(Jednání pokračovalo v 17.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat. Připomenu, že nebyla ukončena obecná rozprava a že není do obecné rozpravy nikdo přihlášený. Ještě chce vystoupit pan navrhovatel Ludvík Hovorka, takže mu dám slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych ještě navrhnout, aby za základ projednávání se vzal komplexní pozměňovací návrh výboru, aby tím pádem každý poslanec věděl, k čemu se předkládají pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Rozuměli jsme panu poslanci Hovorkovi, doufám, všichni a je to tak, že mohu obecnou rozpravu v tuto chvíli ukončit. Je to tak.

V tuto chvíli je příležitost pro hlasování o návrhu pana poslance Borise Šťastného na vrácení výboru k novému projednání. Je tomu tak. Věřím, že jste všichni přihlášeni, kdo chcete hlasovat, a že mohu zahájit hlasování s pořadovým... Pardon, já vás odhlásím. Poprosím o novou registraci. To mohu učinit až tehdy, až zmizí... Teď. Teď vás mohu odhlásit, poprosím o novou registraci. Podařilo se vám přihlásit? Já jsem s tím měl určité problémy. Takže snad je to všechno v pořádku.

 

V hlasování pořadové číslo 33 rozhodneme o návrhu pana poslance Borise Šťastného na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Hlasování číslo 33 je zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Pokud je někdo proti, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ne. Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, pro 64, proti 83. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme zahájit rozpravu podrobnou, ale doporučuji, abychom hlasovali o návrhu pana poslance Hovorky, aby bylo patrno, k čemu že se mají vztahovat návrhy vznesené v podrobné rozpravě.

 

Pan poslanec Hovorka navrhuje, aby za základ byl vzat tisk 926/3. Je tomu tak. Usnesení zdravotního výboru. Kdo s tímto souhlasí, ať to dá najevo v hlasování 34, které jsem zahájil, tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, pro 146, proti nikdo. Takže pozměňovací návrhy nechť se vztahují k tisku 926/3.

 

Zahájili jsme tedy a pohybujeme se v obecné rozpravě a hlásí se pan poslanec Rath jako první, kterého jsem viděl, pak pan poslanec Chytka s faktickou. Prosím.

 

Poslanec Radim Chytka: Já bych jenom poprosil. Poslední dvě hlasování mi nejde hlasovací zařízení, kdyby to bylo možné býti opraveno před hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Nechť se na to technici podívají a pak před hlasováním mi dejte nějak najevo, že mohu dát hlasovat. Nyní bude hovořit pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já navrhnu ke změně zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, tedy k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu týkajícímu se této části, vypustit § 7a odst. 1 a v zákonu o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách vypustit § 7 odst. 2 písm. c) a § 10 odst. 7. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Kochan. Prosím.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já opět chci zdůraznit svůj původní návrh z prvního čtení na zamítnutí návrhu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Hovorka se hlásí.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já si dovolím ještě předložit návrh na zkrácení lhůty před třetím čtením na 48 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Já si dovolím poukázat na to, a opravdu není to žádná snaha komplikovat toto projednávání, že z návrhu pana poslance Ratha není zřejmé, co se má vypustit, protože v komplexním pozměňovacím návrhu má každý ten bod své číslo a žádný z nich se nejmenuje § 7 atd. Čili já bych chtěl jenom pro pořádek poprosit, aby to bylo upřesněno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šťastnému. Pan poslanec Rath je vyvolán a upřesní, jak se zdá.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Je to bod 2, dále bod 5 a bod 6 komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Teď jsem to už pochopil. Čili pro odbornou i laickou veřejnost: Pan kolega Rath navrhl, aby v budoucnu ustanovení, které chrání všechny pojišťovny a jejich pojištěnce před zmatečným vyhlášením nucené správy, z tohoto návrhu bylo vypuštěno, a tudíž chce vyvolat nestabilitu nebo nastavit prolongaci nestability v tomto zákoně tím, že tato věc zůstane zachována. Já jen doufám, že navrhovatel se s tímto návrhem neztotožní.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šťastnému. Vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Rath. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, pane předsedající, já myslím, že jsme v podrobné rozpravě, kde mají zaznívat jen pozměňovací návrhy, a pan kolega Šťastný tady měl repliku. Čili mně dovolte jenom krátkou větu, že já chci tím návrhem udělat pouze jedinou věc: ponechat status quo, tedy stav, který platí. Pokud pan kolega Šťastný současný stav považuje jako stav nestability a ohrožení fungování zdravotních pojišťoven, budiž, ale takto to platí asi pět let a žádný problém s tím nebyl. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP