(11.30 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, už jsem v minulých schůzích v souvislosti s uplatněnými vety vůči návrhům zákonů, která podal prezident republiky, upozornil Sněmovnu, aby si uvědomila, že tu dochází k určitým posunům v rolích nejvyšších ústavních orgánů. Já samozřejmě neupírám prezidentovi republiky právo vetovat návrh zákona, který schválily obě komory, ale přece jenom si musíme klást otázku, nakolik tak často používání veta prezidenta republiky v otázkách, které se týkají - a tím to samozřejmě nijak nesnižuje význam těchto věcí, ale přece jenom - běžné politiky státu, kde rozhoduje vláda na základě zákonů, které schvalují obě komory, nakolik tedy prezident republiky má do těchto otázek tak často ingerovat a stávat se tu další stranou v těch mocenských orgánech, které rozhodují. Já to nepovažuji za dobré.

Říkám, že samozřejmě uznávám prezidentovi toto právo. Ale protože nemáme všichni špatnou paměť, myslím, že si pamatujeme, že současný prezident republiky po zvolení se vyjádřil v tom směru, že vůči bývalému prezidentovi, to jest Václavu Havlovi, který po mém soudu nepoužíval tak často veto, ale tehdy se to jevilo, že to veto používal dosti často, Václav Klaus prohlásil, že on tak často zákony vetovat nebude. Když to srovnáme, tak samozřejmě vetuje mnohem častěji a vetuje v otázkách, které se opravdu týkají běžné politiky státu. To se týká i té předchozí věci bez ohledu na to, jaký máme v otázce názor. To, říkám, je jiná věc. (Upozornění na čas.)

Jde o to, jak tu fungují ústavní orgány a jak tu funguje prezident republiky z hlediska svého ústavního slibu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tuto faktickou poznámku. Nyní bude hovořit pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Já nepopírám potřebnost pomáhat rodinám, ale chtěl bych zareagovat na jeden termín, který použila paní kolegyně Šojdrová. Řekla, že potřebujeme vyrovnat demografický dluh. Aspoň ve mně to asociuje, že peněžitá podpora v mateřství zvyšuje naši populaci. To je velmi nebezpečná demagogie a velmi mě mrzí, že zaznívá z úst právě poslankyně KDU-ČSL. Jsem na ni zvyklý spíše z opačného spektra zdejší Poslanecké sněmovny.

Jestliže totiž má někdo představu, že si někdo pořizuje děti kvůli penězům, tak si myslím, že to je představa naprosto mylná - nebo alespoň doufám, že to je představa naprosto mylná. Když se podíváte na závislost bohatství společnosti a počtu dětí a demografickou křivku v této společnosti, tak ta úměra není přímá. Ta úměra je zcela jasně a evidentně nepřímá. Čím chudší země, tím více dětí v rodině. Čím bohatší země, tím méně dětí. Proto bohatý sever vymírá a chudý jih má dětí dost. Takže dávat spojitost mezi podporu finanční a množství dětí ve společnosti je nebezpečný blud, který myslím, že by se tady v této Sněmovně neměl vůbec vyskytovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Petr Pleva. Faktická poznámka pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, já nepopírám podstatu toho, co řekl kolega Pleva. My nejsme sociální inženýři, kteří by říkali, že toto opatření povede k tomu, že to je jediný argument, proč mají mít lidé více dětí nebo proč mají mít děti. Ale je to vážný signál do společnosti, že likvidace diskriminace matek na mateřské dovolené je dobrá zpráva pro to, abychom tady do budoucna měli děti. A to je jistý trend, který, říkáme, politicky se má sledovat.

Tady přece se nepereme o to, že toto opatření samo o sobě rozhoduje. Ale ten politický postoj je jasný. Budoucnost náleží pouze zemi, která má potomky. Země, která nemá potomky, nemá budoucnost. My chceme, aby tady za padesát let se taky mluvilo česky, abychom byli v zemi, kde budoucí generace bude vytvářet bohatství i pro nás, až budeme potřebovat jít do důchodu. Je to politický signál.

Podle mne je naprosto nevkusné na téma mateřské se tedy dohadovat. Podle mne jediná cesta je toto podpořit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Další faktická poznámka - pan kolega Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, mě mrzí, že tady nevidím pana předsedu ODS Nečase, který vehementně prosazoval snížení mateřské, protože jsem mu chtěl říci určité zkušenosti, protože on by to měl vědět, ale buďto to neví, nebo to ignoruje, které má třeba Francie, což mimochodem je jedna z mála zemí Evropské unie, kde existuje přirozený příbytek nových občanů Francouzů. A je to především proto, že mají chytrou a dlouhodobou politiku podpory rodin s dětmi. Tam funguje, že na prvé dítě nedostáváte skoro nic, na druhé pak dostáváte hodně, velký přídavek, na třetí dítě také velký přídavek a od dalších dětí to pak už prudce klesá. Čili preference francouzské společnosti jsou rodiny s dvěma až třemi dětmi. A je to trend odzkoušený, který nese efekt.

Mě velmi mrzí, že pan Nečas místo toho, aby byl v této Poslanecké sněmovně, kde se projednává tato důležitá věc, a poslouchal zde tu debatu a zapojoval se do ní, případně argumentoval a zdůvodňoval, proč on chtěl snižovat mateřskou a chtěl snižovat podporu rodin s dětmi, tak aby to tady mohl obhájit. Místo toho asi běhá po nějakých předvolebních mítincích, což myslím, že není dobře, když probíráme takto vážné téma.

A s tím souvisí i další věc. Víte, když ODS hodně hovoří o důchodové reformě, pak nejlepší důchodovou reformou je podpora právě dětí, nových dětí, rodin s dětmi. To je nejchytřejší, nejefektivnější a nejprogresivnější důchodová reforma.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka. A nyní bude další faktická poznámka - pan kolega Petruška? Ne, stahuje svou faktickou poznámku.

Tak řádné přihlášky zde mám již tři. Nejprve pan poslanec Doktor, poté - s faktickou? (k hlásící se posl. Čurdové) Já jsem vám rozuměla špatně, paní kolegyně. Prosím, faktická poznámka paní poslankyně Anna Čurdová.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, dovolte, abych se dopustila jedné velké demagogie a vaším prostřednictvím vzkázala panu kolegovi Plevovi: Pokud bych měla brát váš výklad do detailu, ten, který jste tady poskytl, tak potom by musela platit přímá úměra: čím více ožebračené obyvatelstvo, tím více dětí. A patrně váš program k této záležitosti vede.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byla také faktická poznámka. Pan kolega Hovorka s faktickou poznámkou? Prosím tedy.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, já bych jenom rád připomněl, že v době, kdy se tady projednával tzv. Janotův balíček, tak my jsme navrhovali, aby ta část, která se týká nemocenské a mateřské, byla pozměňovacím návrhem z této části vyňata. Ten pozměňovací návrh nebyl přijat. Proto jsme předložili tento návrh a chceme, aby vlastně byl přijat.

K tomu, co řekl pan kolega Pleva, bych jenom dodal, že rozhodně výše peněz nerozhoduje o tom, jestli se bude rodit více dětí. Ale je třeba říct, že rozhodně není správné, když z ničeho nic přijde zákon, který maminkám sníží peněžitou pomoc v mateřství až o 23 %. To si myslím, že není férové. Z těchto důvodů jsme navrhli tento zákon, protože považujeme za správné, aby maminky měly úroveň příspěvku na té úrovni, tak jak byla v loňském roce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní řádné přihlášky - pan kolega Michal Doktor, poté je přihlášen pan poslanec Jiří Paroubek. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP