Stenografický zápis 5. schůze, 24. září 2010


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Pavel Suchánek


58. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


59. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.39 hodin.)
(Jednáno pokračovalo v 10.41 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslanec Jan Vidím
Poslanec David Šeich
Poslanec Jan Vidím


60. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


61. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím


66. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Jan Vidím
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


68. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Pavel Suchánek


19. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení

Senátor Jiří Nedoma
Poslanec František Sivera
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Václav Mencl
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Kristýna Kočí
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno v 11.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.57 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Vidím


60. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


61. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


19. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Úlehla
Senátor Jiří Nedoma
Poslanec František Sivera
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Václav Mencl


20. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 25/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátor Jiří Nedoma
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Aleš Rádl
Senátor Jiří Nedoma


21. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení

Senátor Jiří Žák
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Stanislav Huml
Senátor Jiří Žák
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.10 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


91. Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb. /sněmovní tisk 45/ - třetí čtení

Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Jaroslav Krupka


22. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení

Senátor Jiří Oberfalzer
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Mencl
Senátor Jiří Oberfalzer
Poslanec Walter Bartoš


66. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


61. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno ve 13.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.15 hodin)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


61. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím


66. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Schůze skončila ve 14.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP