(10.20 hodin)
(pokračuje Janota)

Tady došlo ale k jedné věci, která tady zatím je v materiálu a kterou bych musel velmi vehementně rozporovat, já jsem o ní jednal i s předkladatelem, panem poslancem Suchánkem, a ta se týkala našeho doplnění bodu, paragrafu - myslím že 35 odst. 1, kde v podstatě bylo zatím pouze písmeno a), které ne zcela dostatečně vymezovalo roli, úlohu, působnost Ministerstva financí v oblasti státních dluhopisů, zejména řízení dluhu. Musím říci, že určitý rozpor nebo nepřesnost vyvstala zejména v souvislosti se změnou zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kdy Ministerstvo financí se dostalo do situace, kdy jeho aktivity, které se týkají řízení dluhu, nebyly zcela jasně definovány, a proto jsme tento návrh rozpočtových pravidel upřesnili.

Má to souvislost i technickou. Víte o přechodu aktivit, v podstatě evidencí, které dělalo pro Ministerstvo financí Středisko cenných papírů, na centrální depozitář. A k tomuto přechodu dojde. Vláda už ho schválila. Jsou podepsány smluvní dokumenty. Dojde k němu fyzicky, fakticky, v červnu letošního roku.

To znamená, že je velmi nutné, aby ty body v § 35 odst. 1 a) až g) byly v té podobě, v jaké tam byly Ministerstvem financí zahrnuty. Pokud by k tomu nedošlo, byl by to problém, který by mohl ohrozit řízení dluhu, resp. celou řadu činností. Jen ve vztahu ke státním dluhopisům by je možná Ministerstvo financí nemohlo provádět, mohly by být zpochybněny a toto by Ministerstvo financí muselo dodavatelským způsobem, outsourcingem, řešit přes centrální depozitář a bylo by to zcela jistě finančně náročné na další prostředky státního rozpočtu. Tento postup bych opravdu nedoporučoval, protože náš problém je spíše šetřit výdaje rozpočtu, než vytvářet další nové výdaje.

Dámy a pánové, tolik velmi stručně. Jinak se pochopitelně vyjádřím ke všem bodům, které tady přednese zpravodaj. Já jsem ale měl za povinnost, nebo chtěl jsem vás seznámit jen s těmi, které považuji v dané chvíli za velmi důležité. Opravdu apeluji na to, abyste zejména v souvislosti s § 35 mé připomínky a poznámky vzali velmi vážně. Věřím tomu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Přihlášeni do rozpravy, kterou vzápětí otevřu - omlouvám se, kterou jsem již otevřela, jsou páni poslanci Hanuš a Suchánek. Chtěla jsem se zeptat pana zpravodaje, jestli si přeje vystoupit nyní, nebo až po svých kolezích. Ano. Takže pan poslanec Hanuš má slovo.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji. Budu velice stručný. Mám jenom dotaz na pana ministra. On to tady částečně osvětlil. Jedná se právě o ty nové územní finanční orgány, o tuto záležitost. Jak je to náročné personálně? Bylo řečeno, že snad ne. A je i otázka, aby tady ještě padla na mikrofon, jak to je s financemi, zda nedojde k dalšímu požadavku na státní kasu. Chtěl bych to slyšet in natura od pana ministra. Děkuji. Jinak s tím nemám problém.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl požádat Sněmovnu o možnost stažení mého pozměňovacího návrhu k tomuto tisku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. O tomto rozhodneme. Pan ministr Janota si přeje reagovat na výzvu pana kolegy Hanuše. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Já bych chtěl předně poděkovat panu poslanci Suchánkovi prostřednictvím předsedající za rozumný postup, odpovědný postup, v této věci.

Za druhé, panu poslanci Hanušovi chci říci, že celý tento proces bude realizován bez jakýchkoliv nároků na finanční prostředky i na personální prostředky. Naprosto, za stávajících stavů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Dovolte, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, abych se vyjádřil také já jako zpravodaj k předloženým pozměňujícím návrhům.

Respektuji, že pan poslanec Suchánek vyjádřil prosbu, aby mu Poslanecká sněmovna hlasováním dovolila vzíti zpět jeho pozměňující návrhy označené písmeny C1 a C2. V případě, že takto Sněmovna učiní, samozřejmě to promítnu do navržené procedury.

Zároveň dovolte, abych upozornil Poslaneckou sněmovnu, že v hlasováních, která máme před sebou, poměrně zásadním způsobem rozšíříme původní záběr sněmovního tisku 959 o změnu několika dalších zákonů, a bude tedy nepochybně nutné, budou-li tyto změny přijaty, aby v názvu zákona byla legislativou promítnuta celá šíře těchto zákonů, které není možné číst tady. Byl by to velmi dlouhý seznam a mohli bychom se dopustit nepřesnosti. To je další technická poznámka.

Třetí technickou poznámkou je mé upozornění panu poslanci Vladimíru Šoltysovi, mému kolegovi z Občanské demokratické strany. V tuto chvíli je jeho pozměňující návrh, který má ambici přesunout některé služby a vybrané výkony ze základní sazby, tedy dnes 20 %, do snížené sazby 10 %, jeho pozměňující návrh označený písmenem B v tuto chvíli však nehlasovatelný, protože nemá naznačenu žádnou účinnost. Já jsem na to pana kolegu upozornil. Doufám, že je připraven překonat tento nedostatek, a věřím, že mu Poslanecká sněmovna dovolí, aby v rámci legislativně technických úprav navrhl účinnost tak, jak si ji sám představuje.

Jen připomínám, že já musím také jako zpravodaj zohlednit fakt, že v průběhu jednání Sněmovny - pardon (chvilka pro převzetí materiálů ze stolku zpravodajů) - nad sněmovním tiskem č. 1047, který je v tuto chvíli před projednáváním v Senátu, byla část zákona, který máme v tuto chvíli před sebou, již vyřešena, odhlasována. Řečeno velmi zjednodušeně, je to ta část změny rozpočtových pravidel, která se týkala usnadnění použití evropských peněz v oblasti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a je nepochybně nutné, abychom tuto část, část II. Změna zákona o rozpočtových pravidlech, novelizační body 1 a 2, z námi projednávaného sněmovního tisku vypustili. To tedy v rámci legislativně technických úprav já učiním.

Nyní je ale nepochybně prostor pro to, aby vystoupil pan kolega Šoltys ještě se svým návrhem, a poté jsem připraven navrhovat proceduru a vznést jednotlivé legislativně technické připomínky. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP