnoha ohledech neuvěřitelného vystoupení pana Sobotky si dobré zrekapitulovat několik základních fakt, aby i noví páni poslanci a nové paní poslankyně napříč politickým spektrem si uvědomili, o jakém problému jednáme.

Tento problém nevypukl jedním vydáním Mladé fronty Dnes. Tento problém nekulminoval v roce 2010 nebo v roce 2009 nebo v roce 2008. Tady ztrácí paměť i pan Sobotka. Jakýmsi způsobem to mohu pochopit u nových poslanců, ale ne u poslance, který seděl v této Sněmovně od roku 1996 a který byl v letech 2002 až 2006 prvním místopředsedou vlády a také ministrem financí. Protože pokud se podíváme na to, zda to skutečně takzvaně sociálně demokraticky myslí pan šéf sociální demokracie upřímně, tak toto plamenné vystoupení, které tady předvedl dnes, měl předvést minimálně poprvé v době, kdy se stal předsedou poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické nebo kdy se stal například ministrem vlády a jejím místopředsedou. Protože již v té době bylo zatraceně co řešit jako dědictví působení sociálně demokratických ministrů obrany.

Jaká jsou fakta, dámy a pánové.

V roce 2001 činily náklady na zakázky v resortu Ministerstva obrany zadané přímým oslovením 9,9 miliardy korun z celkových výdajů na investice, které byly 13 miliard korun. To znamená, ve výběrovém řízení bylo vybráno pouze 3,2 miliardy korun. Jinými slovy, 75 % všech zakázek na Ministerstvu obrany - 75 %! - v době sociálně demokratického ministra a sociálně demokratické vlády bylo vybráno bez jakéhokoli výběrového řízení.

Rok 2002, kdy pan poslanec Sobotka je již členem vlády, jejím prvním místopředsedou a také ministrem financí. Celkově na akvizice 13,2 miliardy korun, z toho ve výběrovém řízení 2,9 miliardy korun. Zbývajících 10,2 miliardy korun bez výběrového řízení přímo jednomu vybranému dodavateli. Poměr - téměř 78 % z celého objemu akvizic bez jakéhokoli výběrového řízení! Kde jste byl tehdy, pane Sobotko, se svým plamenným projevem? Kde jste tehdy chtěl řešit tyto problémy akvizic na Ministerstvu obrany? Mlčel jste? Nemlčel jste, vy jste se na tom přímo spolupodílel! (Potlesk poslanců koalice.)

Zlepšila se situace v následujících letech? Rok 2003. Na akvizice v resortu Ministerstva obrany 16,6 miliardy korun, vybráno ve výběrovém řízení za 4,3 miliardy korun, bez výběrového řízení 12,3 miliardy korun. Jinými slovy - opět tradičních 75 % všech zakázek, z celého objemu 75 % vybráno bez jakéhokoliv výběrového řízení.

Mimochodem, víme, kdo v té době v těch letech, o kterých mluvím byl ministrem obrany, kde se 75 % veškerých peněz na akvizice vybíralo bez jakéhokoliv výběrového řízení? Jaroslav Tvrdík, ještě nedávno volební manažer České strany sociálně demokratické. Kde byli sociální demokraté s plamennými projevy a s plamennými žádostmi o vyšetřovací komise? (Dlouhotrvající potlesk poslanců koalice.) Mlčeli? Mlčeli. Ale tiše konali. Rozdávali bez jakýchkoliv výběrových řízení!

Mírná změna nastala s příchodem ministra Kostelky, ale jenom velmi mírná kosmetická, a s příchodem pana Kühnla, který však již nebyl ze sociální demokracie. Ano, tehdy v roce 2005 poklesl podíl akvizic na Ministerstvu obrany, které byly zadány bez výběrového řízení, na zhruba 22 %.

V roce 2006 ovšem opět vykmitnul na 34 %. Po celou tu dobu byl místopředsedou vlády a ministrem financí, který zodpovídal za státní finance, tentýž člověk, který tady stál přede mnou - pan Bohuslav Sobotka. Mlčel. Nedělal nic. Neřešili, nevolali po komisích, nezvyšovali aktivitu v oblasti průhlednosti.

V letech 2007 až 2009 byl podíl akvizic bez výběrového řízení 20 %. Tedy vůbec nejnižší za posledních 10 let. Ano, s řadou z nich můžeme být velmi nespokojeni, ale ten skandální rozměr, skandální rozměr, kdy 75 % všech finančních prostředků na akvizice na Ministerstvu obrany bylo rozdáno bez jakéhokoliv výběrového řízení, ten byl v letech 2001 až 2005.

Dámy a pánové, 55 miliard v těch letech! Dohromady 55 miliard bez výběrového řízení přímo rozdáno dodavatelům. Sociální demokraté mlčeli, tiše konali a nevolali po komisích a vyšetřování a po změnách v akvizičním procesu.

Vzpomeňme si některé konkrétní kauzy.

Neuvěřitelná, skandální a tuto zemi dehonestující kauza nákup letounů Gripen. Jak může někdo, kdo hlasoval pro nákup letounů Gripen, dokonce dvakrát, jak může někdo bez jakéhokoliv záchvěvu studu předstoupit před tuto Sněmovnu a volat po vyšetřování v oblasti armádních akvizic!

První pokus o opatření letounů Gripen, dámy a pánové, v roce 2002 za 60 miliard korun - za 60 miliard korun! Všichni sociální demokraté s čestnou výjimkou dvou poslanců České strany sociálně demokratické hlasovali pro návrh. Jenom díky tomu, že Senát to neschválil a v Poslanecké sněmovně se tehdy naštěstí nenašlo 101 poslanců a poslankyň, kteří by přehlasovali senátní veto - mimochodem, hlasovalo se o tomto návrhu po volbách v roce 2002, všimněme si této zajímavé okolnosti: obrovská zakázka a hlasuje se v podstatě po volbách - tak jenom díky tomuto jsme neutratili jako daňoví poplatníci 60 miliard korun.

Druhý pokus o pouhé dva roky později, pravda, nikoli již nákup, ale pronájem "za pouhých 20 miliard korun". Tentokrát si to již pohlídali, v podstatě se přes Sněmovnu nešlo, hlasovali ve vládě. Všichni - všichni sociálně demokratičtí ministři hlasovali pro. A titíž nám tady dneska káží o tom, že se má udělat pořádek v akvizicích a že tyto věci máme šetřit. Zakázka za 20 miliard korun. Podotýkám, že z těchto zakázek, byť formálně jsou dělány na základě toho, že to bylo výběrové řízení, tak že všichni ostatní uchazeči odstoupili. Všichni ostatní uchazeči odstoupili a veřejně označili toto výběrové řízení na nákup nadzvukových letadel za zkorumpované, a proto se ho odmítli zúčastnit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP