Stenografický zápis 78. schůze, 16. dubna 2010


(Jednání zahájeno v 9.06 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ivan Ohlídal


208. Přezkum a rozhodnutí podle § 89 a násl. správního řádu ve věci udělení pořádkové pokuty v rámci probíhající kontroly zahájené na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 1278 ze dne 12. června 2009

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 9.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/ - třetí čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Šoltys
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor


212. Tendry a hospodaření ve státním podniku Lesy České republiky

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání bylo přerušeno v 10.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Ondřej Liška
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Zgarba
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Krill
Poslanec Libor Nowak
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jan Klas
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Petr Krill
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Petr Krill
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Krill


209. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2009

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Koníček


210. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2008

Poslanec Vladimír Koníček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


209. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2009

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


210. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2008

Poslanec Petr Tluchoř


137. Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Alfréd Michalík
Místopředseda PSP Jan Kasal


132. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky - 2.kolo

Poslanec Petr Tluchoř


133. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu - 2.kolo

Poslanec Petr Tluchoř


134. Návrh na volbu člena Rady České televize - 2. kolo

Poslanec Petr Tluchoř


135. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


136. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Tluchoř


132. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky - 2.kolo

Poslanec Petr Tluchoř


133. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu - 2.kolo

Poslanec Petr Tluchoř


134. Návrh na volbu člena Rady České televize - 2. kolo

Poslanec Petr Tluchoř


135. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


136. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze skončila ve 14.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP