(12.30 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Zároveň by se tímto způsobem vyrovnalo i postavení obou komor, protože v této věci, jakkoli po mém soudu k tomu věcný důvod není, je Senát v roli nadřazené Poslanecké sněmovně, protože on je jediný, kdo může podat návrh na jednání před Ústavním soudem pro obvinění prezidenta z velezrady. Poslanecká sněmovna v této věci nemůže nic.

Znovu bych žádal poslance, aby této věci věnovali vážnou pozornost. Je to opravdu důležitá otázka. A prosím, aby ti, kteří se této věci nehodlají věnovat, alespoň svým důstojným jednáním v této souvislosti dali najevo, že si váží toho, že jsou poslanci a mohou jednat o ústavních otázkách.

Je to také moje poslední slovo a já se loučím s Poslaneckou sněmovnou a přeji příští Poslanecké sněmovně, aby přikládala větší význam jednání o závažných otázkách Ústavy. V tomto směru jsme zůstali naší povinnosti hodně dlužni.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Stále probíhá rozprava. Pokud se do ní nikdo nehlásí, rozpravu bych ukončil. Vlastně mohu říci, že jsme slyšeli i závěrečné slovo navrhovatele, jestli jsem to takto správně pochopil.

Pokud pan poslanec... také vystoupí. Prosím. Pan poslanec Polanský jako zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Jiří Polanský: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nepovažuji za šťastné, že jeden den před zahájením voleb v České republice projednáváme takto závažný návrh, takto závažnou materii, jakou je změna Ústavy této republiky.

Myslím si, že přestože ten návrh ležel ve Sněmovně delší dobu, ale z různých důvodů nebyl podroben a neabsolvoval potřebnou hlubokou diskusi - svědčí o tom i to, že ústavněprávní výbor, ačkoliv byl výborem garančním, byl určen k projednání, tuto materii neprojednal. Je zde negativní stanovisko vlády, která se také neztotožnila s návrhem na změnu Ústavy, pokud jde o přímou volbu prezidenta v tom provedení, jak byl návrh podán. Já se proto domnívám a také navrhuji, aby tento návrh byl zamítnut, resp. aby nedostal potřebný počet hlasů, to znamená více než 120 hlasů, všech hlasů Sněmovny.

Ještě při minulém přerušeném projednávání vznesl pan kolega Jičínský...

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon. Prosím o klid, abychom slyšeli zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Jiří Polanský: ... návrh na změnu účinnosti této novely s tím, že navrhoval, aby byla posunuta o dva roky. Já se domnívám, že tento návrh není hlasovatelný vzhledem k tomu, že to bylo již třetí čtení, že v § 95 odst. 2 jednacího řádu Sněmovny si takovouto úpravu nemůžeme přečíst, nemůžeme ji tam najít mezi těmi, které jednací řád připouští, že jsou možné ve třetím čtení. Navrhuji tedy, aby se o tomto návrhu nehlasovalo.

Jinak samozřejmě předpokládám, že v příštím volebním období bude tato materie, tento návrh, pokud dnes neprojde, samozřejmě nechci předjímat, jeden ze stěžejních bodů, který se bude týkat změn v naší Ústavě.

Děkuji zatím za slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Ano, to bylo slovo zpravodaje. Ještě se hlásí o slovo předseda poslaneckého klubu pan poslanec Sobotka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já vzhledem k vystoupení pana zpravodaje, který zde označil návrh pana poslance Jičínského za nehlasovatelný, bych chtěl vznést námitku proti tomuto postupu pana zpravodaje. Žádám Poslaneckou sněmovnu, aby v této věci rozhodla. Podle mého názoru je návrh pana poslance Jičínského, který byl řádně přednesen v rámci třetího čtení projednávané změny Ústavy, hlasovatelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže tady byla vznesena námitka pana poslance Sobotky proti stanovisku zpravodaje. Já to chápu. Pan poslanec Sobotka tedy chce, abych nechal o jeho námitce hlasovat. Mám tomu tak rozumět?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, pan zpravodaj zde přednesl určitý návrh postupu při hlasování a já jsem vznesl námitku a žádám Poslaneckou sněmovnu, aby rozhodla o tom, zdali se bude hlasovat způsobem, který zde oznámil pan zpravodaj, nebo zda se bude meritorně rozhodovat o pozměňujícím návrhu, který vznesl pan poslanec Jičínský. Nic jiného nežádám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže musíme nějakým hlasováním rozhodnout. Nejdřív byla vznesena námitka pana poslance Polanského, který řekl, že hlasovat nelze. A proti tomu pan poslanec Sobotka vznesl námitku. Já jsem rozhodnut nechat o tom hlasovat a teď je otázka, jakým způsobem o tom rozhodneme. Mohu nechat hlasovat, pokud nebude nikdo protestovat, o námitce pana poslance Sobotky. Rozhodneme v každém případě. Jde o to, jestli někdo řekne, že se to má udělat jinak. Já bych tedy nechal hlasovat o námitce pana poslance Sobotky proti návrhu zpravodaje. Pokud je s tím souhlas, rozhodli bychom tímto hlasováním o tom, jak bude Sněmovna postupovat. Mám dojem, že lepší proceduru tu nikdo nenavrhuje. Já už tady gonguji a budeme hlasovat.

Doufám, že jsou všichni na svých místech. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Sobotky. Co to je ten hlas, který tady slyším? Slyším tady nějaký reprodukovaný hlas. Doufám, že bude klid. Prosím. Aha, to bylo tam. (Směrem ke stolku zpravodaje a navrhovatele.)

 

Hlasujeme o námitce pana poslance Sobotky. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto námitku pana poslance Sobotky, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 50, přihlášeno 146, pro hlasovalo 96, proti 26, takže námitka byla přijata.

 

Já to chápu tak, že mohu nechat hlasovat o návrhu zákona. Budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Já bych v tom případě požádal, aby bylo nastaveno potřebné kvorum. To ale není 101, to je dle mého názoru 120, protože se jedná o ústavní zákon, k jehož přijetí je zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců.

Pardon, prosím, pan poslanec.

 

Poslanec Jiří Polanský: Já se domnívám, že teď, když námitka prošla, by mělo být hlasováno o návrhu předkladatele, pana poslance Jičínského.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ano. Tak to chápu také, o návrhu předkladatele. Přesně tak tomu rozumím. V tom jsme zajedno. Nicméně já to pořád chápu tak, že se jedná o ústavní zákon.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Ne, tady je prostá většina.

 

Poslanec Jiří Polanský: Až ten závěr, až celek. Teď - prostá většina.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Tak budeme nejdřív hlasovat o návrhu pana poslance Jičínského. Tedy prostou většinou. Tak to bylo. Dobrá.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 51, přihlášeno 147, pro hlasovalo 96, proti 23, tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP