(11.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Mám zde dvě faktické poznámky. Nejprve pan kolega Jan Husák, poté pan poslanec Zdeněk Škromach. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, samozřejmě jsem připraven podpořit tento návrh zákona, respektive jeho novelu. Moje poznámka se netýká přímo tohoto zákona, ale je spíše apelem, který se týká řešení opatření, která mají zabránit povodňovým situacím. Chci se přimluvit a apelovat na vládu, aby se zabývala touto problematikou i ve vztahu k opatřením, která mají řešit i takzvané přívalové povodně, nejenom povodně, které jsou na tocích řek a dalších vodních tocích. I tyto povodně způsobují velké škody a ohrožují majetek občanů, ohrožují majetek obcí. Já bych chtěl apelovat na to, aby byly zohledňovány i tyto projekty, které mají zabránit škodám způsobeným těmito přívalovými povodněmi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Já myslím, že lidé na Moravě v postižených oblastech potřebují rychlou pomoc, a ne mlácení slámy, které se tady začíná rozjíždět. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla další faktická poznámka. Zeptám se, zda se někdo hlásí ještě do obecné rozpravy. Takovou přihlášku neregistruji, proto ji končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím o návrhy do podrobné rozpravy. Pan poslanec Sobotka avizoval ve svém úvodním slovu zpravodaje, prosím, aby tedy ještě v podrobné rozpravě upřesnil návrh, který rozpočtový výbor přijal.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, já se domnívám, že to není nutné, neboť tento návrh byl rozdán jako sněmovní tisk a bude tedy automaticky zahrnut mezi návrhy, o kterých bychom měli v rámci dalšího projednávání hlasovat, čili odkazuji pouze na usnesení rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Poprosím o chvíli vaší trpělivost, protože přivolám naše kolegy do sněmovny. Zeptám se ještě tedy, zda někdo chce v podrobné rozpravě vystoupit. Pan ministr Janota v podrobné, nebo se závěrečným slovem? V podrobné rozpravě nikdo.

Končím podrobnou rozpravu. Je prostor pro závěrečná slova. Pan ministr Janota. Prosím.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pokusím se reagovat na některé otázky, které tady padly. Panu Bratskému bylo odpovězeno. Ano, bylo utraceno ze 7 mld. 4 mld. 27 mil. korun, z toho v roce 2009 1,692 mld. a v roce 2010 2 mld. 336 mil., zaokrouhleně řečeno. I kdyby nebyla utracena ani koruna z těchto prostředků, pak zákon by neumožnil vládě podle tohoto zákona řešit povodně v letošním roce. Čili v každém případě by vláda musela přijít s novelou tohoto zákona. To za prvé.

Za druhé. Pochopitelně v době, kdy budeme projednávat požadavky na třímiliardovou výši prostředků na řešení povodní, budu požadovat po svých kolezích, ministrech zejména dopravy, pro místní rozvoj a zemědělství, podrobnou analýzu toho, na co ty prostředky z dluhopisového programu loňského roku byly využity. To za prvé. Za druhé budu chtít podrobnou analýzu toho, do jaké míry je reálné, že se utratí či neutratí zbývající 3 mld. Mám na mysli, do jaké míry jsou rozpracované projekty, do jaké míry projekty jsou ve stavu rozestavěnosti, do jaké míry je prostě reálné, že částka 7 mld. bude vyčerpána. Nepůjde jenom o to, že se někdo bude snažit za každou cenu vyčerpat výši prostředků. Tam půjde o to, že o co bude větší čerpání z částky do 3 mld. v letošním roce, o to více budou muset ostatní resorty vázat prostředky pro to, aby se udržel onen deficit 5,3. Myslím, že to je určitý automatický kontrolní mechanismus a zájem celé vlády, aby prostředky byly využívány velmi efektivně. Pochopitelně součástí zpráv bude i to, co žádal pan poslanec Exner, komu byly prostředky poskytnuty, na co byly prostředky poskytnuty, zda se jednalo o prevenci, či pouhé odstraňování následků a do jaké míry jsou dosud rozestavěné některé neuzavřené projekty. Čili tolik k této věci.

Co se týče vládní rozpočtové rezervy, víte, že její výše je 3 mld., rozpočtovaná. V polovině roku bych byl velmi rád, kdybych předal svému nástupci minimálně polovinu z této rozpočtové rezervy.

Co se týče dluhopisů, náklady na dluhopisy, pochopitelně zmiňoval jsem tržní podmínky, čili dneska lze odhadovat, předvídat tržní výnos na sekundárním trhu při 15letém dluhopisu někde okolo 4,5, 4,6 %.

Tolik k dotazům, které tady padly. Myslím, že jsem reagoval na všechny.

Co se týče preventivních opatření, ano, smyslem projektů mimo jiné jsou preventivní opatření, nikoliv jen řešení následků, které způsobila povodeň.

Dámy a pánové, tolik na vysvětlenou k dotazům, které tady padly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Před námi je nyní hlasování ve druhém čtení o návrhu tak, jak nám byl předložen v písemné podobě v návrhu usnesení rozpočtového výboru, který nese číslo 838.

O tomto pozměňovacím návrhu nyní rozhodneme v hlasování pořadové číslo 47. Já toto hlasování zahajuji a táži se vás, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem tak, jak je uveden ve sněmovním tisku 838 usnesení rozpočtového výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 47 přítomno 176, pro 160, proti 1. Tento návrh jsme schválili.

 

Tím končím druhé čtení této předlohy. Paní kolegyně Vlasta Parkanová se ale ještě hlásí o slovo. Mám zde žádost o faktickou poznámku, poslanec Pavel Svoboda. Ne. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Hezké dopoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, jen pro stenozáznam chci uvést, že jsem tlačila své tlačítko ano, a nerozsvítilo se mi vůbec nic.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkujeme, pro stenozáznam.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Nezpochybňuji samozřejmě hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Bude zaznamenáno. Skončila jsem druhé čtení tohoto návrhu.

Protože podle § 99 odst. 7 zákon o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat hned třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahájím třetí čtení, ale ještě předtím vidím, že se hlásí o slovo pan kolega Jan Látka.

 

Poslanec Jan Látka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem možná tlačil o trošku méně než kolegyně z TOP 09, ale také se mi nepodařilo. Jenom pro stenozáznam, hlasoval jsem samozřejmě ano. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zpochybňujete, nebo nezpochybňujete hlasování?

 

Poslanec Jan Látka: Nezpochybňuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Uvedeno pro stenozáznam.

Já tedy zahajuji třetí čtení tohoto návrhu zákona. Pan kolega Sobotka sleduje rozpravu, kterou zahajuji. Hlásí se prosím někdo do rozpravy ve třetím čtení. Nehlásí, končím tuto rozpravu. Přistoupíme k hlasování o celém předloženém... Ještě prosím pan poslanec Rabas. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP