(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní senátorce Martě Bayerové za její vystoupení a táži se, kdo dále hodlá vystoupit v rozpravě. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Takže přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon), podle sněmovního tisku 791/5."

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 13. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 191 poslanců, pro 95, proti 63, takže Sněmovna usnesení nepřijala a tím projednávání tohoto návrhu zákona končí.

 

Připomínám, že ještě dojde ke kontrole.

Ptám se pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD Bohuslava Sobotky, zdali mám dále očekávat nějakou námitku. Ano. Připomínám, že rozdíl byl řádově několik hlasů a že dochází k velmi zvláštní situaci, na kterou jednací řád samozřejmě nepamatuje a kterou vyřeší asi pan poslanec Miroslav Svoboda, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem byl překvapen, když za mnou přišel předseda mého poslaneckého klubu a sdělil mi, že jsem hlasoval jinak, než jsem hlasoval. (Smích v sále) V tu chvíli mi nezbývá, než zpochybnit hlasování. Samozřejmě jsem hlasoval pro, a na sjetině mám neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jasnozřivost předsedy vašeho poslaneckého klubu je obdivuhodná, nicméně o námitce, kterou jste přednesl, dám hlasovat bezprostředně.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 14. Kdo souhlasí s námitkou proti výsledku hlasování, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro 102, proti 33, takže námitka byla přijata a hlasování o usnesení, které jsem přednesl před chvilkou bude nutno opakovat.

 

Táži se, zdali usnesení mám přednést ještě jednou. Není takový požadavek, takže hlasujeme v hlasování pořadové číslo 15. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro 101, proti 61. Takže pro tuto chvíli by zákon byl přijat.

 

Vidím ale, že pan poslanec Jan Vidím jde zkontrolovat, zdali všichni poslanci jeho klubu hlasovali tak, jak chtěli. (Kontrola výsledků hlasování.)

Takže pan poslanec Daniel Petruška nám chce něco hezkého říci.

 

Poslanec Daniel Petruška: Já se omlouvám. Mně zahrádkářský zákon je asi souzen osudem. Hlasoval jsem proti, a na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování a prosím Sněmovnu, aby mě omluvila.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, takže rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 16. Kdo souhlasí s námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 191 poslanců, pro 121, proti 9, takže námitka byla přijata a hlasování budeme opakovat.

 

Usnesení netřeba číst, takže zahájil jsem hlasování pořadové číslo 17. Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Ten, kdo s ním nesouhlasí, ať stiskne tlačítko ne. Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 191poslanců, pro 101, proti 61, takže se zdá, že pro tuto chvíli mohu ukončit projednávání veta Senátu ve Sněmovně s výsledkem, že Poslanecká sněmovna návrh přijala.

 

Děkuji paní senátorce Martě Bayerové a přistoupíme k projednávání dalšího bodu.

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých
dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení
působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně
zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku
České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 756/7/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a jeho usnesení máme k dispozici jako tisk 756/8. Vítám mezi námi pana senátora Jaroslava Kuberu.

Prosím, zdali se chce za navrhovatele vyjádřit k usnesení Senátu pan poslanec Karel Šplíchal. Je tomu tak, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já chápu pozměňovací návrh Senátu, chápu Jaroslava Kuberu, který to předkládal, rozumím tomu, ale dovolte mi, abych vyjádřil obavy o tom, co bude s naším zákonem o podpoře sportu, který jsme začínali v době, kdy divácké násilí vrcholilo a my jsme hledali řešení. V dlouhých diskusích i s představiteli Ministerstva vnitra, protože se měnilo vedení, jsme došli ke konsensu i mezi politickými stranami a mezi jednotlivými poslanci.

Já mám obavy jenom z toho, že pan prezident ten zákon vrátí a potom už nebude čas ani šance s tím něco udělat. Je to asi pro mne největší otazník, protože jsem už řekl, že rozumím návrhu ze Senátu, ale teď to rozhodování pro nás je mimo nás, protože to je opravdu na rozhodnutí pana prezidenta. To je asi všechno z toho, co jsem chtěl k tomu návrhu říci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Šplíchalovi a ptám se, zdali se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu chtějí vyjádřit zpravodajové. Nejprve pan poslanec Pavel Ploc. Nechce. A nebo zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Jiří Čepelka. Ten hodlá vystoupit, takže mu dávám slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP