(18.20 hodin)
(pokračuje Krupka)

Pokud se podívám na ten materiál v příloze a uvedu vám pouze dva body, a myslím si, že je to někdy ukázka toho, jak se říká, co je nutné udělat, jak je to složité, a přitom to jde vcelku jednoduše. Je tady jeden bod, který říká, že bude nutné analyzovat, proč se například společnosti nepřihlašují do projektu operační program na zlepšení kvality ovzduší. Prostředků je tam poměrně dost. Bude se to analyzovat. Já si myslím, a teď bych prostřednictvím pana předsedajícího možná oslovil i stávajícího pana ministra životního prostředí - tady není co analyzovat. Odpověď je poměrně jednoduchá. Pro žadatele je to složité a problematické. My nemusíme hledat komplikovaně odpověď. V tomto případě nemusíme vytvářet pracovní skupiny. Odpověď je na stole a máme ji hned.

Druhý bod, který uvedu, bude zajištění finančních prostředků pro realizaci opatření v oblasti ochrany ovzduší pro rok 2014 až 2020. Já bych jenom chtěl upozornit autory tohoto bodu, že my jsme v roce 2010, bude se připravovat rozpočet na rok 2011, 2012, 2013, a teď promiňte, pro mě je poměrně vzdálená doba roku 2020. My očekáváme, že budou skutečně konkrétní, a když konkrétní, dávám tam rovnítko finanční kroky pro zabezpečení příštího roku. Sami velice dobře víte, že státní rozpočet už se připravuje v této době, čili jakékoli diskuse na téma připravit, analyzovat, hledat cesty automaticky znamenají, že jakékoliv kroky, byť v dobrém míněné, odsunují dál rok následující a další.

Čili záměrem naším, kdy jsme poukazovali na to, že chceme doplnit tuto metodiku o konkrétní kroky, bylo mimo jiné i to, aby tyto kroky byly pro rozpočet příštího roku a pro materiály typu Státní fond životního prostředí, případně Státní fond dopravní infrastruktury, zabezpečeny tak, aby v jejich rozvojových aktivitách na příští léta už tato metodika obsahovala podmíněné investice pro Moravskoslezský kraj. A to bohužel v tomto materiálu v tuto chvíli nadále chybí. Proto se domnívám, že ve shodě s paní zpravodajkou bychom měli opravdu požádat o doplnění, a myslím si, že vláda skutečně - protože i ona bude ta, která už dnes bude připravovat rozpočet na rok příští - by tyto skutečnosti do toho měla zahrnout. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Krupkovi. Slova se ujme pan poslanec Radim Chytka. Připraví se pan poslanec Petr Wolf. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já bych chtěl podpořit slova svého předřečníka pana poslance Krupky i s ohledem na to, jak tento týden v pondělí dopadla konference o životním prostředí, která se konala v Ostravě.

Situace je totiž poměrně jednoduchá. Když se podíváme na legislativu co se týče zákona o ochraně ovzduší, tak legislativa je u nás zejména k těžkému průmyslu jednou z nejpřísnějších v rámci Evropy i celého světa, ovšem ty kroky se budou dít postupně v průběhu devíti let, a je celkem zjevné, že lidem, když je taková zima, jaká byla letos, s takovou inverzí, se devět let nechce čekat. Konference se soustředila na to, jestli bychom nemohli nějakými finančními prostředky pomoci, samozřejmě ne v horizontu několika let, ale už na příští zimu, v průběhu jednoho, dvou, tří let.

Ovzduší má tři zdroje znečišťování. Není to jen těžký průmysl, je to i doprava, jsou to i lokální topeniště. My neustále přemýšlíme legislativně, jak budeme kontrolovat, zdali se topí v rodinných domcích tím, čím se topit má, anebo tam někdo topí PET lahvemi, jestli ho můžeme pustit dovnitř, nebo nemůžeme pustit dovnitř. Já si myslím, že by bylo daleko účinnější, kdybychom našli peníze, které bychom mohli alespoň zčásti poskytnout majitelům rodinných domků, aby topili ekologickými palivy. Mám zde na mysli zejména plyn. Kdybychom majitelům rodinných domků poskytli alespoň 20 % z celkové částky, kterou protopí, na plyn, tak by se celková finanční částka, kterou protopí, již přiblížila cenám, kdyby topili například černým uhlím. Je tam sice nějaký rozdíl, ale uvědomme si také, že topení plynem je daleko komfortnější, daleko pohodlnější. Dopad by byl okamžitý. Topí se zejména v zimě, topí se, když je inverze, topí se hodně a komíny nejsou tak vysoké jako u těžkého průmyslu. Je studie, že když se topí velice nekvalitními topidly, tak dopad na okolí může být horší než dopad například z elektrárny.

Otázka je jednoduchá. Dobře, to je model velice zajímavý, okamžitě by pomohl - kde peníze najdeme? Pravděpodobně je v současné době nemáme, možná bychom je našli někde v Bruselu.

Kdybychom ovšem za bruselskými úředníky vyrazili, tak oni by nám řekli: Ano, tomu rozumíme, v Evropě ohromná červená skvrna na mapě, je to v Čechách a v Polsku, s tím se musí něco dělat, vy jste pravděpodobně operační program Životní prostředí již vyčerpali. - My řekneme: Ne, ten jsme nevyčerpali. - Aha, tak jste na 99 procentech. - Ne, ten skončí v roce 2013 a my pravděpodobně vám ty peníze dáme a vrátíme je zpátky, protože my je neumíme vyčerpat. - V čem je tedy problém? - No, víte, tak byla nastavena metodika Ministerstva životního prostředí, že my ty peníze čerpat nemůžeme.

Tohle opravdu padlo tento týden v pondělí v Ostravě. Já se tedy táži, máme-li tolik studií, tolik opatření, zasedá-li k tomu vláda opakovaně, proč proboha alespoň nemůžeme změnit metodiku pro čerpání operačního programu Životní prostředí, konkrétně osu číslo 2, abychom mohli čerpat konkrétní peníze.

Já velice podporuji usnesení, které v podrobné rozpravě bude navrhovat pan poslanec Krupka. Obracím se na pana ministra, aby opravdu svým náměstkům, svým ředitelům odborů, svým úředníkům dal za úkol - vždyť jde pouze o změnu metodiky, nic více, a peníze se mohou čerpat. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chytkovi. S přednostním právem zpravodajka paní poslankyně Konečná, pak pan poslanec Petr Wolf a poté Jiří Carbol. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Já vás nebudu dlouho zdržovat. Jenom prostřednictvím předsedajícího panu kolegovi Chytkovi. Pane kolego, vy jste byli ve vládě se Stranou zelených, která tu metodiku do operačního programu Životní prostředí zavedla. Vy jste s tím souhlasili. My jsme na to na výboru neustále upozorňovali, že jsou tam chyby. Stejně jako jste souhlasili se Zelenou úsporám, která byla špatně nastavena, a tudíž se rok nemohla čerpat. Až nyní, po změně pravidel, ke které výbor pro životní prostředí donutil ministerstvo, došlo k tomu, že se vůbec čerpat začalo. Ona ta metodika samozřejmě změnit jde, ale bohužel, museli bychom chtít všichni. Já jsem vám teď strašně vděčná za to, že chcete také vy, protože si myslím a budu podporovat usnesení pana kolegy Krupky k tomu, aby ke změně metodiky došlo, ale jenom se podívejte dva a půl roku zpátky, kdy byla nastavena.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Chytka. Prosím.

 

Poslanec Radim Chytka: Paní kolegyně, prostřednictvím předsedajícího, to je opravdu výborné. Když chceme táhnout za jeden provaz, tak táhněme za jeden provaz. Já jsem si nevšiml, že byste během dvou a půl let navrhli změnu metodiky, tak jak jsem ji teď popsal pro osu 2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě faktická poznámka paní zpravodajky.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Pane kolego, tak jak já nemohu komentovat vaše usnesení ústavněprávního výboru, na který nechodím, tak vy jste s námi nechodil na výbor pro životní prostředí, kde jsme to s vaším kolegou Menclem a dalšími kolegy neustále probírali a navrhovali, aby podmínky byly jednotlivě změněny, byť možná nebyly tak konkrétní. Ale opravdu, pojďme táhnout za jeden provaz a nekomentujme si své výbory, protože by to možná nebylo fér.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní se ke slovu dostane pan poslanec Petr Wolf, poté pan poslanec Jiří Carbol. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Wolf: Dámy a pánové, pane místopředsedo, jen pár poznámek. Problém s ovzduším a životním prostředím Ostravska je velký. Projekt neboli zpráva ještě větší. A to je to, proč jsem si vzal slovo a hovořím, protože nejsem příznivcem velkých projektů a nevěřím, že to dojde k cíli. Buďme realisté. Vláda, dejme tomu, jak říkal pan kolega, bude do podzimu, ale je otázka, co do toho podzimu zvládne.***
Přihlásit/registrovat se do ISP