(15.00 hodin)
(pokračuje Papež)

Chtěl bych ujistit paní poslankyně a pány poslance, že všechny tři body budou určitě projednány poměrně rychle a bez problémů, protože je důkladně projednal již zemědělský výbor. Děkuji vám za podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Miloš Melčák. Připraví se paní poslankyně Dundáčková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedo, za udělení slova. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodu č. 11 návrhu pořadu schůze, je to sněmovní tisk 580, druhé čtení, na dnes po dosud pevně zařazených bodech.

Dovolte mi, abych tento návrh stručně zdůvodnil. Navzdory tomu, že někteří kolegové se snaží dosahovat dokonalosti naší legislativy tím, že navrhují takové úpravy zákonů, aby neexistoval žádný paragraf v naší legislativě, aby k němu nebyl jiný, právě opačný, tento návrh směřuje k tomu, abychom zvýšili průhlednost našich zákonů a nebylo možné tam, kde to neumožňuje stavební zákon, vstupovat do stavebního řízení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Dundáčková, připraví se paní poslankyně Jakubková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte i mně, abych podala procedurální návrh na zařazení nového bodu programu a posléze na jeho pevné zařazení v tomto programu. Jednalo by se tedy celkem o dvě hlasování. Jedná se o tisk č. 1032, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tisk, který řeší takzvané kolotočové podvody při obchodování s minerálními oleji.

Jediným předkladatelem tohoto návrhu zákona je ovšem pan kolega Michal Doktor, který je omluven z důvodu dlouhodobé hospitalizace v nemocnici. Já tedy držím v ruce plnou moc, která byla podepsána včera v Českých Budějovicích a opravňuje mě, abych pana kolegu zastupovala v roli předkladatele. Umožníte-li mi tento postup, prosím vás o pevné zařazení tohoto nového bodu za body pořadu týkající se zákonů vrácených prezidentem republiky a posléze k těm, které byly zamítnuty či vráceny Senátem, tedy body 1 až 4. Vzhledem k tomu, že pan předseda rozpočtového výboru navrhoval další dva body, které rovněž byly navrženy k projednání ve zrychleném čtení, jako body 5 a 6, tak také tento tisk 1032, který již prošel částečně obecnou rozpravou a byl navržen k projednání v takzvaném zrychleném čtení podle § 90 jednacího řádu, navrhuji projednat jako sedmý bod tohoto návrhu pořadu 78. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To znamená dnes jako sedmý bod?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Dnes jako sedmý bod. Ano.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí paní poslankyně Jakubková. Připraví se pan poslanec Plachý.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, chtěla bych vás požádat o zařazení bodu č. 10, tisku č. 570, jako prvního bodu z druhých čtení dnes, anebo, budou-li předřazeny návrhy přednesené přede mnou, jako prvního bodu po již pevně zařazených bodech.

Žádám vás, abyste dali omezení jízd kamionů šanci. Naposledy projednávání novely zhatili zelení, když si Kateřina Jacques vzala pauzu na jednání poslaneckého klubu Strany zelených těsně před začátkem přerušeného druhého čtení, a to na celou dobu zbývající části jednacího dne. Předtím bylo druhé čtení přerušeno po vystoupení navrhovatelky v obecné rozpravě a nemohly být proto načteny pozměňovací návrhy, o kterých jsem již Sněmovnu informovala a které by mohly způsobit schválení této novely.

Žádám vás o zařazení na dnešní den proto, že bych vás také chtěla poprosit o možnost, abych mohla navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin podle § 95 odst. 1, tak aby třetí čtení mohlo proběhnout ještě v pátek. Děkuji vám za podporu tohoto návrhu.

A teď bych chtěla reagovat na kolegu Melčáka, který požádal o zařazení bodu č. 11, tisku 580. Pokud mu nebude vyhověno, tak já žádám vyřazení tohoto bodu z programu, stejně jako bodu č. 80, tisku 831. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže chcete vyřadit bod 11 a bod 80. Je tomu tak? Ano? (Souhlas z místa.) Děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Plachý, připraví se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, jménem skupiny navrhovatelů beru zpět Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Zdeňka Boháče, Zdeňka Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 998. Jedná se o bod 41, druhé čtení, a bod 125, třetí čtení.

Dále mi dovolte, abych navrhl pevné zařazení bodu č. 38, kterým je Návrh poslanců Jaroslava Plachého a Antonína Sedi na vydání zákona o převodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherské Hradiště, sněmovní tisk 981. Navrhuji pevné zařazení na začátek bloku druhých čtení po již pevně zařazených bodech.

Dále navrhuji pevné zařazení bodu 122, kterým je třetí čtení stejného zákona, na pátek 16. 4. dopoledne, po již pevně zařazených bodech. Je to poslední šance, jak projednat zákon o převodu věznice v Uherském Hradišti. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Koníček. A to je poslední přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, kontrolní výbor se ve středu v polední pauze bude zabývat kontrolou výročních finančních zpráv politických stran. Já bych vás chtěl proto poprosit, abychom mohli bod č. 209, Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2009, a bod č. 210, Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2008, zařadit na pátek. Já osobně bych navrhoval jako první a druhý bod, ale pan předsedající určitě řekne, že až za pevně zařazené body. To je jeden návrh.

A ještě druhý návrh. Tím je zařadit bod 208, Přezkum a rozhodnutí podle § 89 a následujících správního řádu ve věci udělení pořádkové pokuty. V rámci probíhající kontroly zahájené na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 1278 ze dne 12. června 2009 bych poprosil zařadit na středu odpoledne. Opět já bych navrhoval jako první bod odpoledne, ale pan předseda určitě řekne až za pevně zařazené body.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích v pořadí tak, jak byly podány. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP