(10.50 hodin)

 

Poslanec Ladislav Libý: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil ve stručnosti s návrhem procedury hlasovací. Nejprve budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu, který byl předložen, a za druhé budeme hlasovat o legislativně technické úpravě k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který vám byl předložen do lavic.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je někdo jiného názoru nebo zpochybňuje tady tento návrh procedury?

 

Poslanec Ladislav Libý: Možná pro upřesnění přečtu. Legislativně technická je velmi stručná. Jedná se o tisk 809/2 a ne 809/3, jak bylo mylně uvedeno při zpracování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tam je chyba. Dobře. Kromě toho má někdo námitku proti tomu postupu, jak tady byl navržen zpravodajem? Pokud nemá námitku, tak si myslím, že bychom měli hlasovat. Takže prosím, aby se všichni posadili, a budeme hlasovat o návrzích, jak budou přednášeny.

 

Poslanec Ladislav Libý: Velice se omlouvám. Já jsem opomněl, ještě do třetice budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Kafky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha. Ano. Dobře. Takže snad je to všechno. Na nic nebylo zapomenuto. Můžeme hlasovat. Prosím, přednášejte návrhy a já se vás budu ptát na stanovisko.

 

Poslanec Ladislav Libý: Nejprve budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Ano.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 65, přihlášeno 168, pro 135, proti nula. Takže to bylo přijato. Další hlasování.

 

Poslanec Ladislav Libý: Další hlasování je o legislativně technické úpravě k tomuto pozměňovacímu návrhu ve smyslu, jak jsem před chvilkou přednesl. Stanovisko zpravodaje je doporučující.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zřejmě navrhovatel také. To není problém.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 66, přihlášeno je v této chvíli k hlasování 169 poslanců, pro hlasovalo 133, proti žádný. Takže to bylo přijato.

 

A pak jste říkal, že ještě jedno hlasování.

 

Poslanec Ladislav Libý: Potom je hlasování o bodu B k tisku 809/3. To je pozměňovací návrh pana kolegy Kafky. Stanovisko zpravodaje - doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane navrhovateli? (Nesouhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 67, přihlášeno je 168, pro hlasovalo 78, proti 54. Takže tohle poslední přijato nebylo, ale ještě je zájem provést kontrolu hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.)

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se vám. Na sjetině mám křížek a chtěl jsem hlasovat pro. Zpochybňuji hlasování a děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poslanec David Šeich tedy zpochybňuje hlasování, takže se budeme muset zabývat jeho námitkou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout námitku poslance Šeicha, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 68, přihlášeno 168, pro hlasovalo 103, proti 10. Takže námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat. Je tu návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji a prosím, všichni se znovu přihlaste.

 

Budeme hlasovat znovu ten třetí pozměňovací návrh pana poslance Kafky. Jednoduše zopakujeme. Takže ještě jednou stanovisko zpravodaje? (Souhlasí.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasí.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 69, přihlášeno 166, pro hlasovalo 80, proti 53. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

To by znamenalo, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, pokud se nepletu, a měli bychom hlasovat o celém návrhu usnesení nebo o celku. Je to tak?

 

Poslanec Ladislav Libý: Ano, přesně tak.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže vám přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989, podle sněmovního tisku 809, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 70, přihlášeno 165, pro hlasovalo 76, proti 4. To by znamenalo, že s návrhem zákona by nebyl vysloven souhlas.

 

Pokud se nikdo už k tomu nevyjadřuje nebo nezpochybňuje, tak si myslím, že tohle je výsledek našeho hlasování. S návrhem zákona souhlas vysloven nebyl. Děkuji předkladatelům a končím projednávání tohoto návrhu zákona. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP