(17.00 hodin)
(pokračuje Šťastný)

Další poměrně velký problém toho návrhu je, že ty střety zájmů jsou nastaveny, a bavili jsme se o tom ve výboru pro zdravotnictví, už jsou nastaveny tak přísně, že vznikne obrovský deficit odborníků, kteří by se mohli podílet na řízení a dozorování takových pojišťoven. Podmínky jsou totiž nastaveny natolik striktně, že ti skuteční odborníci, kteří se dnes podílejí na řízení nebo dozorování jednotlivých zdravotních pojišťoven ať už ve správních nebo dozorčích radách, budou po určitých časových testech z těch funkcí vyřazeni a nebudou moci se dále účastnit celého toho procesu. Z mého pohledu to povede k obrovskému odbornému deficitu na úrovni zdravotních pojišťoven.

Já si proto dovolím dát návrh na vrácení k dopracování předmětného sněmovního tisku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Rozumím tomu tak, že chcete, abychom o tomto návrhu hlasovali po skončení obecné rozpravy. (Ano.) Děkuji.

Pan kolega Hovorka se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vzkázal panu kolegovi Šťastnému prostřednictvím paní předsedající tolik, že v době, kdy jsme tady měli na stole návrh zákona, nebo se připravovaly návrhy zákonů, které měly zásadně změnit systém zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven, tak jsem se ptal v té době pana náměstka Hroboně, proč se nejde cestou změny stávajících zákonů, například o zdravotních pojišťovnách, kde by se daly programové věci, které se týkají námitek, které oni uváděli, proč je třeba zásadně změnit a transformovat zdravotní pojišťovny na akciové společnosti, proč není možné tyto problémy odstranit ve stávajících zákonech. Pan náměstek Hroboň mi tehdy odepsal, že to je zejména z toho důvodu, že by se mohla udělat nějaká chyba, a proto se jde cestou nového zákona.

Nebylo to proto, že by se mohla udělat nějaká chyba, ale bylo to proto, že se chtěl úplně nový systém. Chtěl se systém zdravotních pojišťoven jako akciových společností a chtěla se jejich privatizace. A vy to, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, moc dobře víte. A tento návrh nakonec nebyl ani předložen, protože se blížily krajské volby a byla tady velká obava z toho, že by ty volby mohly dopadnout špatně.

Chci říct, že poté co se ty zákony nedaly ani do připomínkového řízení, přestože byly hotové v paragrafovém znění a jsou dostupné, tak poté se zvolil plán B na privatizaci zdravotních pojišťoven, nebo řekněme umožnění jakýchsi spřátelených forem zdravotních pojišťoven ve vztahu k zdravotnickým zařízením. Víte, že tady byla zdravotní pojišťovna, v té době Zdravotní pojišťovna AGEL, která měla 60 tisíc pojištěnců, a využila mezery ve stávajícím zákoně, který umožňoval, jestliže se dohodnou správní rady dvou zdravotních pojišťoven a jestliže se k tomu vyjádří kladně Ministerstvo zdravotnictví po předchozím vyjádření Ministerstva financí, tak že se ty zdravotní pojišťovny sloučí. Vy moc dobře víte, že takto došlo vlastně k násilnému sloučení Zdravotní pojišťovny AGEL s Hutnickou a potom s Českou národní zdravotní pojišťovnou, a takto se umožnil vlastně vznik nové pojišťovny, dneska České průmyslové zdravotní pojišťovny, která má 730 tisíc pojištěnců a obrat 14,5 miliardy korun, a to zcela bezúplatně.

Já to zde uvádím proto, že vy jste tady řekl, že není čas na to, abychom dělali nějaké unáhlené změny. Já chci říct, že tato věc byla připravována celkem řádně a bylo reagováno na ty věci, které znamenaly ohrožení současného systému zdravotního pojištění, protože si musíme uvědomit, že ve zdravotních pojišťovnách se dneska nachází 220 miliard korun a těch 220 miliard korun musí být uhlídáno. Není možné, aby mohly zdravotní pojišťovny zvýhodňovat některá zdravotnická zařízení například ve výhodnějších smlouvách a podobně. Tento proces uzavírání smluv a dodatků k těmto smlouvám není příliš transparentní a bohužel umožňuje zvýhodňovat určitá zdravotnická zařízení na úkor druhých. V nerovnoprávném postavení potom se samozřejmě ocitají i zdravotní pojišťovny, zejména ty zdravotní pojišťovny, které nemají spojení nebo propojení, nebo nemají vazbu, ať to tedy řeknu přesně, abyste mě zase tady neopravoval, na některá zdravotnická zařízení nebo na jejich řetězec zdravotnických zařízení, a mohou se tedy cítit v té soutěži zdravotních pojišťoven jako outsider.

Takže z těchto důvodů jsme předložili tento návrh zákona. A to, co jste se pokusil vlastně dosáhnout už na tom jednání výboru, tak to byla jenom obstrukce. Vy jste nechtěl, aby ten zákon se vůbec do konce volebního období projednal. A nakonec víte, že i výbor přistoupil na vaše návrhy a snažil se využít vaše návrhy, a proto je zapracoval do toho komplexního pozměňovacího návrhu, přestože jste je přednesl až přímo při jednání výboru. My jsme dostali řadu připomínek od zdravotních pojišťoven a na ty jsme se snažili reagovat zejména v úpravě toho, aby pouhé nedodržení zdravotně pojistného plánu nebylo podmínkou nebo možnou záminkou k tomu, aby byla uvalena nucená správa na zdravotní pojišťovny.

A druhá věc, která je vámi napadána, to znamená že se zužuje okruh osob, které mohou potom fakticky zasedat ve správních a dozorčích orgánech. Je také pravda, že bohužel pokud ten stav zůstane stejný jako dneska, tak bohužel zůstává pravdou, že ve zdravotních pojišťovnách zasedají lidé, kteří jsou ve statutárních orgánech zdravotnických zařízení. To si myslím, že není správné, jestliže smlouvy, které mají zdravotní pojišťovny s těmi zdravotnickými zařízeními, mohou potom lidé ovlivňovat.

Já si myslím, že tady je na prvém místě ochrana systému veřejného zdravotního pojištění a ochrana těch 220 miliard korun, které v tomto systému dneska jsou. Proto jsme předložili tento návrh zákona. Ten návrh zákona, který byl minulý a který jsme tady projednávali v průběhu minulého roku a v průběhu minulého roku vlastně byl tento návrh prohlasován, který zarazil až ty následné fúze, které měly pokračovat, to znamená sloučení těch pojišťoven s pojišťovnou METAL-ALIANCE a podobně, k tomu nedošlo. Ale k tomu, aby ten systém mohl fungovat, aby se z něho neztrácely peníze prostřednictvím vazeb a prostřednictvím zvýhodňujících smluv pro určitá zdravotnická zařízení, tak právě proto předkládáme tento návrh. A já si myslím, že tento návrh je správný, a proto jsem vám ho předložil spolu s dalšími kolegy. Takže dívejme se na to pohledem, tak jak se věci mají, a ne jak se účelově snaží vykládat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní se hlásí o slovo pan poslanec Bohuslav Sobotka, poté pan kolega Boris Šťastný.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, vážená vládo, já bych chtěl pouze požádat za poslanecký klub sociální demokracie, aby před ukončením obecné rozpravy v tomto bodu bylo umožněno na deset minut poradit se v rámci poslaneckého klubu sociální demokracie. Čili před ukončením obecné rozpravy prosím o deset minut na přestávku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, registruji vaši žádost. Slovo má nyní pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl vaším prostřednictvím poděkovat panu předkladateli poslanci Hovorkovi za ten krátký exkurz do historie projednávání snah o změnu systému zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven jako takových v této Sněmovně. Ano, skutečně díky nejasným postojům v té době koaliční strany KDU-ČSL se nepodařilo doprojednat nebo předložit návrh, který by vedl ke komplexní transformaci systému zdravotního pojištění. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP