(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, přeji vám dobré odpoledne.

Začneme se zabývat schváleným programem na této schůzi, kde jako další bod našeho jednání máme bod číslo

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.,
a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních)
/sněmovní tisk 1015/ - třetí čtení

Jsme ve třetím čtení, takže bych prosil, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Martin Pecina a také zpravodajka výboru pro bezpečnost poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Pozměňovací návrhy máma rozdány jako tisk 1015/2.

V této chvíli otvírám rozpravu, do které se písemně přihlásil poslanec Jiří Dolejš, který má legislativně technické opravy, které by chtěl zřejmě navrhnout.

Ještě se hlásí pan poslanec Tluchoř? Dobře. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já zde v tuto chvíli vystoupím, předpokládám, naposledy pro tuto chvíli.

Občanská demokratická strana dnes umožnila hladký průběh té části schůze, která se týkala zákonů vrácených prezidentem a Senátem, tak aby mohl být před volbami řádně dokončen legislativní proces. Je zcela evidentní, že to, k čemu přicházíme teď, je pouhý předvolební mítink sociální demokracie, kterému my nechceme asistovat. Klub občanských demokratů se rozhodl, že tento mítink bude bojkotovat. Nebudeme vystupovat a těšíme se na plejádu sociálně demokratických poslanců, kteří zde budou předvádět své postoje k tomuto Pecinově balíčku - pan Pecina, který kandiduje v Praze jako lídr.

Dámy a pánové, jenom dovolte, abych vám ve stručnosti připomněl pouť tohoto Pecinova balíčku Poslaneckou sněmovnou. Byl přikázán 10. 2. řadě, nebo několika výborům, z nichž výbor pro bezpečnost, jestli se nemýlím, pod vedením pana poslance Bublana ze sociální demokracie do dnešního dne tento tisk neprojednal. Ústavněprávní výbor projednal a doporučil přerušit tento tisk. Rozpočtový výbor pod vedení sociálně demokratického poslance Sobotky nepřijal žádné usnesení.

Rovnou se vyjádřím k dalším dvěma normám, které jsou v tomto předvolebním bloku zařazeny.

Zákon o lobbingu, takzvaný, ústavněprávní výbor dosud neprojednal a výbor pro bezpečnost pod vedením pana poslance Bublana ze sociální demokracie dodnes rovněž neprojednal.

Novela Ústavy, která je zařazena jako třetí v tomto předvolebním mítinku sociální demokracie, byla do Sněmovny předložena 16. 10. roku 2007. Od té doby ji neprojednal ani ústavněprávní výbor, ani komise pro Ústavu pod vedením pana poslance Jičínského, člena sociální demokracie.

Chtěl jsem pouze připomenout, jak vážně to s projednáním a se schválením těchto zákonů sociální demokracie myslí. Občanští demokraté nebudou v této předvolební taškařici sociální demokracii asistovat.

Prosím, dámy a pánové ze sociální demokracie, mikrofon je váš.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale o slovo se tedy žádný sociální demokrat nepřihlásil. Pouze tady mám jedinou přihlášku poslance Jiřího Dolejše, takže je otázka, komu ten mikrofon bude patřit. Ale pan poslanec Jiří Dolejš je písemně přihlášený řádně a měl by dostat slovo, přestože není sociální demokrat tedy, což je na pováženou. Ale pane poslanče, já jsem ochoten vás pustit. Kdybyste chtěl mluvit, tak udělám výjimku a můžete vystoupit.

Prosím, poslanec Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já věřím, že ti, co mají uši, uslyší a zjistí, že moje legislativně technická připomínka je zcela věcná, prosta jakýchkoli předvolebních taškařic či šibalství. Zkrátka při textové editaci mého pozměňovacího návrhu došlo k tomu, že číslování jednotlivých paragrafů návrhu, který se týká zákona o přidání (?) majetku, tak došlo k tomu, že jsme číslo čtyři přeskočili, čímž vzniklo špatné číslování. Já si myslím, že tohle každý pochopí, že je dobré uvést v soulad zde na mikrofon a že po bodu tři, po paragrafu tři logicky následuje paragraf čtyři, pak pět, šest a sedm. Čili to je první legislativně technická.

A druhá legislativně technická. V paragrafu čtyři lhůty pro podání přiznání, to už je můj omyl, předtím mě ošálil textový editor, tohle je můj omyl, to se přiznávám, jsem uvedl, že poprvé se přiznání podá za rok 2008. Nepokouším se o cestu časem zpátky. Měl tam být správně rok 2010.

Pokud si toto opravíte, tak ten návrh je v pořádku. A věřím, že nejen ti, kteří mají majetkové přiznání ve volebním programu, ale i ti, kteří se nestydí za své nabyté majetky, mohou pro tento návrh hlasovat a tak umožnit jeho přijetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Teď se hlásil o slovo předkladatel pan ministr vnitra Martin Pecina. Prosím.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem skutečně poslední, který by z tohoto pléna chtěl udělat předvolební mítink sociální demokracie (Hlasitá reakce a tleskání zprava.).

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Klid prosím. Opravdu tady není moc klidu.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Já jsem taky nekřičel, když pan poslanec Tluchoř hovořil, a myslím, že bychom mohli dodržovat elementární slušnost v této sněmovně.

Návrh zákona o protikorupčních opatřeních, který jste už ve dvou čteních projednali, není spásným řešením problematiky korupce. Tím zákonem chce vláda - a není to Pecinův balíček, je to vládní návrh zákona - chce vláda zejména napravit to, k čemu tady před dvěma lety a před rokem došlo.

Obsahem novel je zavedení institutu korunního svědka, což je jediný institut, který je v tomto zákoně zaváděn nově. My jsme tady posledně dostali pozměňovací návrh na to, aby byl institut korunního svědka kontrolován buď nejvyšší státní zástupkyní, nebo aby byl kontrolován soudem. Věřím, že ti, kteří to mysleli s tou diskusí vážně, tak že tento návrh podpoří, protože my k tomuto návrhu jako vláda, jako Ministerstvo vnitra budeme mít kladné stanovisko.

Ty ostatní instituty tady nebudu opakovat. Chtěl bych jenom zdůraznit to, že ve velké většině se jedná o instituty, které zde byly - posledně jsem říkal při druhém čtení zřejmě nedopatřením, zřejmě tedy ne nedopatřením - změněny. Konstatuji ale, že jestliže někdo argumentuje tím, že úroveň trestného činu, na který se již nevztahují nebo není možné použít odposlechy a agenty, se zvedla úmyslně a bez tohoto zvednutí se stáváme jakýmsi policejním státem nebo neúměrně zvyšujeme pravomoci policie, tak chci připomenout, že tento návrh v tom znění, jak ho předkládáme dneska, přišel z vlády. Byl schválen Topolánkovou vládou, byl navržen Ministerstvem vnitra ještě dávno předtím, než jsem na ně usedl já. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP