(12.10 hodin)
(pokračuje Jurásková)

Tkáňové banky, jak jsem již řekla, v Evropské unii existují, existuje jich přes 500 a přes 2000 registrovaných tkáňových zařízení. Vlastní tkáňové banky v podobě soukromých subjektů existují ve většině členských zemí Evropské unie. V roce 2009 bylo 35 % objemu produkce realizováno soukromými bankami. V roce 2003 to bylo pouhých 10 %. Je tedy zřejmé, že jde o aktuální trend v Evropské unii. S ohledem na portfolio produkce jsou soukromé banky orientovány více na nové metody moderní terapie a buněčné transplantáty vedle tradičních tkáňových transplantátů. V České republice existuje 24 funkčních tkáňových bank.

Dále pro ilustraci lze uvést, že na soukromých zdravotnických zařízeních v České republice se běžně pracuje nejen se zemřelými dárci na místních patologiích, ale již dlouhodobě v České republice existují tkáňové banky jako součást nemocnic, které jsou provozovány obchodními společnostmi. Jde například o pracoviště soukromá Nemocnice Šumperk, kde byla banka provozována do listopadu 2009, dále Karlovarská krajská nemocnice, a. s., a Nemocnice České Budějovice, a. s. Je tedy zřejmé, že existence tkáňových bank ve formě obchodních společností v České republice je rovněž běžnou praxí srovnatelnou s evropskými standardy a trendy.

Vedle již uvedených skutečností je nabývání majetkových podílů státu v obchodních společnostech a zakládání obchodních společností, které jsou určeny k obhospodařování zbytných, nebo naopak specializovaných strategických nebo finančně náročných aktivit v České republice, rutinou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně, a protože ministr může vystoupit, kdykoliv o to požádá, tak jsme vyslechli úvodní slovo paní ministryně Dany Juráskové.

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Petra Tluchoře, který navrhl Sněmovně usnesení: "Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu a odročuje jej do 1. června roku 2010." To bylo navrženo předtím, než byla minulá schůze přerušena. V tuto chvíli přistoupíme k hlasování.

Já vás odhlásím na žádost z pléna, poprosím o novou registraci. Prosím, aby se všichni, kteří chtějí hlasovat, přihlásili svými hlasovacími kartami, abychom dosáhli kvora.

Hlásí se o slovo pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že ten návrh na hlasování nebyl avizován ještě před vystoupením paní ministryně, ale byl avizován až poté, požádal bych ještě o pět minut na přestávku poslaneckého klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili ve 12.18 hodin se sejdeme a budeme hlasovat. Mezitím přečtu omluvu pana poslance Špiky a pana poslance Vilímce. Doufám, že to bude zaznamenáno. Zdá se, že ano. Děkuji.

(Přestávka na poradu klubu ČSSD.)

Dámy a pánové, čas určený na přestávku klubu ČSSD vypršel, zdá se, že mohu přistoupit k hlasování o návrhu pana poslance Tluchoře.

 

Ještě jednou přečtu návrh: "Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu a odročuje jej do 1. června roku 2010."

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 10, a táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 96 poslanců, pro bylo 28, proti 49. Tento návrh nebyl přijat.

 

Mohu zahájit všeobecnou rozpravu. (Poslanec Rath se hlásí do rozpravy s faktickou poznámkou.) Faktickou poznámkou poslanec reaguje na průběh rozpravy, pane poslanče, což je teď problém, protože rozprava ještě neprobíhá. To nebylo v rámci rozpravy, ale to bylo v úvodním slově. Ale jsem si vědom toho, že takto striktní výklad jednacího řádu, tak jak jsem ho právě prezentoval, zcela nepochybně v souladu se zněním tohoto zákona nebývá zvykem tady vykládat, takže vám k vašemu dvouminutovému vystoupení slovo dám. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP