(15.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Boháč, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Jičínský, pan poslanec Němec a pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já se musím vyjádřit coby místopředseda výboru pro bezpečnost. Ač souhlasím takřka se vším, co tady z úst předřečníků zaznělo k tomuto materiálu, tak si jen dovolím částečně oponovat k vystoupení pana ministra Peciny, co se týče politika. Já si myslím, že pan ministr byl přítomen na jednání výboru pro bezpečnost, a nad oním politikem převládala odbornost. Za účasti tří ministrů, dva ministři jednoznačně se vyjádřili k tomuto materiálu, že toto téma je nutné diskutovat, ale patřičně připravit před schválením na půdě Sněmovny, ať už to byl ministr financí pan Janota, zde přítomná ministryně spravedlnosti nebo ministr vnitra. Takže samozřejmě téma před volbami obzvláště přitažlivé, ale v tuto chvíli si opravdu nemyslím, že je to o tom, že by výbor pro bezpečnost jednal jen z hlediska politických aspektů. Převládala odbornost.

Já si myslím, že by bylo dobré a přinejmenším v tuto chvíli žádoucí, aby výbor pro bezpečnost znovu tuto zásadní materii, tolik očekávanou a diskutovanou, několikrát na půdě Sněmovny diskutovanou, znovu projednal. To není o tom, že bychom měli snahu oddálit, ale v každém případě precizovat tento materiál ještě před schválením ve třetím čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. S faktickou pan poslanec Zdeněk Jičínský. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, je pochopitelné, že v době, kdy se blíží volby, se témata, jako je boj proti korupci, stávají předmětem stranických půtek v Poslanecké sněmovně. Ale vzhledem k tomu, že problematika boje proti korupci v této souvislosti se vztahuje především k trestnímu zákonu a k trestnímu řádu, je třeba říci, že by bylo velmi nešťastné, kdyby se tady přijímala nějaká rozhodnutí většinou jednoho nebo dvou hlasů. Trestní zákoník i trestní řád jsou normy, které jsou obecně společenské a nemohou být záležitostí té či oné momentální stranické většiny. To jsou prostě normy, které musí ve společnosti platit pokud možno dlouhodobě. Vím, že současná doba je často natolik hektická, že když řeknu dlouhodobě, nemám na mysli ona desetiletí, za kterých dříve takovéto zákony platily. Mám na mysli kratší období, ale přece jenom nějaké období stability takovýchto základních kodexů tu být musí. Nemůžeme v diskusi o určitých základních institutech trestního práva vylučovat odbornou veřejnost. To by po mém soudu k důvěryhodnosti politiky a politiků nepřispělo.

Zároveň bych chtěl trošku možná ulomit hroty ostrosti této diskuse, a to proto, že jsem přesvědčen o tom, že i kdyby Poslanecká sněmovna do konce tohoto volebního období tyto návrhy přijala, nepřijme je Senát, takže já myslím, že význam tohoto boje není tak absolutní, jak se jeví z těchto slovních duelů.

Jinak je pravda, že profesor Šámal není exponentem jedné vládní garnitury. Prostě na trestním zákonu se pracuje delší dobu. Je tu řada kolegů, kteří vědí, že trestní zákon byl těsně před schválením v roce 2006. Neprošel potom z určitého důvodu, že tehdejší zástupce myslím Unie svobody Josef Zieleniec napadl určité chybějící ustanovení v tomto návrhu, resp. v návrhu, který byl těsně před schválením, a protože to bylo také před volbami, z politických důvodů tyto obavy, že by to mohlo být v politickém předvolebním boji využito, převládly, a zákon tehdy, ačkoliv, jak říkám, byl těsně před schválením, schválen nebyl.

To jsou některé dobové momenty, které je vhodné si v těchto souvislostech připomenout.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Němec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, já si myslím, že tady nikdo nezpochybnil, alespoň já jsem neslyšel, že by někdo zpochybnil, autoritu pana profesora Šámala. Já osobně si ho velmi vážím jako odborníka na trestní právo, na trestní řád a tyto věci. Já jenom říkám, že mi připadalo krajně neprofesionální, že na ústavněprávním výboru jsme předem nedostali materiál, o kterém jsme se mohli seriózně bavit. Seriózní debata není o tom, že mi těsně před jednáním toho bodu někdo dá pětistránkový hustě popsaný materiál, abych se v tom orientoval. Tak to prostě není. Nebudu tady říkat detaily z toho projednávání, protože kolegové, co tam seděli, asi vědí.

Jenom ještě jednu poznámku k tomu jménu Pavla Němce, protože to tady zaznělo. Já bych rozhodně prince do Kataru nepustil a moje měsíční účty za telefon jsou několikanásobně nižší než tehdejšího ministra za US-DEU. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Grospič s faktickou.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, diskuse zcela určitě není jenom o tom, jestli odborná veřejnost má právo se vyjadřovat k předloženému návrhu zákona, nebo ne, a jestli máme zohlednit její připomínky. Ono je to také o tom, protože ten návrh připravovala vláda, do jaké míry vláda kvalitně připravila předložený návrh.

V této souvislosti kriminalita a korupce ve společnosti je nesmírně závažným jevem, který narůstá, ale pak se také musíme vrátit k době, kdy jsme tady projednávali a přijímali trestní zákon, protože tam bylo možné vydiskutovat celou řadu faktických připomínek, které nemusely vést k dnešní situaci, kdy se tady v závěru volebního období přetahujeme o to, jestli toto opatření teď přijmeme, nebo ne, bez ohledu na jeho budoucnost v Senátu, a eventuálně možnost ještě se k tomu vyjádřit do konce volebního období na půdě Poslanecké sněmovny.

Trochu mě mrzí, že se diskuse zužuje pouze na zavedení ad hoc dvou tří institutů do našeho právního řádu, aniž si uvědomíme, že tato Poslanecká sněmovna bez hlasů poslanců Komunistické strany Čech a Moravy přijala nový trestní zákon, který změkčuje trestní odpovědnost a sazby za závažnou majetkovou činnost, která je právě podstatou korupce, která prorůstá i do nejvyšších orgánů politické moci. Možná že otázka majetkových přiznání je nesmírně důležitá, ale zrovna tak důležitá je otázka dozoru a všeobecného dohledu zákonnosti nad činností orgánů veřejné správy, ať už to jsou orgány územní samosprávy nebo orgány státní moci, protože tím, že tento dohled v podstatě neexistuje, není vyjasněný vztah institutů státního zastupitelství ani fungování justiční soustavy k orgánům státní moci, vytváří se prostor pro korupci mnohem širší a neúměrně velký tomu, než fakticky prosazení těchto dvou nebo tří institutů, jako korunního svědka, by potom přineslo adekvátní úspěch v jeho řešení.

Bez ohledu na to, jak tento zákon projde Poslaneckou sněmovnou a jaké stanovisko k němu zaujme Senát a bude eventuálně přijat, nebo nebude přijat, je potřeba podtrhnout moment, že nová Poslanecká sněmovna se bude muset zabývat otázkou korupce ze zcela jiného pohledu, z hlediska fungování celého systému dodržování zákonnosti státních zastupitelství, soudní soustavy, činnosti policie, a vrátit se k otázce trestnosti a výše trestu za celou řadu trestných činů, zejména majetkových. To zcela určitě bude jedním z požadavků Komunistické strany Čech a Moravy.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní řádně přihlášený ministr vnitra pan Martin Pecina. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já se omlouvám, já jsem si ještě nezvykl na tyto diskuse v Poslanecké sněmovně. Já se pokusím zareagovat ve stejném duchu, jak jsem byl osloven. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP