(10.30 hodin)

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, já jsem hlasoval jinak, než je na sjetině, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Raninec zpochybňuje hlasování a my budeme hlasovat nejdřív o jeho námitce. Mám vás všechny odhlásit, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, kdo chce hlasovat, musí se znovu přihlásit. Doufám, že se to povedlo všem. Ještě jednou, přihlaste se všichni a budeme hlasovat nejdřív o námitce pana poslance Ranince, který zpochybňuje proběhlé hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Ranince, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 53, přihlášeno je 168, pro hlasovalo 134, proti 3, takže námitka poslance Ranince byla přijata.

 

To znamená, že budeme hlasovat znovu o proceduře. Ještě jednou procedura. První hlasování je tedy hlasování o protinávrhu předneseném poslancem Šidlem, který tady navrhuje takovou proceduru, kde se začíná hlasováním o bodu B návrhu Cyrila Zapletala. Takže toto hlasování o proceduře provádíme znovu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout proceduru podle návrhu poslance Šidla, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 54, přihlášeno je 172, pro hlasovalo 94, proti 64. To by znamenalo, že tato procedura byla přijata.

 

A možná tedy můžeme pokračovat. (Souhlas.) Je to tak. Poprosím pana poslance Vojíře.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji pěkně, pane předsedající, je to tak. Já jsem říkal, že jsem připraven vás provést hlasováním i v případě, že projde procedura navržená kolegou Šidlem. Kolega Šidlo tedy navrhl, abychom hlasovali nikoliv po částech, ale o celém návrhu pana kolegy Zapletala, to znamená pod bodem B, s tím, že chci jenom upozornit, to je spíše opravdu legislativně technická záležitost, že v návětí paragrafu je napsáno, že se vkládá nový § 20. Pokud by tam pokračovaly nějaké paragrafy, tak samozřejmě dojde k automatickému přečíslování. Je to nový zákon, tak abychom měli paragrafy ne 19a nebo 20a atd., jestli mi rozumíte. To je všechno. Mírně pozitivní stanovisko v této věci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď už říkáme stanoviska k prvnímu hlasování B. Takže stanovisko pana zpravodaje je mírně pozitivní. Stanovisko ministra? (Ministr: Souhlasím.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 55, přihlášeno je 172, pro hlasovalo 145, proti 3, takže to bylo přijato. Jedeme dál.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Tím jenom pro formálnost prohlašuji, že část hospodářského výboru pod bodem A1 je nehlasovatelná.

Dostáváme se k bodu A2, což je legislativně technická úprava, kterou navrhl již hospodářský výbor, a zapracoval bych tam, jestli dovolíte, i záležitost přečíslování případných paragrafů tak, abychom tam neměli prokládané paragrafy. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zřejmě i pan ministr.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka To je vysloveně technická změna. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 56, přihlášeno je 173, pro hlasovalo 170, proti žádný, takže to bylo přijato.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: A nyní nebrání nic tomu, abychom hlasovali o celém návrhu zákona. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Budeme teď hlasovat... Pardon, pane ministře, zřejmě jste to chtěl také doporučit. (Ministr: Doporučuji.) Ano.

 

Teď přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, podle sněmovního tisku 1054, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57, přihlášeno je 174, pro hlasovalo 170, proti žádný, takže to bylo přijato.

 

A můžeme to nakonec tedy ukončit s tím, že konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A bod 89 je také za námi.

 

Dalším bodem programu, pokud se nemýlím, je bod

74.
Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové,
Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, Jana Klase,
Milana Urbana a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity
Střední Čechyv Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 749/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec David Rath, zpravodajka výboru paní poslankyně Michaela Šojdrová. Obdrželi jsme tisk 749/4, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež přijal usnesení, které vám bylo rozdáno. Opakuji, jsme ve třetím čtení nad tiskem 749.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nikdo takový není, takže rozpravu můžeme ukončit.

Pak tedy bychom měli zřejmě hlasovat nejdřív o návrhu na zamítnutí. Prosím paní zpravodajku, jestli se k tomu vyjádří.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Máme k hlasování v podstatě dva návrhy. Jeden je návrh na zamítnutí a pak je to pozměňovací návrh paní poslankyně Zubové, který byl podán ve třetím čtení. Čili to je k hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže zřejmě nejdřív tedy se musíme vypořádat s návrhem na zamítnutí. To je asi to, co nás čeká, takže já zagonguji a budeme hlasovat o návrhu... Ještě tady mám návrh, abych vás odhlásil, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se všichni odhlásili. Přihlaste se. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP