Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Hulinský

Schůze: 3, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54

3. schůze (10. 8. 2010)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 34 (10. 8. 2010)

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

7. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 47 (22. 9. 2010)

89. Ústní interpelace
část č. 82 (23. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení
část č. 47 (27. 10. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

12. Návrh poslanců Petra Hulinského, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 165 (14. 12. 2010)

136. Ústní interpelace
část č. 247, části č. 258-259 (16. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

20. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení
část č. 155 (9. 2. 2011)

102. Ústní interpelace
část č. 96 (3. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení
část č. 78 (16. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

110. Ústní interpelace
část č. 65 (28. 4. 2011)

18. schůze (5. 5. - 16. 6. 2011)

1. Informace ministra obrany Alexandra Vondry a ministra financí Miroslava Kalouska týkající se podezření na plýtvání veřejnými prostředky v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU
část č. 7 (16. 6. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

4. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení
část č. 132 (10. 6. 2011)

34. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení
část č. 41 (8. 6. 2011)

75. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/ - třetí čtení
část č. 194 (15. 6. 2011)

114. Ústní interpelace
část č. 108 (9. 6. 2011), část č. 239 (16. 6. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení  
části č. 55-56 (21. 9. 2011)

117. Ústní interpelace
část č. 103 (22. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 121, část č. 127 (1. 11. 2011), část č. 253 (2. 11. 2011), části č. 353-354, části č. 380-382 (4. 11. 2011)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
část č. 36 (26. 10. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
části č. 217-219 (2. 11. 2011)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 694/ - prvé čtení
část č. 33 (5. 6. 2012)

98. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 /sněmovní tisk 698/
část č. 166 (12. 6. 2012)

110. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 674/
část č. 228 (14. 6. 2012)

115. Ústní interpelace
část č. 232 (14. 6. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

20. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení
část č. 113 (13. 7. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

87. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 183 (25. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

8. Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/4/ - zamítnutý Senátem
část č. 222 (8. 11. 2012)

129. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 227 (8. 11. 2012)

130. Ústní interpelace
části č. 100-101 (25. 10. 2012), část č. 246, část č. 248 (8. 11. 2012)

48. schůze (28. 11. 2012)

. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení
část č. 12, část č. 23 (28. 11. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

1. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - druhé čtení
část č. 115 (12. 12. 2012)

103. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - třetí čtení
část č. 273 (19. 12. 2012)

163. Informace předsedy vlády a ministryně obrany o změnách na ministerstvu obrany
část č. 178 (14. 12. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

40. Návrh poslanců Borise Šťastného, Stanislava Polčáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 757/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 99-100 (7. 2. 2013)

46. Návrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 251 (15. 2. 2013)

174. Ústní interpelace
část č. 102 (7. 2. 2013)

179. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice (EUTM Mali) v letech 2013 a 2014 /sněmovní tisk 920/
část č. 281 (19. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

107. Ústní interpelace
část č. 88 (21. 3. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

10. Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) /sněmovní tisk 916/ - druhé čtení
část č. 86 (18. 6. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP