(15.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Kdo souhlasí s tímto textem? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 35, přihlášeno je 158, pro hlasovalo 93, proti 6, takže s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a končím projednávání bodu číslo 8.

 

Máme tu bod

9.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika,
Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu)
/sněmovní tisk 994/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Bohuslav Sobotka a zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Juraj Raninec. Máme tu tisk 994/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Je otevřena rozprava ve třetím čtení. Tentokrát tady žádnou písemnou přihlášku do rozpravy nemám a nevidím nikoho, kdo by se do rozpravy hlásil z místa. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, můžeme rozpravu ukončit.

Ptám se, jestli by chtěl vystoupit někdo ze zpravodajů. Ani navrhovatel nechce vystoupit? Prosím zpravodaje, jestli chce vystoupit nebo nám říci, jak postupovat. Tady byl návrh na zamítnutí. (K mikrofonu přistupuje poslanec Bohuslav Sobotka.) Promiňte, navrhovatel vystupuje. Prosím, slovo má navrhovatel poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegové a kolegyně, já bych rád využil této možnosti, abych se vyjádřil kladně ke všem předneseným pozměňujícím návrhům, jak byly předneseny ve druhém čtení. Myslím si, že zlepšují tuto předlohu, a proto je mohu s klidným svědomím doporučit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o slovo zpravodaje. Především prosím, jestli by mi potvrdil, že tam byl přednesen návrh na zamítnutí, o kterém bychom zřejmě měli hlasovat. Můžete ale mluvit i o jiných věcech. Prosím.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Myslím si, že nejdříve bychom měli hlasovat o návrhu paní místopředsedkyně Němcové na zamítnutí návrhu zákona. K tomu mám já kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže budeme nejdříve hlasovat o tomto návrhu a pak budeme moci postupovat dále. Já ještě jednou zagonguji, aby bylo všem jasné, že se bude hlasovat o zákonu. Prosím, kdo chce hlasovat, ať se posadí.

 

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Němcové na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 36, přihlášeno je 157, pro hlasovalo 40, proti 82, takže návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při tomto hlasování.

 

Poslanec Juraj Raninec: Doporučuji, abychom nejdříve hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A.II pana poslance Ondřeje Lišky, pak o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A.I také kolegy Lišky a pak o pozměňovacím návrhu kolegy Bendy uvedeném pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je všechno? (Ano.) Zeptám se, jestli s tím všichni souhlasí, jestli není nějaký odlišný návrh. Vidím, že není. Myslím si, že můžeme začít hlasovat tak, jak jste navrhl. Já bych vás poprosil, abyste řekl, o čem budeme hlasovat, a pak stanovisko.

 

Poslanec Juraj Raninec: Nejdříve bychom hlasovali o písmenu A.II. (Zpravodaj má stanovisko negativní, navrhovatel kladné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 37, přihlášeno je 160, pro hlasovalo 93, proti 14. To bylo přijato. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Juraj Raninec: Nyní bychom hlasovali o písmenu A.I, ale s výjimkou v bodě 2 § 4 odst. 4. Změna odstavce 4 už byla odhlasována v předchozím hlasování, takže abychom o stejném odstavci nehlasovali dvakrát. Takže s výjimkou toho bychom hlasovali o celém návrhu A.I kolegy Lišky. Konzultoval jsem to s ním a on s tím souhlasí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, já vám špatně rozumím. Takže teď budeme hlasovat o čem?

 

Poslanec Juraj Raninec: Budeme hlasovat kompletně o A.I s výjimkou A.I v bodě 2 odstavec 4, protože ten už byl schválen v předchozím hlasování. (Stanovisko zpravodaje je negativní, stanovisko navrhovatele je kladné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 38, přihlášeno je 160, pro hlasovalo 70, proti 6, takže to bylo zamítnuto. A dále?

 

Poslanec Juraj Raninec: Dále bychom hlasovali o písmenu B poslance Marka Bendy. (Stanovisko zpravodaje je neutrální, stanovisko navrhovatele je kladné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 39, přihlášeno je 160, pro hlasovalo 91, proti 2, takže toto závěrečné hlasování bylo přijato.

 

To bylo tedy poslední? (Ano.) To byl poslední z pozměňovacích návrhů, takže teď můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Souhlasíte? (Zpravodaj souhlasí.)

Kontrola hlasování, takže prosím o chvilku strpení, probíhá kontrola. (Předsedající chvíli čeká na výsledek kontroly.)

Můžeme pokračovat. Jak jsem řekl, nyní bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu), podle sněmovního tisku 994, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Ještě bych se zeptal na stanoviska. (Stanovisko zpravodaje je negativní, stanovisko navrhovatele je kladné.)

 

Zahajuji hlasování o tomto textu usnesení. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 40, přihlášeno je 159, pro hlasovalo 92, proti 10. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zpravodaji i navrhovateli. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP