(12.40 hodin)

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já jsem se bohužel nedočkal série prvních otázek, proč stát potřeboval firmu, která podle všech dostupných údajů o věci s tkáněmi a obchodem toho příliš neví a neoplývá ani finančními prostředky, ale současně bych se chtěl zeptat i na roli prvního náměstka Marka Šnajdra, protože ani ta nebyla minule zodpovězena, protože jsou tam osobní vazby přímo na lidi, kteří s ním v minulosti podnikali; podnikali v jeho firmě HP Construct, která zkrachovala, obrala český stát o zhruba 7 až 8 mil. korun, které předtím vyinkasovala od města Rychvald. Čili tam jsou jasné vazby k určitým osobám, které se dnes aktivně účastní i privatizace tohoto programu tkáňových bank. A já bych chtěl od paní ministryně jasně slyšet, zda se svého náměstka na jeho roli v této věci ptala, zda si myslí, že je v tom aktivní a skutečně v tom má nějaký svůj podíl, a jestli je náhoda, že bývalý prominentní člen Občanské demokratické strany, který je nyní zapojen do procesu privatizace státních tkáňových bank, je s ním spojen i poměrně těsnou podnikatelskou minulostí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rathovi. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Rybínová.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane místopředsedo. Musím si vzdychnout. Před více než dvěma hodinami na popud nejen pana Ratha, ale sociální demokracie, musel pan náměstek Šnajdr jednání Poslanecké sněmovny opustil. A teď jste tu možnost měl - nemusíte oslovovat, prostřednictvím tedy pana místopředsedy pane Rathe, paní ministryni. Mohl jste se zeptat přímo. Koneckonců předpokládám, že otázek na pana Šnajdra tady padne ještě z vaší strany více, takže jsme si mohli ušetřit to, čemu jsme se tady věnovali zhruba půl hodiny hned na začátku našeho jednání. To je jedna věc.

Druhá věc je, pokud položíte otázky a chcete na ně odpovědi, tak by se předpokládalo, že setrváte v této místnosti a budete na odpovědi čekat. Ale těžko se vám asi může odpovídat, když okamžitě po položení otázek jednání Poslanecké sněmovny opustíte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Rybínové. S faktickou poznámkou pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Paní poslankyně z ODS nemusí mít strach. Já samozřejmě pečlivě poslouchám průběh rozpravy. Pro to, abych poslouchal každé slovo, nemusím tady sedět minutu po minutě, sekundu po sekundě. Zatímco od vás tady nesedí skoro nikdo v lavicích, nemáte tady ani svého úřadujícího předsedu, ani předsedu klubu, je vás tady pět a půl, tedy zjevně nemáte zájem o celou tuto problematiku.

Ale k tomu, abychom si nalili čistého vína, paní poslankyně! Je potřeba přece si vzpomenout, jak to bylo. Požádal jsem tuto Sněmovnu, aby zde mohl vystoupit Marek Šnajdr jako první náměstek a vysvětlit a odpovědět na tyto otázky, na minulé schůzi. Nedočkali jsme se od něj žádné odpovědi! Hodinová řečnická cvičení o ničem, plácání prázdné slámy! Neřekl jediný údaj, neodpověděl na jedinou z těchto otázek. Fráze a prázdná slova a prázdné věty tady zaznívaly z jeho úst!

A navíc chci připomenout, že to byla právě ODS, která hlasovala proti tomu, i vy jste hlasovala proti tomu, aby Marek Šnajdr tady mohl minule vystoupit. To nemůžete popřít! Naopak sociální demokracie chtěla, aby Marek Šnajdr zde vystoupil a na otázky odpověděl. Vy jste byli zásadně proti! Teď už jste na to zapomněli, už se vám to nehodí najednou do vašeho krámu! Ale prosím, my jsme to byli, kdo jsme chtěli, aby Marek Šnajdr odpovídal. On místo toho, aby odpovídal na jasné otázky kladené poslanci této Sněmovny, neodpověděl na nic. Proto jsme také nechtěli, aby pokračoval v dalších bodech, na které neměl ani oprávnění tady být. Čili teď stejné otázky klademe na paní ministryni a doufáme, že ona aspoň nám na ně odpoví, když nám na ně neodpověděl Marek Šnajdr!

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rathovi. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Rybínová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Nezbývá mi, než opakovaně připomenout, a to už dnes opravdu poněkolikáté, že nás poslanců ODS, přiznám sebekriticky, je tady poměrně málo, nicméně připomenout panu poslanci Rathovi to, že na minulé schůzi, která byla svolána na popud sociální demokracie, tady opakovaně bylo tak málo poslanců sociální demokracie, že musela být dvakrát přerušena.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Rybínové. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Já nevystupuji často, ani ve faktických poznámkách, ale teď si neodpustím jednu věc. Jak je možné, že ve čtvrtek, kdy je sněmovní týden, kdy je úřední den této Sněmovny, Občanská demokratická strana organizuje živý přenos v České televizi s představením volebního programu? Jak je toto možné? Proto je vás tady tak málo! (Potlesk poslanců v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Šťastný. A připomenu, jak se jmenuje bod, který projednáváme... (Pobavení.) Mám to připomenout?

 

Poslanec Boris Šťastný: Pane místopředsedo, vím to. Právě proto, že to vím, chtěl bych dát procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do 30. června tohoto roku a prosím, abyste dal o tomto návrhu hlasovat bez rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to nevím, jestli vám mohu vyhovět, protože tam náš mandát nesahá. Mohli bychom se domluvit do třetího června, kdybyste s tím souhlasil. (Souhlasí.) Třetího června, tam náš mandát sahá. Tam můžeme přerušovat. Potom bychom zasahovali do pravomocí jiné Sněmovny. To je návrh, o kterém dám bezprostředně hlasovat, ale chce-li vystoupit předseda klubu, tak nemohu jeho přání nevyhovět.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já bych se chtěl pouze zeptat pana kolegy, který dal tento procedurální návrh, vaším prostřednictvím, aby nám sdělil, zdali se hodlá zúčastnit tohoto hlasování, anebo jestli se při tomto hlasování vypne, stejně jako všichni jeho kolegové z klubu Občanské demokratické strany, tak jak tomu byl o při předcházejících hlasováních. Čili bylo by dobré, kdyby poslanci, kteří zde navrhují návrhy, se také poté účastnili hlasování o těchto návrzích a neopouštěli Poslaneckou sněmovnu. Opačný postup bych pokládal za pohrdání Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Tak jsme si vyposlechli názor pana poslance Sobotky a nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Šťastného, modifikovaného mnou, tedy kdo souhlasí s tím, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno a odročeno do 3. června roku 2010.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 11. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku... (Už před hlasováním byl požadavek na odhlášení.) Pardon, takže odhlásit. Skrečuji toto hlasování.

Odhlásím vás, poprosím o novou registraci. Jsou všichni, kteří chtějí hlasovat, přihlášeni? (Stále nebylo dosaženo potřebného kvora. Čeká se.) Dámy a pánové, nezbývá mi, než abych přerušil projednávání tohoto bodu. O slovo se nicméně přihlásil pan poslanec Sobotka, takže mu vyhovím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych chtěl jenom požádat o přerušení na přestávku poslaneckého klubu v délce 10 minut. My ještě dnes máme docela slušný časový prostor; zatímco ODS už si vybrala dvě hodiny na pauzy poslaneckého klubu, tak poslanecký klub sociální demokracie dnes požádal podruhé. Poprvé jsme požádali o pět minut, nyní tedy žádám o 10 minut na přestávku poslaneckého klubu. A současně bych přece jenom ještě vaším prostřednictvím požádal pana poslance, který zde navrhl tento procedurální návrh, aby nám sdělil, proč se odhlásil a s ním i celý poslanecký klub ODS, co to má tedy znamenat, zdali se ODS snaží opět blokovat schůzi, zdali opět provádí obstrukci, ačkoliv předseda poslaneckého klubu Tluchoř opakovaně prohlásil, že ODS už nebude uplatňovat obstrukční taktiky. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP