(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Rath, poté pan poslanec Boris Šťastný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, skutečně tohle je pokus o obstrukci ze strany Občanské demokratické strany, protože buď je to obstrukce, nebo naprostá neznalost jednacího řádu. Nemáte tady předsedu klubu Tluchoře, ten se někde poflakuje, místo aby plnil tady svoje povinnosti, nemáte tady výkonného předsedu své strany, který taky někde pobíhá místo toho, aby tady byl, oba za to berou plat, ani jeden z nich tady není a ostatní z ODS si zjevně nepřečetli ani jednací řád. Takže takhle to vypadá a proto tady marníme čas. Čili já nevím, jestli je to vědomá obstrukce, nebo váš naprostý analfabetismus, co se týká jednacího řádu.

Takže znova, dámy a pánové, a zkuste chvilku poslouchat a potom zkuste i přemýšlet, byť chápu, že je to někdy nad vaše síly. Prosím o chvilku soustředění.

Já jsem navrhl, aby k bodu číslo 1 měl možnost vystoupit a otázky zodpovědět náměstek Šnajdr. Sněmovna k tomu přijala stanovisko, souhlasila s tím, tudíž zde mohl k bodu 1 této schůze vystoupit. Nyní jsme v bodu 2, čili to je jiný bod. Dámy a pánové, schůze mívají mnoho bodů, jestli jste si nevšimli. A když vystupuje někdo, kdo není členem Sněmovny, Sněmovna schválí jeho vystoupení vždy k tomu příslušnému bodu. Já se nebráním třeba to navrhnout znova k nějakému z dalších bodů, který budeme projednávat, a bude na rozhodnutí, suverénním rozhodnutí této Sněmovny, zda bude chtít k tomu bodu slyšet náměstka Šnajdra, nebo jí bude stačit vysvětlení ministryně zdravotnictví. Mě by třeba postoj pana Šnajdra zajímal, protože on je skutečným ministrem zdravotnictví, byť je skryt jako náměstek, ale skutečně řídí. Ale myslím si, že Sněmovna má naprosto plné právo se spokojit s vysvětlením jen ministryně a nemusí chtít slyšet názory dalších úředníků z ministerstva. Ale musí se to hlasovat ke každému bodu prosím zvlášť (předsedající upozorňuje na čas) a ke každému bodu se to musí navrhnout zvlášť.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Nyní pan poslanec Bürgemeister, poté pan poslanec Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Mně je opravdu líto, že důstojnost pana kolegy Ratha je srážena nepřítomností předsedy klubu Občanské demokratické strany, a je mi osobně velmi líto, že první místopředseda klubu mu nestačí pro zastupování našeho politického křídla na této veledůležité schůzi Sněmovny, která probírá pro tuto zemi tak zásadní body, jako jsou lázně Toušeň. Jenom chci podotknout - a to už je vážná připomínka: podle mě byl bod Tkáňová banka přerušen, když jsme projednávali stejné body na přerušené schůzi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Boris Šťastný, poté pan poslanec Plachý s faktickými poznámkami.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl připomenout vaším prostřednictvím panu dr. Rathovi a sociální demokracii, že jste to byli přece vy, kdo svolali tuto schůzi, a byli jste to vy, kteří svou neúčastí jste způsobili její přerušení minule. Takže utrácíte podruhé peníze daňových poplatníků, dnes podruhé jsou utráceny miliony korun na vaši předvolební kampaň na půdě Poslanecké sněmovny, vaší vinou tato schůze se musí opakovat, tzn. musela být přerušena a pokračovat dnes.

Upozorňuji na druhou věc: Bod č. 1 byl přerušen, on neskončil, proto diskuse o tom, zda má být zde přítomen náměstek, nebo nemá zde být přítomen náměstek, měla býti vedena minule, ale nyní je zde přítomen, protože to bylo odhlasováno. Já proto prosím, pane předsedající, abyste pokračoval v bodu č. 1. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych byl rád, abychom hlasovali a pohnuli se někam. Teď s přednostním právem pan poslanec Cyril Svoboda, poté pan poslanec Plachý. Po vystoupení pana poslance Plachého bych nechal hlasovat, když dovolíte.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Já jsem právě chtěl navrhnout procedurální hlasování teď hned o přítomnosti pana náměstka a je to vyřešeno.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zazněl procedurální návrh, musím o něm nechat hlasovat. (Poslanec Plachý se dožaduje vystoupení.) Pane poslanče, pojďte tedy vystoupit, ale už překrucujeme jednací řád.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jen velmi krátkou repliku na pana poslance Ratha. Zatímco pan poslanec Rath exhibuje ve Sněmovně, je křeslo hejtmana Středočeského kraje prázdné. Vzal si pan hejtman dovolenou, nebo má áčko? Stačí na to odpovědět ano, nebo ne. Osobně jsem přesvědčen, že pro Středočeský kraj nepřítomnost hejtmana je velkým vítězstvím. (Zleva volají hlasovat, zprava potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme hlasovat o námitce. Pan poslanec Cyril Svoboda chce upřesnit svůj návrh?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Můj návrh je, aby v tomto bodu vystoupila pouze ministryně zdravotnictví, tzn. aby nevystoupil pan náměstek Šnajdr. Když můj návrh neprojde, může nadále Sněmovnu oslovovat pan náměstek.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, ale v první fázi byla vznesena námitka proti mému postupu, já bych měl hlasovat o této námitce v první řadě, poté bych nechal hlasovat o vašem návrhu, pane poslanče.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou, která byla vznesena, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 9. Z přihlášených 99 poslankyň a poslanců pro návrh 24, proti 54. Námitka nebyla schválena. Tudíž pan náměstek Šnajdr opustí naši jednací síň.

 

Teď budeme hlasovat o návrhu pana poslance Cyrila Svobody - pan poslanec Cyril Svoboda stahuje svůj návrh. Děkuji. Budeme tedy pokračovat bodem 2... Prosím, ještě pan poslanec Bürgemeister.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Pro nás je ta situace natolik nová, natolik vážná, protože program Sněmovny bereme velice vážně, že žádám o přestávku dvě hodiny na jednání klubu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dvě hodiny. Pane poslanče, nikdy jsme dvě hodiny nedávali, když tak bych poprosil hodinu a třeba padesát minut... Pan poslanec Sobotka se hlásil.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane předsedo, než vyhlásíte přestávku - vnímám to tak, že jste tak ještě neučinil, takže je možné, abych se k celé situaci ještě vyjádřil.

Já myslím, že teď jsme viděli při hlasování, kolik přišlo dnes poslanců Občanské demokratické strany do práce, bylo jich 23... Dvacet tři poslanců z Občanské demokratické strany, z klubu, který čítá téměř 80 poslanců. O čem se chce těch 23 poslanců radit dvě hodiny? Je přece jasné, že je to obstrukce. A pak se chci zeptat, co tedy platí. Platí to, co říká předseda poslaneckého klubu ODS pan Tluchoř, nebo to, co říká pan Nečas, že Občanská demokratická strana s obstrukcemi skončila a že v nich nebude pokračovat? Anebo platí realita, která se odehrává dnes a denně tady v Poslanecké sněmovně, že ODS v obstrukcích pokračuje? Co bylo včera jiného než obstrukce, když včera ODS navrhla přerušení protikorupčního balíčku? Byla to obstrukce. Co to bylo jiného než obstrukce, když včera tatáž ODS navrhla vrácení důležitého loterijního zákona do výboru? Zase jenom obstrukce. Zase jenom zdržování. Čeho se ODS tolik bojí? Bojí se toho, že bude přijat protikorupční balíček? Bojíte se toho, že bude lépe regulován hazard v naší zemi po 12 letech? Čeho se bojíte? Bojíte se toho, že tady budeme hovořit o zvláštní a podivné privatizaci Tkáňové banky? O tom, jak vyhazujete odborníky ze státních zdravotnických zařízení? ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP