(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vy navrhujete vyřadit. Dobře. Sedmdesát vyřadit.

Prosím pana poslance Pospíšila.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji. Vážený pane předsedající, já jsem chtěl navrhnout to samé co pan poslanec Chytka. Souhlasím s ním. A dále doplňuji návrh na vyřazení bodu 71. Jedná se o novelu zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Jde o věc, která zde byla podrobně projednávána, ale mám pocit, že na obsahu novely není v tuto chvíli základní politická shoda a není vhodné podle mne odborné téma, které se týká komisí ve věznicích, podrobovat zbytečnému hlasování na konci volebního období. Navrhuji tedy vyřadit tento bod a ponechat tento problém na příští Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A to bylo mezi prioritami vlády původně? Asi. Ano. A není dohoda. Dobře.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Můj návrh je dán ve shodě s Ministerstvem spravedlnosti.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. To byl bod 71, návrh vyřadit.

Teď se omlouvám panu poslanci Hojdovi, protože jsem tady přehlédl jeho písemnou přihlášku. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Já jsem sledoval návrhy na změny pořadu. Bohudík ten můj návrh nebude kolidovat pravděpodobně se žádným návrhem. Poprosil bych Sněmovnu, zda by bod 81, který je na pořadu dnešního dne jako bod číslo 17, zda by souhlasila s přeřazením jako bodu číslo 7. Jedná se o tisk 831.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon. Mluvíte o bodu číslo 81?

 

Poslanec Pavel Hojda: 81, tisk 831, atomový zákon. Jestli by Sněmovna souhlasila s přeřazením jako bodu číslo 7 dnešního programu jednání. Pokud by nebylo odsouhlaseno, tak dávám jako alternativu bod číslo 11 dnešního programu jednání.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jako bod číslo 7, to by znamenalo...

 

Poslanec Pavel Hojda: Za bod číslo 69 tuším.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha, to je před ty, co chceme vyřazovat. Dobře. Ano, za bod 69 jako bod číslo 7. A pokud by nesouhlasila, tak jste říkal...?

 

Poslanec Pavel Hojda: Pokud by to nebylo odsouhlaseno, tak jako bod číslo 11 dnešního programu jednání.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže první 17 a pak bod 11. Dobře. Atomový zákon.

A ještě pan poslanec Koníček se hlásí.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, Poslanecká sněmovna jako celek je odvolacím orgánem v právě probíhajícím správním řízení o udělení pokuty Františku Dohnalovi. (Předsedající si upřesňuje mimo mikrofon předcházející návrh: Sedm a jedenáct.) Včera jsem požádal Poslaneckou sněmovnu, aby na dnešní odpoledne byl zařazen bod "přezkum a rozhodnutí podle správního řádu". Poslanecká sněmovna rozhodla, jak rozhodla. Vzhledem k tomu, že na dnešek je zařazeno už 38 bodů pevně, nebudu navrhovat žádné zařazení tohoto bodu, ale požádal bych tímto způsobem organizační výbor, aby vzniklou situaci na dnešním poledním jednání řešil.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Takže to hlasovat nemusíme. Už nikdo se nehlásí, tak já gonguji. Prosím, abyste se posadili do lavic, budeme hlasovat ty návrhy, které tady odezněly. Budu vám předčítat návrhy, jak byly předkládány.

 

První byl návrh pana poslance Sobotky, který se týkal tisku 971 bod 88, loterie. Pan poslanec Sobotka navrhoval, abychom tento bod zařadili jako šestý bod dnešního projednávání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 38, přihlášeno 162, pro hlasovalo 142, proti 3. Takže to bylo přijato.

 

Pak to byl návrh pana poslance Tluchoře. Ten se týkal bodu 86. To je vlastně druhý bod dnešního projednávání. Vzhledem k indispozici pana poslance Doktora navrhoval pan poslanec Tluchoř, aby ten bod byl zařazen na pátek jako první bod jednání v sérii třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 39, přihlášeno 162, pro hlasovalo 156, proti žádný. Takže to bylo přijato.

 

Tady je jenom dotaz, jestli ten návrh pana poslance Tluchoře byl míněn jako první bod jednacího dne, anebo první bod třetích čtení. První bod jednacího dne jsme hlasovali.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Byl to první bod jednacího dne a explicitně jsem to tady takto řekl, aby nedošlo k žádnému předřazení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom pro interpretaci. Doufám, že nikdo nezpochybňuje hlasování. Je to jasné. Můžeme pokračovat.

 

Pan poslanec Dlouhý, kterému šlo o pevné zařazení bodů 64 a 65, navrhoval, aby tyto body byly zařazeny pevně za bod 194, který je dnes zařazen na 17.30 hodin. Za tento bod, který je zařazen, 194, navrhuje poslanec Dlouhý ještě zařadit body 64 a bod 65. To je ratifikace změn dohody o ochraně. Jsou to mezinárodní smlouvy. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP