Stenografický zápis 2. schůze, 7. července 2010

(Schůze zahájena v 13:02 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


1. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Jeroným Tejc
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.43 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2010 (2. až 5. volební období)

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Petr Braný
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Petr Tluchoř


4. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

Poslanec Jan Vidím


5. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím


6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Vidím


7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Jan Vidím


8. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip


9. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Pavel Hojda


10. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím


11. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


12. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP