Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. dubna 2010 v 9.04 hodin
Přítomno: 174 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré ráno, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády. Dovolte mi zahájit druhý jednací den 78. schůze. Nejdřív prosím, abyste se všichni přihlásili.

Pan poslanec Besta má náhradní kartu číslo 2.

Přečteme omluvy. Omlouvá se poslanec Michal Doktor, Zdeněk Jičínský, Tomáš Kvapil, omlouvá se Ivan Langer, Petr Pleva a Cyril Zapletal.

Je tady omluva premiéra, který je v zahraničí, stejně jako ministr Martin Barták, omlouvá se paní ministryně Daniela Kovářová, pan poslanec Němec se omlouvá od 10. do 11. hodiny z důvodu jednání v Senátu. Omlouvá se také na dopoledne ministr Martin Pecina, na celý den ministr Petr Šimerka, Vladimír Tošovský, Rostislav Vondruška a Pavel Zářecký.

Pan poslanec Pospíšil má náhradní kartu číslo 13, paní poslankyně Mazuchová má náhradní kartu číslo 6.

Dnešní dopolední jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jenom připomenu, že jsou to body - přečtu pořadí bodů: 84, 86, 89, 74, 80, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, pak 87 a 88. Odpoledne se budeme věnovat pevně zařazeným bodům. Připomenu opět body, které jsou pevně zařazeny na odpoledne. Jsou to body 212, 43, 42, 39, 38, 36, 33, 32, 31, 29, 26, 15 a 14 a v 17 hodin máme zařazeny body 141, 143 a 144 a v 17.30 jsme odhlasovali bod 194.

Teď se mi nejdřív hlásil pan poslanec Sobotka a pak pan poslanec Tluchoř ke změně programu, takže první se mi tady přihlásil a mám dodatečně i písemnou přihlášku. Takže se mi nejdřív hlásil pan poslanec Sobotka, pak jsem viděl poslance Tluchoře, takže prosím, můžete přednést své návrhy.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové. My jsme tady včera schvalovali zařazení jednotlivých bodů v rámci třetích čtení na základě návrhu, který vzešel tady z politického grémia, a bohužel v rámci tohoto mechanismu byl zařazen bod sněmovní tisk 971, což je novela loterijního zákona, až jako 21. bod dopoledne. Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že je to až 21. bod, tak je velmi malá pravděpodobnost, že by tento návrh mohl přijít na hlasování. Podle mého názoru hrozí, že by v tomto volebním období už vůbec žádná novela loterijního zákona nebyla přijata, což si myslím, že by bylo špatně, bylo by to špatně jak pro obce, tak pro občany České republiky obecně. Proto bych rád navrhl, aby tento bod byl zařazen jako šestý bod dopoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Šestý bod dopoledne - 971 - loterie.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, je to tak.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, tak si to znamenám. Ještě přečtu, že pan poslanec Dub má náhradní kartu číslo 40, pan poslanec Karel Černý má náhradní kartu číslo 42 a pan poslanec Vojíř má náhradní kartu číslo 46.

A teď prosím pana poslance Tluchoře.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přeji vám krásné, dobré ráno a rád bych vás požádal o změnu pevného zařazení bodu 86, sněmovní tisk 959, je to vládní návrh zákona o dani z příjmu, ten je zařazen na dnešek jako druhý bod. Rád bych vás požádal o jeho přeřazení na pátek jako první bod, a pokud toto pevné zařazení projde, tak bych vás rád požádal o to, aby tomuto bodu nebyly předřazovány žádné další body.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: V pátek ráno, aby to byl jako první bod, tedy třetí čtení.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, první bod toho jednacího dne, aby opravdu tento zákon byl schválen. Jde o to, že zpravodaj Michal Doktor je nemocen, v nemocnici, a v pátek by se měl dostavit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže 86. jako první bod v pátek. Budeme o tom hlasovat.

Nyní požádám pana poslance Dlouhého, který se mi tady přihlásil písemně k tiskům 1014 a 1024. Prosím, co máte tedy na srdci?

 

Poslanec Vladimír Dlouhý: Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Já si dovoluji požádat o pevné zařazení bodů 64 a 65.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nové zařazení. (Posl. Dlouhý: Pevné zařazení.) Pevné zařazení.

 

Poslanec Vladimír Dlouhý: Pevné zařazení bodů 64 a 65 schváleného pořadu 78. schůze. Jedná se o tisky 1014 a 1024, což jsou smlouvy ve druhém čtení, a to dnes za již pevně zařazený bod 194, kterým je zpráva o ovzduší v Moravskoslezském kraji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě mi, prosím vás, řekněte - to jsou body - já tady mám tisky a body jsou to které? (64 a 65.) 64 a 65, dobře. Takže dneska je to jasné, ano. Rozumím, za bod 194.

Ještě pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, navrhuji vyřadit z programu jednání bod číslo 70, což je vládní návrh zákona o trestním řízení soudním, trestní řád, známý taktéž jako dohoda. Tento sněmovní tisk číslo 574 je zařazen jakožto sedmý bod na naše dopolední jednání, avšak ve třetím čtení je nehlasovatelný. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Proč je nehlasovatelný?

 

Poslanec Radim Chytka: No například je tam účinnost od 1. 1. 2010 a další věci, o kterých se hlasovat nedá, takže by se tento sněmovní tisk musel vrátit do druhého čtení.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP