(11.30 hodin)
(pokračuje Braný)

K tomu pozměňovacímu návrhu. Tady bych byl rád, kdyby si ministerstvo ještě převzalo ty věci, které jsme tam dávali z hlediska, aby s. r. o., fyzické osoby, nemohly v této oblasti vůbec podnikat, aby tam byly sankční pokuty až 10 mil. při porušení věcí, aby tam nemohly být ty vklady dány prostřednictvím někoho, ale jasnou osobou při jasně zdaněném kapitálu, který se dostává do této oblasti. Tak takové věci řeší ten komplexní pozměňovací návrh. Diskuse bohužel běží jinak.

A poslední poznámka. Svaz měst a obcí. A mohl jsem být i na nějakém radiomostu, kdy zástupce hovořil o tom, jak je proti a tak dál. Já jsem na žádost třeba primátora v Českých Budějovicích pana Tomy dělal - snažil se udělat - takovou nějakou osvětu, odpovídat na otázky. A závěr byl: Vždyť toto není. I když to bude přijato, i ten komplexní pozměňovací návrh, nic proti tomu, máme vyhlášku, co v Českých Budějovicích chceme regulovat. A těm, co nejvíc chtějí regulovat, doporučuji, ať zajedou do Českého Krumlova, který i v této situaci nemá ani jeden herní přístroj na svém území a reguluje si totéž. Když se chce, tak to jde. Když se nechce, tak to nejde.

A tady si myslím, že jsme se dostali do pasti, a přitom se vší vážností vnímám pražský návrh, pražské usnesení, ale protože mě určil organizační výbor k zpravodajství tisku 973, což je návrh Prahy, musím říci, abych byl korektní a nebyl moc razantní, že je tak šit horkou jehlou, že tam měli investovat prostředky a všechno své poznání, aby nemusela vláda mít k němu tolik výhrad, jaké uvádí k jejich tisku. A museli bychom ho též přepracovat. Ale obstrukčním jednáním, teď nebudu hovořit koho zde, se nedostalo na řadu tisků. I tento jen pořád čeká na první čtení.

Takže za sebe říkám: Ano, je mi to líto, že jsem si nedokázal se svou materií v původním návrhu více popracovat a více jsem věřil tomu, že jdeme správným směrem. Budu-li přesvědčen v hlasování, že je to jinak, vyrovnám se s tím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Branému. Nyní bude hovořit pan poslanec Ondřej Liška. Všem přihlášeným, kterých je tady celá řada, připomínám, že jsme v rozpravě ve třetím čtení. To je ale tak všechno, co s tím mohu dělat.

 

Poslanec Ondřej Liška: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, se zkušenostmi ze čtyř let v této Sněmovně se mi zdá, jako by atmosféra teď ve Sněmovně neodpovídala vážnosti té materie. Je to taková selanka. Přitom se tady rozhoduje o mimořádně důležité věci, která zaplňuje první stránky novin a které se poslanecké kluby věnují s mimořádnou intenzitou. A najednou tady slyšíme omluvy za to, že ta materie nebyla dostatečně připravena, že Ministerstvo financí opět ještě nestačilo předložit svůj vlastní návrh a že se musíme vyrovnat s tím, že zřejmě to zase neprojde. To je to, co cítím já teď z té atmosféry. A připadá mi úplně skandální, že nikdo nehovořil o tom, jakým způsobem a za jakých okolností prošel pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který je otevřeně v médiích popisován jako prolobbovaný a jdoucí na ruku sázkařskému zájmu, zájmu sázkařských společností. Jak to, že může jedním z nejdůležitějších výborů projít takovýto pozměňovací návrh, který de facto znamená, že stát dává ruce pryč od regulace hazardu? Jak je to možné?

Abychom si znovu uvědomili, o co se přesně v tomto pozměňovacím návrhu jedná: Tento pozměňovací návrh ruší pojem sousedství, tedy možnost úřadu nepovolovat hazard i bez existence speciální vyhlášky. Ruší taxativně vyjmenované budovy, v nichž nesmí být hazard provozován. To znamená, že může být provozován v mateřských školách? Ve školách? V lékárnách? V nemocnicích? Co to vlastně znamená? Výrazně také omezuje možnost, kolem kterých budov si může obec udělat stometrový okruh, kam prostě hazard nepatří.

Já sám a vy mnozí možná také žijete v ulicích uprostřed města, kde jsou na jedné ulici školy, jsou tam zdravotnická zařízení a vedle toho jsou nonstop herny. Jak se chcete zodpovídat lidem, že tento stav udržíme? To přece není možné. Toto absolutně neodpovídá. I projednávání tohoto zákona neodpovídá povaze a vážnosti této věci.

A také tento pozměňovací návrh, komplexní, z rozpočtového výboru, ruší vlastně původní novelou navrhovanou možnost, aby obce byly účastníkem samotného řízení, a dává obcím v podstatě jedinou možnost, a to zakázat hazard, to znamená VLT, VHP, ale i kasina, kompletně všude. To znamená neselektivně. A výherní loterijní terminály a kasina povolená před platností tohoto zákona a před vstoupením v platnost eventuální vyhlášky obce platí dalších deset let. To znamená, že tento komplexní návrh z rozpočtového výboru je přímým útokem na srdce té myšlenky a motivaci regulovat hazard v České republice lépe a kvalitněji a výrazněji, než je tomu doposud. To je pro mě absolutně děsivé sdělení a výsledek práce této Sněmovny.

A vystoupil tady i pan ministr Janota, který jako ministr, ale dříve i jako náměstek vlastně zná celou historii příprav novel zákona, který se týká hazardu a loterií. Připadá mi, že se znovu jakoby s velkou lehkostí přechází to, že tento zákon ze strany Ministerstva financí - nebo ta novela stále ještě nebyla předložena.

Já si pamatuji, že ještě jako ministr předcházející vlády, ministr pro školství, mládež a tělovýchovu, jsem ve vnitřním připomínkovém řízení velmi podrobně připomínkoval návrh, který Ministerstvo financí do tohoto připomínkového řízení poslalo. Já jsem tam navrhoval za resort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby se míra odvodu z hazardu zvýšila na 20 % a aby tyto prostředky byly cíleně alokovány do Státního fondu kultury a do sportu. Těch asi 600 mil. korun, které takovéto navýšení mělo znamenat, by bylo velkou injekcí přesně tam, kde se těch prostředků zásadním způsobem nedostává. Znamenalo by to, že by 300 mil. ročně bylo možné rozdělit kultuře a sportu. Ale kde tato novela skončila? Co s ní Ministerstvo financí udělalo? Zda si ji dalo zpátky do šuplíku nebo si to dalo někam na stěnu nebo si to prostě odnesl někdo domů, to nikdo neví.

Zajímavé zprávy, které se objevují pravidelně v souvislosti právě s regulací hazardu, ukazují, že ve Sněmovně jsou dvě témata, ve kterých se pravidelně ukazuje, kdo vládne v České republice. Jestli je to vláda, Parlament, tzn. zástupci zvolení lidmi, nebo jestli jsou to jiné zájmy. Jsou to témata, kde se hlasuje o ČEZu a o energetické lobby. A jsou to témata, kde se hlasuje o regulaci hazardu. A právě toto hlasování, které se dnes odehraje, toto znovu ukáže. Když jsme se dívali na hlasování okolo přílepku pro ČEZ, který dává 70 mld. z výnosu z emisních povolenek, bylo vidět, že tady je nějaký klub 20 poslanců z různých stran a potom klub ČEZu. Dneska se ukáže, jestli je tady klub těch, kdo chtějí regulovat hazard, a klub těch, kteří regulovat hazard prostě nechtějí.

A to, že ta samotná předloha, o které nyní budeme hlasovat, je samotnými jejími autory považována za nedokonalou a špatnou, svědčí před veřejností jenom o tom, že tady se prostě neodvádí dobrá práce. A právě proto, že se jedná o materii, která je velmi složitá a jenom obtížně snese nějakou poslaneckou práci a mělo by se jí primárně věnovat Ministerstvo financí a nevěnuje se jí a nepředložilo ji a my o ní nehlasujeme, to je také výsledek práce Ministerstva financí.

Já si dovolím tvrdit, že jsme skutečně v situaci, kdy téměř jakékoliv rozhodnutí je špatné. Doufám ale, že ta původní předloha, která je zde předložena a která má být modifikována, nebude modifikována příliš. A pokud by měla být modifikována právě na základě toho pozměňovacího návrhu, který vzešel z rozpočtového výboru, je to šokující sdělení pro tuto demokracii.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Liškovi. Nyní s přednostním právem vystoupí pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Bürgermeister.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci hovořit příliš dlouho i s ohledem na to, že už nám nezbývá mnoho času. Já bych chtěl jenom popsat přístup, který teď zvolí poslanecký klub sociální demokracie.

My už se dále nechceme účastnit této debaty. Rádi bychom podpořili co nejrychlejší hlasování a rozhodnutí o této věci a budeme respektovat názor Poslanecké sněmovny. Náš poslanecký klub nebude hlasovat pro pozměňující návrh rozpočtového výboru, náš poslanecký klub podpoří původní verzi návrhu zákona tak, jak byla předložena poslanci sociální demokracie a panem poslancem Braným. Domníváme se, že ani ty, řekněme, určité možné sporné části, na které poukázal pan poslanec Braný, nebrání tomu, abychom v Poslanecké sněmovně tuto původní novelu, kterou předložili poslanci ČSSD a KSČM, dnes schválili. Pokud dnes totiž nerozhodneme, tak to znamená, že v tomto volebním období neučiníme pro regulaci hazardu nic nového.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP