(Jednání pokračovalo v 9.21 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat.

Já jsem si nechal předložit stenozáznam z posledního dne, kdy se jednalo o této schůzi, a tady je, že pan poslanec Rath navrhl, aby se jednání zúčastnil pan náměstek Šnajdr. Po konzultaci s protokolem a s právníkem jsme dospěli k závěru, že se jedná o první bod.

Pane náměstku, já vám poděkuji. A pokud někdo navrhne, aby se pan náměstek zúčastnil dalšího jednání, tak bych o tom nechal hlasovat, když dovolíte. Jestli souhlasíte s tímto postupem.

Pane náměstku, já vám děkuji. (Nesouhlasná reakce z lavic napravo.)

Prosím.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji. Pane předsedo, vznáším námitku proti vašemu postupu. (Nesouhlasné výkřiky.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Budeme o té námitce hlasovat.

(Vzrušené hlasy a dohadování: Není tady, nemůže namítat.)

Teď mám složitou situaci. Jsou dvě faktické poznámky - pan poslanec Boris Šťastný a poté pan poslanec Rath. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, pokračuje schůze, kterou sociální demokraté svolali před několika týdny. Předmětem rozhodování a hlasování tehdy byla účast prvního náměstka Ministerstva zdravotnictví pana Marka Šnajdra na tomto jednání. Pokud si dobře vzpomínám, tak to byli právě sociální demokraté, kteří si přáli, aby Ministerstvo zdravotnictví zde bylo zastoupeno více, než je běžné a obvyklé, a proto mě nyní poněkud překvapuje, že se zdá býti, že tuto věc už dále nechtějí.

Já bych proto vaším prostřednictvím, pane předsedající, poprosil původního navrhovatele pana kolegu Ratha, aby nám řekl postoj svůj i sociální demokracie v této věci a případně vysvětlil Sněmovně takovou náhlou změnu názoru.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou byl pan poslanec Rath, ale má přednost před panem poslancem Cyrilem Svobodou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, dobrý den. Vysvětlení je jednoduché. Jednací řád Poslanecké sněmovny, pokud Sněmovna hlasuje o přítomnosti někoho, kdo není členem Sněmovny, tak vždy hlasuje k příslušnému bodu, čili ne ke schůzi jako celku.

Pokud pan Šnajdr - a uznáme za vhodné, že má být i u dalších bodů, musíme pak o jeho přítomnosti hlasovat zvlášť u každého bodu, aby tady byl u bodů, kterých se to týká. To je jednoduché a tak to vyplývá z jednacího řádu Poslanecké sněmovny, ale i ze zvykových práv, protože vzpomeňme si, vystupuje zde čas od času vždy někdo, kdo není členem Sněmovny, tak mu Sněmovna umožní vystoupit k příslušnému bodu příslušné schůze. A není zvykem, že by ten člověk tady seděl a vystupoval k celé té schůzi. Samozřejmě pokud Sněmovna uzná za vhodné, a já se tomu nebráním, že je potřeba toho člověka slyšet i k dalším bodům, tak je samozřejmě možné o tom hlasovat znova a rozhodnout o každém bodu zvlášť. To je jedna věc.

Druhá věc, co se týká té procedurální námitky proti postupu předsedajícího, je samozřejmě možná. Ale měl by ji podávat poslanec, který je zde zaregistrován, protože poslanec, který zde není zaregistrován, vlastně zde není a těžko může podávat procedurální námitky. A viděli jsme ten pokus o obstrukci ze strany poslanců ODS, kteří ač zde sedí, tak se nezaregistrovali proto, aby znemožnili konání této schůze Poslanecké sněmovny. Čili je to takový pokus o obstrukci. Je to pokus legitimní, my to uznáváme, ano, je to běžné, můžete tady sedět, nezaregistrujete se, ale pak v tu chvíli těžko můžete předkládat návrhy, protože de iure tady nejste - (Před řečníka přistupuje poslanec Paroubek se slovy: A zrušíme párování!) - a samozřejmě je také možné uvažovat o zrušení párování v takovém případě.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Cyril Svoboda, poté pan poslanec Bürgermeister. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedo, já zase jenom k související otázce - ať to nebere pan náměstek osobně. Mně vadí to, že tady zastupuje ministerstvo náměstek. To vytváříme novou praxi, ta je nebezpečná. Dneska se možná někomu hodí, hodí se politicky a je to nebezpečná praxe. (Poslanec Paroubek z lavice: Ano, správně!) My dokonce přerušujeme schůze, když tu není místopředseda vlády nebo předseda vlády, tak tu přerušujeme schůze, a potom najednou bude chodit ředitel odboru nebo vrátný z ministerstva a my odhlasujeme, že nám může říct, co se děje na Ministerstvu zdravotnictví. A já se nechci ptát vrátného nebo někoho jiného, co se děje na ministerstvu. To má mluvit ministr, protože vláda nese odpovědnost vůči Poslanecké sněmovně. Vláda! A náměstek je náměstkem ministra. A já tady nechci zavádět nová pravidla, aby se nám tady střídali všichni zaměstnanci ministerstva.

Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobrý, děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslance Bürgermeister. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Dobrý den, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Vystupuji zde v zastoupení předsedy klubu. Mně ta debata nevadí. Koneckonců čas hezky plyne a k meritu věci, po kterém touží pan doktor Rath, se nedostáváme. Já chci jenom podotknout, že v té procedurální houšti kapánek zapomínáme na to, že bod byl přerušen, pokračuje a při posledním průběhu tohoto bodu tento problém zde žádný takový nebyl, jestli zde se může jednání zúčastnit, nebo nemůže pan Šnajdr. Takže mně to celé připadá, že jsme si tedy nabrousili nože. Dobře, pojďme ale nějak se dál dostat s rozumem k věci.

Jestli si přejete věcnou diskusi, je přece na místě udělat totéž co při minulém přerušeném jednání této schůze, a to je připustit účast pana náměstka. Jinak tomu problému nerozumím než jako obstrukci ze strany sociální demokracie, která se bojí vysloveného názoru.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Cyril Svoboda s přednostním právem jako poslaneckého klubu. Prosím.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedo, já se ještě omlouvám paní ministryni. Já jsem si jí vůbec nevšim'. No o to víc teda! Tak to znamená to, že paní ministryně nestačí na tu debatu? Paní ministryně neví, co nám má sdělit? Ona netuší a musí tady mít svého náměstka? Tak ať jde tamhle na galerii a může esemeskou poslat nějakou zprávu. (Potlesk a výkřiky z lavic sociálních demokratů: Ano, správně!) Ale já si nepřeji, aby tady byl!

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Zeptám se, jestli je paní poslankyně Rybínová s faktickou, nebo s řádnou. S faktickou. Tak paní poslankyně Rybínová, pan poslanec Rath, pan poslanec Boris Šťastný. Prosím.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Já si myslím, že paní ministryně stačí samozřejmě na danou problematiku, a myslím si, že opakovaně nám to předvedla.

Nicméně já mám pocit, že jsme hlasovali o přítomnosti pana náměstka Šnajdra na návrh sociální demokracie. Poslanecká sněmovna schválila účast pana náměstka - a teď bych to v tento okamžik viděla tak, že přítomnost pana náměstka se sociální demokracii v některou chvíli hodí a v některou chvíli nehodí. A s tím já absolutně nemohu souhlasit, nehledě na to, že pokud si dobře vzpomínám, jak probíhalo jednání nad jednotlivými body, které jsme otevřeli na minulé schůzi, tak pan Rath proplouval jednotlivými tématy a jednotlivými body a opakovaně pana náměstka v těchto svých tématech otevřených i těch, které se netýkaly těch jednotlivých bodů, pana náměstka oslovoval. Takže si myslím, že pan náměstek může dnes opět odpovídat, a jsem přesvědčená o tom, že jeho přítomnost je zde nutná.

Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP