Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Bohuslav Sobotka

Schůze: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59

2. schůze (7. - 9. 7. 2010)

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2010 (2. až 5. volební období)
části č. 5-6 (7. 7. 2010)

3. schůze (10. 8. 2010)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 10, část č. 43 (10. 8. 2010)

4. schůze (7. 9. 2010)

2. Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb. /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 16, část č. 19 (7. 9. 2010)

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

část č. 2, části č. 6-8, část č. 10 (21. 9. 2010), část č. 28 (22. 9. 2010)

7. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 22 (21. 9. 2010), část č. 38, části č. 44-45, části č. 49-50 (22. 9. 2010)

88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 62, část č. 64, část č. 66 (23. 9. 2010)

6. schůze (23. 9. 2010)

část č. 1, část č. 5, část č. 9 (23. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

části č. 87-89 (2. 11. 2010), část č. 127 (4. 11. 2010)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 116/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 4, část č. 7, část č. 12 (26. 10. 2010)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 15, část č. 19 (26. 10. 2010)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení
část č. 27, část č. 33 (27. 10. 2010)

15. Návrh poslanců Petra Hulinského, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 194-195 (5. 11. 2010)

16. Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 198 (5. 11. 2010)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 66 (29. 10. 2010)

20. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 183, část č. 186 (5. 11. 2010)

86. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 135-136 (4. 11. 2010)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - druhé čtení
část č. 116 (3. 11. 2010)

8. schůze (2. 11. 2010)

část č. 4, části č. 7-9 (2. 11. 2010)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 155/ - zkrácené jednání
část č. 10, část č. 14, část č. 16, část č. 18 (2. 11. 2010)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - zkrácené jednání
část č. 24 (2. 11. 2010)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - zkrácené jednání
část č. 28 (2. 11. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

část č. 175, část č. 177, část č. 180 (15. 12. 2010)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - druhé čtení
část č. 41 (8. 12. 2010)

14. Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 18 (7. 12. 2010)

17. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 22-24, část č. 27 (7. 12. 2010)

27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 8/ - prvé čtení
část č. 131, část č. 133, část č. 137, část č. 139 (10. 12. 2010)

28. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení
část č. 140, část č. 143 (10. 12. 2010)

30. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení
část č. 170, části č. 173-174 (14. 12. 2010)

91. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - třetí čtení
část č. 184 (15. 12. 2010)

92. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013 /sněmovní tisk 103/
části č. 201-202 (15. 12. 2010)

100. Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 11/ - třetí čtení
část č. 269, část č. 275, části č. 282-283 (17. 12. 2010)

102. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/ - třetí čtení
část č. 263 (17. 12. 2010)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 133/ - třetí čtení
části č. 123-124 (10. 12. 2010)

135. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 75 (9. 12. 2010)

10. schůze (21. 12. 2010)

část č. 1, část č. 8 (21. 12. 2010)

12. schůze (21. 12. 2010)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 1, část č. 8, část č. 13 (21. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

část č. 2 (1. 2. 2011), část č. 207 (11. 2. 2011)

1. Návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/4/ - zamítnutý Senátem
část č. 138, část č. 140 (8. 2. 2011)

20. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení
část č. 143 (9. 2. 2011)

24. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení
části č. 56-58 (2. 2. 2011)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení
část č. 160 (9. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Václava Votavy, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení
část č. 50 (16. 3. 2011)

71. Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
části č. 117-118 (23. 3. 2011)

15. schůze (24. 3. 2011)

část č. 3, část č. 8 (24. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

část č. 102 (3. 5. 2011)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 277/ - druhé čtení
část č. 153, část č. 156 (4. 5. 2011)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení
části č. 123-124, část č. 131, část č. 133, část č. 140 (3. 5. 2011)

17. schůze (26. 4. 2011)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 1, část č. 12 (26. 4. 2011)

18. schůze (5. 5. - 16. 6. 2011)

1. Informace ministra obrany Alexandra Vondry a ministra financí Miroslava Kalouska týkající se podezření na plýtvání veřejnými prostředky v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU
část č. 11, část č. 18 (16. 6. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

část č. 2 (7. 6. 2011)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení
části č. 26-27 (7. 6. 2011)

34. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení
část č. 36 (8. 6. 2011)

75. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/ - třetí čtení
část č. 193 (15. 6. 2011)

113. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 87 (9. 6. 2011)

114. Ústní interpelace
část č. 99 (9. 6. 2011), části č. 221-222 (16. 6. 2011)

20. schůze (12. - 13. 7. 2011)

část č. 1, části č. 3-4 (12. 7. 2011)

7. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení
části č. 72-73 (13. 7. 2011)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/ - prvé čtení
části č. 46-47, část č. 51, část č. 56 (13. 7. 2011)

21. schůze (30. 8. - 6. 9. 2011)

část č. 1 (30. 8. 2011)

22. schůze (30. 8. - 9. 9. 2011)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 50, část č. 54, část č. 58 (2. 9. 2011)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení
část č. 60 (2. 9. 2011)

30. Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 405/ - třetí čtení
části č. 73-74, části č. 77-79 (7. 9. 2011)

36. Vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
části č. 94-95 (9. 9. 2011)

37. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - třetí čtení
část č. 97 (9. 9. 2011)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení
část č. 107, část č. 109 (9. 9. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

40. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení
část č. 145 (27. 9. 2011)

24. schůze (22. 9. 2011)

část č. 1, část č. 8, část č. 13 (22. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 3 (25. 10. 2011), část č. 118, část č. 125, části č. 137-139 (1. 11. 2011), část č. 265, část č. 281, část č. 283 (2. 11. 2011), část č. 353, část č. 355, část č. 359, část č. 382 (4. 11. 2011), část č. 389, část č. 397, části č. 399-400 (5. 11. 2011), části č. 474-475, část č. 541 (6. 11. 2011)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení
část č. 231 (2. 11. 2011)

30. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 469/ - prvé čtení
část č. 74 (26. 10. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
části č. 149-150, část č. 158 (1. 11. 2011), část č. 184, části č. 284-285, část č. 294, část č. 296 (2. 11. 2011), část č. 299, část č. 308, část č. 315, část č. 318, část č. 321 (3. 11. 2011)

87. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem
část č. 341 (3. 11. 2011), část č. 431, část č. 433, část č. 438, část č. 441, část č. 466 (5. 11. 2011), část č. 524 (6. 11. 2011)

97. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/4/ - zamítnutý Senátem
část č. 335 (3. 11. 2011)

100. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/4/ - zamítnutý Senátem
část č. 336 (3. 11. 2011)

26. schůze (3. 11. 2011)

části č. 1-2 (3. 11. 2011)

27. schůze (3. 11. 2011)

část č. 1, část č. 4 (3. 11. 2011)

29. schůze (3. 11. 2011)

část č. 1 (3. 11. 2011)

30. schůze (4. - 9. 11. 2011)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/ - třetí čtení
části č. 8-9 (4. 11. 2011)

2. Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/ - druhé čtení
část č. 31 (4. 11. 2011)

5. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - třetí čtení
část č. 46 (9. 11. 2011)

13. Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/ - třetí čtení
část č. 74 (9. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

část č. 7, část č. 9 (6. 12. 2011)

13. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení
části č. 45-46 (7. 12. 2011)

36. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Václava Votavy, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení
část č. 121, části č. 123-124 (9. 12. 2011)

56. Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES /kód dokumentu 14942/11, KOM(2011) 594 v konečném znění/ /sněmovní tisk 540-E/
části č. 77-78 (8. 12. 2011)

82. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení
část č. 197 (14. 12. 2011)

89. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 415/ - třetí čtení
část č. 178, část č. 187 (14. 12. 2011)

111. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 11 ze dne 24. června 2010 k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 15-16 (6. 12. 2011)

144. Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011
část č. 163 (13. 12. 2011)

150. Návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/8/ - vrácený Senátem
část č. 305 (20. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

části č. 2-3, část č. 5, část č. 8 (31. 1. 2012), část č. 181, část č. 183 (8. 2. 2012)

32. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení
část č. 126, části č. 130-131 (3. 2. 2012), části č. 178-179 (7. 2. 2012)

56. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - třetí čtení
část č. 256 (10. 2. 2012)

75. Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady dne 30. ledna 2012
část č. 215 (9. 2. 2012)

77. Ústní interpelace
části č. 94-95 (2. 2. 2012), část č. 229 (9. 2. 2012)

34. schůze (9. 2. 2012)

část č. 1 (9. 2. 2012)

35. schůze (9. 2. 2012)

části č. 1-2, část č. 11 (9. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

část č. 5 (13. 3. 2012), část č. 110 (16. 3. 2012)

24. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 589/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 24, část č. 27 (13. 3. 2012)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení
část č. 139 (21. 3. 2012)

37. schůze (20. 3. 2012)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 1, část č. 15 (20. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

část č. 3 (2. 5. 2012)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení
část č. 101, část č. 103, část č. 107, část č. 115 (4. 5. 2012)

39. schůze (27. 4. 2012)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 4, část č. 10 (27. 4. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

část č. 41, část č. 43 (6. 6. 2012), část č. 159 (12. 6. 2012), část č. 188, část č. 190 (13. 6. 2012)

1. Rozhodnutí Poslanecké sněmovny o přípustnosti trestního stíhání poslance Davida Ratha podle čl. 27 odst. 5 Ústavy České republiky
část č. 3, část č. 15 (5. 6. 2012)

32. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení
část č. 74, část č. 77 (6. 6. 2012)

37. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení
část č. 173, část č. 175 (12. 6. 2012)

76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 537/ - třetí čtení
část č. 201 (13. 6. 2012)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/ - třetí čtení
část č. 192, část č. 194 (13. 6. 2012)

109. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 672/
části č. 220-221, část č. 225, část č. 227 (14. 6. 2012)

117. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Otto Chaloupky
část č. 171, část č. 173 (12. 6. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

část č. 87 (13. 7. 2012)

22. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/ - třetí čtení
část č. 97 (13. 7. 2012)

23. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Vlasty Parkanové
část č. 56, část č. 67, část č. 72, část č. 83 (11. 7. 2012)

43. schůze (18. 7. 2012)

část č. 5 (18. 7. 2012)

44. schůze (18. 7. 2012)

. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 2, část č. 10, část č. 37 (18. 7. 2012)

45. schůze (4. - 7. 9. 2012)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 33, část č. 36 (5. 9. 2012)

4. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 46 (5. 9. 2012)

7. Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 692/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 111, část č. 114 (7. 9. 2012)

19. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Davida Ratha
část č. 96, část č. 108 (7. 9. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

část č. 7 (18. 9. 2012)

1. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/ - prvé čtení
část č. 25, část č. 27, části č. 30-31 (18. 9. 2012)

62. Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Petra Braného, Miloslavy Vostré, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení
části č. 166-167 (21. 9. 2012)

143. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2011 /sněmovní tisk 744/
část č. 145, části č. 147-148 (21. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

část č. 1, části č. 8-9 (23. 10. 2012), části č. 152-153 (7. 11. 2012)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 812/ - prvé čtení
část č. 30, část č. 33 (24. 10. 2012)

4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 182 (7. 11. 2012)

7. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 693/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 194 (7. 11. 2012)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - druhé čtení
část č. 51 (24. 10. 2012)

103. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/ - třetí čtení
část č. 156, část č. 158 (7. 11. 2012)

111. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 267-269, část č. 271 (9. 11. 2012)

48. schůze (28. 11. 2012)

. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení
část č. 5, části č. 10-12 (28. 11. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

část č. 145 (13. 12. 2012)

130. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Romana Pekárka
části č. 15-16 (4. 12. 2012)

154. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 148 (13. 12. 2012)

156. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 245, část č. 247 (19. 12. 2012)

162. Informace ministryně práce a sociálních věcí o způsobu řešení výplat podpor v nezaměstnanosti
část č. 153 (13. 12. 2012)

50. schůze (17. 1. 2013)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 1-2, část č. 5 (17. 1. 2013)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

část č. 1 (5. 2. 2013)

18. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 577/ - druhé čtení
část č. 18 (5. 2. 2013)

27. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 821/ - prvé čtení
část č. 32 (6. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

části č. 195-196, část č. 199, část č. 201 (3. 4. 2013)

1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem s-Karet
část č. 119 (22. 3. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

část č. 7 (7. 5. 2013), část č. 100, část č. 102 (14. 5. 2013)

6. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 715/3/ - vrácený Senátem
část č. 15 (7. 5. 2013)

48. Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/ - prvé čtení
část č. 159, části č. 162-164 (15. 5. 2013)

90. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - prvé čtení
část č. 166 (15. 5. 2013)

91. Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - prvé čtení
část č. 104 (14. 5. 2013)

165. Ústní interpelace
část č. 61, část č. 64 (9. 5. 2013), část č. 195, části č. 197-198, část č. 201, část č. 212 (16. 5. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

část č. 72, část č. 79 (14. 6. 2013), část č. 81 (18. 6. 2013)

9. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 821/ - druhé čtení
část č. 27 (11. 6. 2013), část č. 61, část č. 64 (12. 6. 2013)

55. schůze (17. 7. 2013)

1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se navrhuje prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky
část č. 1, část č. 8, část č. 24 (17. 7. 2013)

57. schůze (7. - 16. 8. 2013)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry /sněmovní dokument 7802/
část č. 22, části č. 42-43, část č. 55 (7. 8. 2013)

59. schůze (16. - 20. 8. 2013)

. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se navrhuje prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky
část č. 3 (20. 8. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP