Stenografický zápis 1. schůze, 22. června 2010

(Na úvod zazněla státní hymna České republiky. Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předsedající Miroslava Němcová


1. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Předsedající Miroslava Němcová


2. Slib poslanců

Poslanec Vojtěch Filip


3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

Poslanec Jan Vidím


4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů

Poslanec Petr Tluchoř


5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Předsedající Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 15.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP