(14.40 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, chtěl bych připomenout, že my jsme dnes zahájili pokračování této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny v devět hodin ráno. Poslanecký klub Občanské demokratické strany požádal celkem o dvě hodiny přestávky na jednání poslaneckého klubu ODS. Poslanecký klub sociální demokracie požádal celkem o patnáct minut na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie. A nyní se nacházíme v situaci, kdy poslanci ODS se střídavě vypínají, střídavě zapínají a v každý možný okamžik navrhují přerušení této schůze, její odročení až do konce volebního období.

Já jsem přesvědčený o tom, že v takto nedůstojných podmínkách by tato schůze Poslanecké sněmovny neměla pokračovat. Myslím si, že je to dehonestace i těch vážných témat, která tady probíráme. Chtěl bych připomenout, že debatujeme o velmi vážném tématu privatizace Tkáňové banky Fakultní nemocnice Brno, jednáme tady o pohoršujícím propouštění kvalifikovaných lidí typu pana profesora Žaludíka z Masarykova onkologického ústavu. Jednáme tady o podezření na to, že se tady chystá privatizace či dlouhodobý pronájem lázní Toušeň. A to jsou příliš závažná témata, než abychom o nich jednali v atmosféře, kterou tady vytváří poslanecký klub Občanské demokratické strany tím, že se střídavě vypíná.

Já to pokládám za nekorektní i v tom směru, že není možné respektovat párování v situaci, kdy jeden z poslaneckých klubů přijme taktiku absolutní neúčasti na jednání Poslanecké sněmovny, protože v takovém případě jakékoliv párování nedává žádný smysl. Prostě absolutní neúčast na schůzi v podstatě narušuje jakékoliv poměry sil, které jsou tady dány a které mohou být případně dohodnuty jakkoliv korektně dodržovaným párováním.

Podle mého názoru by bylo důstojné pro Poslaneckou sněmovnu i tato vážná témata, abychom schůzi v tuto chvíli přerušili a odročili její pokračování na 18. května letošního roku. Chtěl bych předložit tento procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak tady zazněl návrh na přerušení a odročení, o kterém bych měl ale hlasovat neprodleně, pokud se nepletu. Takže budeme hlasovat o návrhu, který tady zazněl z úst pana poslance Sobotky. Já tedy jenom zagonguji, aby se všichni, kdo chtějí, ještě dostavili. Budeme hlasovat. Ještě vás mám odhlásit všechny, jak slyším, takže vás odhlašuji všechny. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Dobrá. Budeme tedy hlasovat. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky přerušit tuto schůzi do 18. května.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 14. Přihlášeno je 73, pro hlasovalo 57, proti 3. Tento návrh na přerušení byl přijat.

 

O slovo se ještě hlásí pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, stává se to málokdy, ale tentokrát musím z velké části s panem předřečníkem, kolegou předsedou Sobotkou souhlasit. Opravdu podmínky, za kterých probíhá tato mimořádná schůze, jsou nedůstojné. Opakuje se situace zhruba z před měsíce, kdy sociální demokracie v rámci své předvolební kampaně vytahuje nesmyslná témata, svolává mimořádné schůze a pak na ně nechodí.

Postup občanských demokratů dnes byl pouze opakováním stavu před zhruba měsícem, kdy jsme chtěli ukázat vysoké pokrytectví sociální demokracie, která svolává mimořádné schůze, aby si zde odehrávala nějakou politickou hru, předvolební tyátr, a potom na tu schůzi ani nejsou schopni přijít.

Čili já děkuji, že pan kolega Sobotka našel v sobě alespoň dostatek nějaké pokory v tuto chvíli a pochopil, že takto dál postupovat nelze.

Pak jsem se chtěl vyjádřit ještě k jedné drobnosti. Omlouvám se za svou dopolední neúčast. Ano, já jsem zde nebyl. Slyšel jsem, že to tady bylo několikrát skloňováno. Nevím tedy, jak mám naložit s takovou situací, kdy pan poslanec Rath touží po mé přítomností. Nevím, jestli mě to nemá spíše děsit (Poslanec Rath v lavici: Stýská se mi po vás.), ale děkuji za to. (Smích v lavicích napravo.) Chtěl jsem pouze reagovat na jeho úvahy o tom, jaké by z toho měly vyplývat konsekvence.

S dovolením jsem se podíval na účast poslance Davida Ratha na hlasování v této Poslanecké sněmovně v tomto volebním období. Z tohoto čísla jsem zjistil, že více než na 36 % procentech, tedy více než na třetině hlasování této Poslanecké sněmovny, se pan poslanec David Rath nezúčastnil. Přitom je zřejmě zaměstnán ještě na krajském úřadě a nevím, kde ještě dál. Myslím, že příště, než začne někoho poučovat o tom, kde má být, pracovat a kde má sedět, tak by si měl nejdřív srovnat ty věci sám se sebou.

Děkuji potlesk. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já dám ještě slovo panu poslanci Sobotkovi s přednostním právem.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já děkuji panu místopředsedovi Zaorálkovi.

Teď už se nacházíme v režimu mimo schůzi a myslím si, že už není důvod pro nějaké dlouhé řeči. Myslím si, že každý, kdo se podívá do tohoto sálu, tak vidí, které lavice jsou plné, které lavice jsou prázdné. Ještě navíc kdyby se podíval, kdo je přihlášen, tak by zjistil, že přihlášena je pouze tato strana (levá) Poslanecké sněmovny a tato strana (pravá) přihlášena není právě proto, aby znemožnila konání této schůze Poslanecké sněmovny. Tak to je.

Jinak bych chtěl ujistit kolegu Tluchoře prostřednictvím pana předsedajícího, že jsme na něj vzpomínali pouze v dobrém dnes tady dopoledne, takže nemusí mít žádné obavy.

Jinak my samozřejmě využijeme metod, které mají k dispozici poslanci, jako jsou například písemné interpelace, pro to, abychom se dále tázali na témata, která měla být projednána na této schůzi Poslanecké sněmovny a kterou bohužel obstrukce ODS znemožnila.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a v téhle chvíli tedy ukončuji jednání této schůze, která byla přerušena odhlasováním a bude pokračovat 18. května.

Po poradě s vedením Sněmovny jsme se dohodli, že dnes bychom se ještě měli vrátit do té původní schůze, kterou jsme tou dnešní schůzí přerušili, a měli bychom dnes pokračovat v interpelacích. Jsou tady podané dvě interpelace na premiéra a čtyři interpelace na ministry. Takže jsme se dohodli, že by sněmovna nefungovala 20 minut, protože první schůze skončila. Teď bude pauza do 15 hodin 10 minut a v 15 hodin 10 minut bude zahájena ta původní schůze interpelacemi na premiéra, které budou přečteny. Premiér tady není, ale jsou tady dvě interpelace, které zřejmě budou načteny. A pak budeme pokračovat interpelacemi na ministry, které jsou čtyři.

Takže opakuji, v 15.10 hodin bude zahájena sněmovna interpelacemi na premiéra a ministry.

 

(Schůze byla přerušena ve 14.51 hodin. Do konce volebního období nebyla ukončena.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP