(12.30 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Nyní vystoupí paní poslankyně Rybínová s faktickou, připraví se pan poslanec Úlehla, poté pan poslanec Vidím a David Rath. Paní poslankyně, mám zde vaši přihlášku. Nejste přihlášená, takže se nic neděje, postupuje další v pořadí, pan poslanec Úlehla. Vy jste, paní poslankyně, přihlášená s řádnou. Toto jsou pořád faktické. Tak jste přihlášená s faktickou? No tak máte slovo, vždyť vám to slovo uděluji! Počkejte, pane poslanče, paní poslankyně Rybínová se přihlásila s faktickou. Když jsem ji vyzýval, aby šla k mikrofonu, tak nechtěla jít. Tak já nevím.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Já jí dám přednost rád, nebojte se. Ale musíte mluvit zřetelněji, protože se to v tom chaosu trochu ztrácí. Myslím, že jsme se vzdálili od - (Nefungoval mikrofon.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže prosím, slovo má paní poslankyně Rybínová.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Asi mi nezbývá, pane předsedo, než se vám omluvit. Já jsem nepochopila, jakým způsobem a že mě vlastně vyzýváte. Takže ještě jednou se omlouvám.

Před chvílí tady zazněla slova, že bychom se měli vrátit k meritu věci. Já jenom chci připomenout, že podle nápisu, který mám před sebou, meritem věci jsou informace Ministerstva zdravotnictví k záměru na rušení zdravotních ústavů, a nikoliv všechna další témata, která zde otevřel pan dr. Rath. A přitom zároveň nás obvinil, že my jsme ti, kteří uhýbáme od daného tématu a činíme tak snad proto, abychom vyčerpali čas a nedostali se k tomu, o čem pan dr. Rath jednat chce. Takže meritum věci, opakuji, pokud někdo neumí číst, jsou informace Ministerstva zdravotnictví k záměru na rušení zdravotních ústavů. Zároveň jsme tady opakovaně obviňováni z toho, že jsme tuto tematiku vůbec na půdě Poslanecké sněmovny snad neprojednávali. Já opakuji to, co zde zmínila již paní ministryně ve svém úvodním vystoupení, a to je to, že opakovaně na jednání zdravotního výboru tato tematika otevřená byla. Přiznávám, že ji otevřel pan poslanec Hovorka, ale myslím, že jako členové zdravotního výboru, a myslím, že i předseda zdravotního výboru pan poslanec Krákora mi potvrdí, že jsme vyslyšeli jeho žádosti, opakovaně jsme se této problematice věnovali.

Takže opakuji, pokud by dr. Rath byl účasten na jednání zdravotního výboru, jehož je členem, tak by věděl, že daná problematika se projednává, že ta debata nebyla ukončena. Proto jsem byla i nepříjemně překvapena, že dnes je tady už rovnou usnesení, přestože jsme se ve zdravotním výboru dohodli, že se budeme dané problematice věnovat. Důkazem toho je vlastně i seminář, který je dnes odpoledne svolán. A přestože ta debata nebyla ukončena, tak už tady máme usnesení. Obávám se, že pokud budeme takovýmto způsobem ve zdravotním výboru, a nejen ve zdravotním výboru, mezi sebou postupovat, tak se nikdy nedobereme žádného řádného konce. Já chci teď jenom v tuto chvíli upozornit na to (upozornění na čas), že je zde návrh usnesení, a chci upozornit, že tím já předpokládám, že navrhovatel usnesení, předseda zdravotního výboru, i celá sociální demokracie si je vědoma, že přebírá odpovědnost, pokud dojde k situaci, že bude problém s financováním zdravotních ústavů a tím pádem s jejich činností.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já bych chtěl trošičku udělat tady v tom pořádek. Pan náměstek Šnajdr je přihlášený po: paní poslankyně Rybínová, Bublan, Marková, Molendová, pak pan náměstek Šnajdr. Jste v pořadí, nejste ministr, takže já vám nemohu dát přednostní právo, bohužel. A můžete se na mě zlobit, já postupuji podle jednacího řádu. Už zde máte druhou přihlášku, jste v pořadí, pane náměstku.

Takže pan poslanec Úlehla má slovo s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: To bude naprosto faktická. Já to tedy zkrátím, aby se dostalo i na pana náměstka Šnajdra, protože si myslím, že toho už bylo dost. Já jsem měl předtím jenom poznámku, že vždycky utečeme k jiným tématům, a to bych tady mohl dokola na to upozorňovat. A mám takový pocit, že vždycky když sociální demokracie neví, jak má odpovědět, tak si vybere nějaké jméno, samozřejmě mají zřejmě od pana ministra patřičné složky, takže ví i o bytě pana Gandaloviče i o cestě, a normálního člověka by ani nenapadlo takové věci zjišťovat. Já se velmi domnívám, když jsme tu minule řešili třímilionovou pokutu, že hned odpoledne začaly manželce přicházet SMS, o devět hodin později, ten telefon je psaný na mé jméno, a určitě potom budu interpelovat i pana ministra, aby mohl vyloučit, že se nic tak škaredého nestalo, protože kdo by poslouchal rockerovy interní věci, že jo? Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se přihlásil pan ministr Pecina, poté pan poslanec Rath s faktickou, pan poslanec Vidím s faktickou. Pan ministr Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem tady byl dneska dvakrát zmíněn, tak bych si dovolil, byť to nesouvisí s tématem, na to zareagovat chronologicky, tak jak to bylo zmíněno.

Za prvé bylo údajně zmíněno, že jsem měl společnou firmu nebo že jsme byli společně ve firmě s panem Šnajdrem, se zde přítomným panem náměstkem Šnajdrem. To se zakládá na pravdě pouze v tom, že já jsem byl v té firmě běžný zaměstnanec a on tam byl členem představenstva. Ta firma nebyla ta zkrachovalá HP Construct, o které tady bylo hovořeno, ale byl to Hutní projekt Frýdek-Místek. Ta firma do dneška funguje. Já jsem se stal členem představenstva až poté, co pan Šnajdr odešel. A s generálním ředitelem této společnosti a s firmou HP Construct, o které tady bylo hovořeno, já jsem neměl nikdy nic společného, nebyl jsem tam ani zaměstnanec, ani člen představenstva a s krachem této společnosti já nemám skutečně nic společného. To je první otázka.

Potom k panu poslanci Úlehlovi. Já skutečně nevím a nehodlám zjišťovat informace, o kterých tady hovořil. Představa o tom, že ministr vnitra večer poslouchá, co si pan poslanec Úlehla se svojí manželkou povykládal, je skutečně absurdní až úsměvná, pane poslanče. Skutečně to nevím, skutečně ani nemohu, ani nechci nic takového nařizovat. Jestli máte problémy s posíláním SMS zpráv, tak doporučuji obrátit se na operátora. A jestli jste předmětem orgánů činných v trestním řízení, já skutečně nevím, nechci vědět a zjišťovat to nebudu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se pana poslance Vidíma, byla přihláška z místa a pak se přihlásil ještě s další. Tak jestli to tak je, tak teď má slovo pan poslanec Vidím, Rath, Vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedo. Chci vás pouze upozornit, pokud chcete vést rozpravu, musíte opustit místo předsedajícího a přejít sem a předat řízení schůze. Za prvé.

Za druhé chci v rámci faktické poznámky pouze reagovat na slova pana poslance Tejce, který zde hovořil o té kauze Pandur a o tom, co udělal místopředseda vlády Jana Fischera a ministr obrany dr. Barták. Dr. Barták opakovaně uvedl osoby, se kterými jednal. Byl to prezident společnosti General Dynamics, resp. viceprezident této společnosti a prezident této společnosti pro Evropu, a viceprezident společnosti General Dynamics pro Evropu. Čili to jsou jména obecně známá.

Já bych chtěl říct pouze toto. Karel Čapek řekl: Jo, jo, kdyby tak lidé mluvili jenom o tom, čemu rozumějí, to by bylo ticho!

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Rath. Připraví se s faktickou pan poslanec Vidím.

 

Poslanec David Rath: Chce se mi reagovat na předřečníka. Pokud by to platilo na něj, co tady řekl, musel by se změnit a jít do světa ryb.

Dámy a pánové, pak je druhá poznámka. Děkuji, že jste nám řekl, s kým pan ministr Barták dojednal to třicetiprocentní navýšení, že tedy český stát musí zaplatit o 30 % víc, než vyšlo z původního tendru. Takže děkujeme, že máme aspoň ty osoby tady v přímém přenosu.

Ale teď k věci. Já bych využil toho, že přišel pan ministr vnitra, protože tady zazněla celá řada věcí velmi závažných, protože se dotýkají bezpečnosti České republiky. Jednak problém privatizace a vlastnictví firmy, která zprivatizovala očkovací program, tedy firmy Avenier. Podle našeho soudu by se tím měly zabývat orgány činné v trestném řízení, tedy tou vlastní soutěží, vůbec jak je možné, že to dostala takováto firma, která to nikdy nedělala, nevíme komu patří a spravuje takovéto velmi citlivé věci. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP