(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana ministra Pecinu, aby využil svůj čas k odpovědi. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, platba platební kartou na pobočkách České pošty je věc, která mě skutečně také velmi trápí tak jako vás, stejně jako ostatní operace. Já jsem se s novým vedením České pošty na toto téma bavil.

Já se omlouvám, protože téma té interpelace nebylo tak upřesněno, abych měl u sebe přesná čísla. Samozřejmě vám podrobný popis situace ve vývoji tohoto projektu podám v zákonné lhůtě písemně.

V tomto okamžiku jsem schopen říci, že na obou problémech, o kterých jste hovořil, to znamená jak na problému bezhotovostního styku na poště, tak na problematice platbou platebními kartami, se pracuje. Projekt je ve stadiu počínající realizace. Já jsem přesvědčen, že na konci letošního roku budeme schopni tento projekt začít implementovat, nicméně v tomto okamžiku se vám neodvážím říci přesný harmonogram, přesná čísla. To vám dodám písemně, jak už jsem sdělil. Ujišťuji vás, že to je věc, která byla jednou z prvních, na kterou jsme se s novou paní ředitelkou dívali. Koneckonců už i předchozí ředitel na tom začal pracovat. Je to věc, která námi bude do budoucna výrazně akcentována, a věřím, že přispěje k rozšíření služeb občanům na České poště.

S kritikou, o které jste hovořil, souhlasím. Souhlasím s tím, že když je možné platit prostřednictvím terminálu v každé malé prodejně už dnes, že na pobočkách České pošty by to mělo být také. Je třeba si uvědomit, že pro tak velké těleso, jako je Česká pošta, jde samozřejmě o významnou investici, o významný logistický prvek, ale věřím, že ten projekt budeme schopni v co nejkratší době uvést do provozu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se ptám pana poslance Kafky, jestli chce upřesnit svoji interpelaci. Nechce, takže ji můžeme ukončit.

Pan poslanec Kafka má ještě další interpelaci, na přítomného ministra Gustáva Slamečku, která se týká vyřizování podnětů podle zákona č. 106/1999 Sb. Prosím, můžete přednést svoji další interpelaci.

 

Poslanec David Kafka: Vážený pane ministře, dobré odpoledne. Obec Holohlavy leží na frekventované silnici první třídy číslo 33 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Hluk z tranzitní dopravy přiměl občany, které zastupoval pan Josef Nosek, který se na mě obrátil, aby se 15. května 2009 obrátili jeho prostřednictvím s žádostí o informaci o hladině hluku, vibrací a prašnosti na Ředitelství silnic a dálnic, správa Hradec Králové. Neobdržel však vůbec žádnou reakci, neobdržel však reakci ani na stížnost o měsíc později. Ani vyřízeno, ani zamítnuto, nic. Rovněž dopis-stížnost, který jmenovaný odeslal na Ministerstvo dopravy 18. ledna 2010, dopadl stejně. Nejspíš skončil také v koši. Občanům tedy nezbylo, než podat žalobu podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Podle mého názoru jsou výdaje a energie spojené se soudním projednáváním takové banality absolutně zbytečné a koneckonců i tyto peníze ve státním rozpočtu mají svůj původ ve vybraných daních. Jménem těchto lidí vás prosím, pane ministře, o sdělení, z jakých důvodů pracovníci vaší podřízené organizace i Ministerstva dopravy ignorují dopisy a jednají tak, že je třeba Ředitelství silnic a dálnic žalovat, aby se občané dostali k informacím, na které mají právo již od ledna 2000. Dále prosím, abyste mi řekl, jaká opatření hodláte přijmout, aby se vaši podřízeni už dále nechovali k občanům, z jejichž daní jsou živi, jako ke vzduchu. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (Hovoří slovensky.) Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem měl v zadání podnět podle zákona číslo 106. Je pravda, že na Ministerstvu dopravy jsme za minulý rok měli 346 písemných žádostí a 700 telefonických žádostí, takže není možné, aby si ministr pamatoval každou jednotlivou žádost. Asi pochopíte, doufám, že nejsem schopen odpovědět hned.

Jednu věc bych si s vámi ale chtěl vydiskutovat, protože vy říkáte, že už tam je podání k soudu. Přece žádost o informaci podle zákona 106, pokud byla podána na orgán, to znamená na ŘSD, případně na Ministerstvo dopravy, tak už je to žádost, která je podána podle toho zákona, a k soudu by to šlo až tehdy, pokud by forma vyřízení té žádosti neodpovídala podle žadatele zákonu. Prosím vás, abyste mi vysvětlil, zda ty žádosti o podání informací byly podány podle zákona 106 už na ministerstvo, a nyní je to skutečně už dáno k soudu, abych se toho mohl lépe chopit.

Chtěl bych využít příležitosti, že se bavíme o informacích podle zákona 106. Je to samozřejmě oprávněná forma, jak mohou občané požadovat informace od státní správy. Na druhé straně je třeba říci, že toto právo občanů se mnohdy zneužívá. Nehovořím vůbec o tomto případu. Hovořím všeobecně, že mnohdy se kladou opakované dotazy a rozsah těchto dotazů je tak široký, že Ministerstvo dopravy včetně svých podřízených organizací, primárně je to Státní fond dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic, vydává nemalé finanční prostředky na to, aby bylo možné tyto žádosti vyřešit.

Jen pro vaši informaci, jeden subjekt, jeden jediný subjekt si v minulém roce na Ministerstvo dopravy podal 130 žádostí, přičemž každá z těchto žádostí obsahuje multiplikované dotazy. Tentýž subjekt za tu dobu požádal ŘSD o 219 informací a Státní fond dopravní infrastruktury o 50 informací. Bavíme se zhruba o 400 žádostech o informace od jednoho subjektu vůči resortu Ministerstva dopravy. Resort je samozřejmě nadřízeným orgánem těchto dvou organizací, takže ty žádosti, pokud nejsou vyřízeny podle jeho názoru, podle názoru toho subjektu, od ŘSD a SFDI správně, jsou posílány znovu na Ministerstvo dopravy.

Chci tím jen poukázat na to, že se asi budeme muset na tu stošestku trochu podívat i ve spolupráci s panem ministrem vnitra, podívat se na to, co bychom s takovými případy mohli udělat. To ale vůbec neaplikuji na to, o čem jste hovořil vy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Kafka.

 

Poslanec David Kafka: Já bych jen doplnil, že takovýto přístup vede potom občany k různým úvahám, žádají, aby byl vyměněn vedoucí hradecké správy Ředitelství silnic a dálnic, protože nemají partnera, se kterým by mohli jednat. Sami laicky navrhují různá řešení, aby byla zřízena kruhová křižovatka na okraji obce a další laické návrhy, které vycházejí jenom z neinformovanosti.

Já vám velmi rád předám všechny podklady, které k této věci mám, abyste mohl v tomto konkrétním případě panu Josefu Noskovi opatřit informace. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, ještě pan ministr.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka Děkuji. Já si podklady od vás převezmu a připravíme potom písemnou odpověď na váš konkrétní podnět.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme tuto interpelaci ukončit. Teď už je před námi jenom interpelace pana poslance Bratského na pana ministra Pecinu ve věci nákupu tiskáren pro Ministerstvo vnitra. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP