(9.20 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Nejprve rozhodneme o návrhu předsedy volební komise pana poslance Tluchoře, který navrhuje rozšířit blok voleb o bod 136.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 96. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 128 poslankyň a poslanců pro návrh 116, proti 1. Tento návrh byl schválen.

 

Místopředseda Poslanecké sněmovny pan Jan Kasal navrhuje, abychom se ve 12.45 hodin zabývali bodem Usnesení Poslanecké sněmovny k státním vyznamenáním na rok 2010.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 97 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 125, proti 1. I tento návrh byl schválen.

 

Paní poslankyně Dundáčková náhradní karta 46, paní poslankyně Šojdrová náhradní karta 32 a pan poslanec Vojíř náhradní karta 44.

 

Pan poslanec Hojda navrhuje pevné zařazení bodu 81, sněmovního tisku 831, v první variantě dnes za bod 212. Tedy za třetí pevně zařazený bod.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 98. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 62, proti 25. Tento návrh nebyl schválen.

 

Tedy varianta B, zařazení bodu 81, sněmovního tisku 831, dnes za již pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 99. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 2. Tento návrh byl schválen.

 

Pan poslanec Ohlídal navrhuje pevné zařazení bodu 33, sněmovního tisku 943, dnes za již pevně zařazené body, které se mezitím rozšířily o pevně zařazený bod pana poslance Hojdy.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 100. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 120, proti 1. I tento návrh byl schválen.

 

Paní poslankyně Horníková - pevné zařazení bodu 83, sněmovního tisku 843, před navrhovatele... Ve variantě optimistické předpokládala, že pánové uspějí se svými zařazeními ještě před bod Lesy České republiky, nicméně se tak nestalo. Paní poslankyně se smíří i s tím, že její bod bude přibližně devátým, odhadem desátým pevně zařazeným bodem dnešního jednacího dne. Je tomu tak.

Takže zahajuji hlasování s pořadovým číslem 101. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 64, proti 1. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Hovorka navrhuje zařazení bodu 90, sněmovního tisku 889, ve dvou variantách. V té první před bodem 212, tedy jako třetí pevně zařazený bod našeho dnešního jednání. V případě, že tato varianta neuspěje, potom pevné zařazení na 12. hodinu.

 

Nejprve tedy budeme rozhodovat o variantě první, a to v hlasování s pořadovým číslem 102, které tímto zahajuji, a táži se, kdo s ní souhlasí? Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 14, proti 38. Tato varianta nebyla schválena.

 

Takže bod 90, sněmovní tisk 889, na 12. hodinu.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 103. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 14, proti 39. Ani tento návrh nebyl schválen.

 

Pan poslanec Hovorka dále navrhuje zařazení bodu 91, sněmovního tisku 926, za bod 212. Pracovně řečeno za Lesy.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 104. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 25, proti 41. Ani tento návrh nebyl schválen.

 

To jsou všechny změny našeho dnešního pořadu jednání a můžeme tedy přistoupit k prvnímu pevně zařazenému bodu, kterým je

208.
Přezkum a rozhodnutí podle § 89 a násl. správního řádu ve věci udělení
pořádkové pokuty v rámci probíhající kontroly zahájené na základě
usnesení Poslanecké sněmovny č. 1278 ze dne 12. června 2009

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová Než přistoupíme k projednávání tohoto bodu, musíme se vyrovnat s některými náležitostmi předepsanými příslušnými zákony, s kterými nás seznámí předseda kontrolního výboru pan poslanec Vladimír Koníček. Vážený pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, Poslanecká sněmovna v dané věci nevystupuje jako zákonodárný orgán, ale jako správní orgán a zásada správního řízení je neveřejné jednání. Neveřejné jednání je v souladu s § 89 a zejména 90 a 91 správního řádu, které upravují rozhodnutí odvolacího správního orgánu, kterým v tomto případě je Poslanecká sněmovna. Neveřejnost jednání kromě jiného je upravena i v § 49 odst. 2 správního řádu. Z toho důvodu je v dané věci navrženo neveřejné jednání a to je zcela v souladu se zásadou neveřejného správního řízení. I samotné rozhodnutí o pořádkové pokutě bylo uděleno v neveřejném jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane předsedo. Navrhuji tedy, aby Poslanecká sněmovna podle § 56 odst. 1 našeho jednacího řádu hlasovala o tom, že jednání o tomto bodu bude neveřejné.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 105. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 132 poslankyň a poslanců pro návrh 111, proti nikdo. Návrh o tom, že bude jednání o bodu neveřejné, byl schválen.

 

Chtěla bych vám sdělit, že v jednacím sále budou přítomni pracovníci Kanceláře Poslanecké sněmovny, kteří zde musejí být k zajištění řádného průběhu projednávaného bodu. Jedná se o neveřejné jednání, ale nejedná se o utajované informace, takže není třeba žádné specifické ověření. V případě, že by někdo z vás měl zájem seznámit se se seznamem přítomných pracovníků Kanceláře Poslanecké sněmovny, je vám k dispozici.

Nyní vás požádám o 15 minut přestávky k zajištění průběhu neveřejného jednání. Budeme tedy pokračovat v 9.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.30 hodin.)***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP