(12.10 hodin)

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já bych chtěla odpovědět na tu otázku, která tady byla kladena panem předsedou poslaneckého klubu ODS. KSČM se skutečně nechce zúčastnit vašich volebních kampaní. Ani ODS, ani sociální demokracie. Já jsem tady jasně řekla, že chceme tento bod doprojednat, chceme přijmout usnesení, protože prokazatelně tady Ministerstvo zdravotnictví porušuje zákon! Nic víc, nic míň! (Tleskají poslanci KSČM.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud je podezření na to, že Ministerstvo zdravotnictví porušuje zákon, pak je myslím na místě, aby se tímto zabývala Poslanecká sněmovna. Jestliže tuším poprvé v našich novodobých dějinách Ministerstvo zdravotnictví privatizuje nakládání s tkáněmi, pak je možná na místě, aby se jednání Poslanecké sněmovny účastnil i náměstek ministra zdravotnictví, protože ministryně zdravotnictví, která příslušný materiál předkládala do vlády, již ve funkci není a pan náměstek Šnajdr zajišťuje nebo představuje jistou personální kontinuitu ve fungování Ministerstva zdravotnictví. On byl náměstkem za pana Julínka, byl i náměstkem za paní ministryně Filipiové a byl také náměstkem za současné paní ministryně zdravotnictví. Takže to je, myslím, ten hlavní důvod, proč by bylo dobré, abychom měli možnost vyslechnout si také informace od pana náměstka Šnajdra. A možná nám to do toho vnese více světla, než zatím byla schopná dodat paní ministryně zdravotnictví.

Já bych skutečně ještě jednou rád požádal pana poslance Šťastného, aby zde neargumentoval neférovým způsobem. Tato schůze Poslanecké sněmovny nestojí daňové poplatníky žádné peníze navíc. Kdyby dnes nebyla mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, jednala by řádná schůze Poslanecké sněmovny. (Hlasitá nesouhlasná reakce zprava.) Čili tady není žádný rozdíl v nákladech pro daňové poplatníky.

Také myslím bude velmi zajímavé poslechnout si informace o privatizaci lázní Toušeň. Já si totiž vzpomínám na to, jak celá věc probíhala v době, kdy byla tady vláda sociální demokracie. Za vlády sociální demokracie bylo zabráněno privatizaci lázní Toušeň. Ministerstvo financí v době, kdy jsem byl ministrem financí, vyhovělo žádosti ministryně zdravotnictví paní Milady Emmerové a zastavilo privatizaci těchto lázní. (Opět hlasitý nesouhlas z lavic napravo.) A posléze v době, kdy byl ministrem zdravotnictví David Rath, byly lázně Toušeň převedeny na Ministerstvo zdravotnictví, respektive pod příslušnou fakultní nemocnici. To znamená v době vlády sociální demokracie bylo zabráněno snaze o privatizaci lázní Toušeň. (Zpochybňují hlasy zprava.) O to větší je naše překvapení nyní, kdy dostáváme informace o tom, a velmi vážné informace o tom, že se znovu někdo o privatizaci těchto lázní snaží.

A nyní k věci. Jestliže zde byly položeny některé otázky, já bych taky rád se k nim připojil a zeptal bych se, do jaké míry Ministerstvo zdravotnictví volí seriózní partnery pro spolupráci. Pokud jenom ocituji z Aktuálně.cz ze dne 15. 3. letošního roku, to není nikterak stará informace, a podíváme se na otázku, komu patří firma PrimeCell. Komu tato firma patří? Ministerstvo zdravotnictví si ji bez výběrového řízení vybralo jako partnera v rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru. To je samozřejmě věc rozhodnutí vlády. A komu patří firma PrimeCell? Tady se píše: Jako u mnoha českých firem není jasné, komu PrimeCell patří. Svým vlastníkům rozdělila takzvané listinné akcie na majitele, záleží tedy jen na nich, jak se k akciím přihlásí. Navíc se jich mohou kdykoliv zbavit, aniž mají povinnost někoho informovat.

Chtěl bych jasně připomenout, že to byla sociální demokracie, která tady velmi nedávno navrhovala zrušení listinných akcií na majitele právě proto, aby nebylo možné zapojovat do podobných transakcí firmy, u kterých vůbec nevíme, komu patří. A byla to ODS, která proti zrušení listinných akcií na majitele protestovala. Já už začínám tušit, proč to tak bylo. Firma PrimeCell, kterou jako partnera pro nakládání s tkáněmi vybrala Topolánkova vláda, má totiž anonymní akcie. (Výkřiky z lavic napravo.) Minoritním akcionářem, který udělil souhlas se zveřejněním, je pan Michal Zahradníček. Ostatní podíly jsou údajně ve vlastnictví fyzických osob v České republice. Evidence je vedena dle režimu obchodního zákoníku, odpověděl na dotaz po majitelích jakýsi pan Schůrek.

Panu Zahradníčkovi, který je tedy jediný odtajněný akcionář této firmy, patří několik firem, které se věnují především poradenství v oborech IT a zdravotnictví. Jedna z nich staví sluneční elektrárny. Jako poradce se pan Zahradníček účastnil transformace slovenských nemocnic během reformy zdravotnictví, radil plzeňskému hejtmanovi za ODS, když převáděl krajské nemocnice na akciové společnosti, a spolupracoval se sítí privátních nemocnic Agel. Pracuje ve vedení České golfové federace. To jsou tedy údaje o panu Zahradníčkovi, které jsou veřejně dostupné. Je tedy evidentní, že i pan Zahradníček se pohyboval v kruzích, ve kterých se pohyboval ministr Tomáš Julínek, že měl kontakty s hejtmanem za ODS, který privatizoval, převáděl na akciové společnosti nemocnice, a sám podniká ve zdravotnictví v rámci privátních nemocnic.

My nevíme ovšem, komu firma PrimeCell patří. A já bych rád využil příležitosti, že je zde pan náměstek Šnajdr, a požádal bych ho, zdali by nám mohl poskytnout informace o tom, kdo je vlastníkem této firmy, proč se vláda nezajímala o to, komu tato firma patří, když se s ní domlouvala na spolupráci veřejného a soukromého sektoru v této oblasti, a zdali byly splněny všechny závazky, které na sebe tato firma vzala v rámci privatizace tkáňového centra, zejména pokud jde o potřebné investice. Také bych se chtěl zeptat, zda je pravda, že konečný majitel má sídlo na Kypru, a že tedy není vůbec možné dohledat, komu ve skutečnosti majetkový podíl v této firmě patří. Já myslím, že to jsou legitimní otázky.

Chci připomenout ty nekonečné debaty, které jsme tady vedli o boji s korupcí. Chci připomenout vyjádření všech, včetně představitelů Občanské demokratické strany, kteří tady říkali, že nechtějí, aby se anonymní firmy účastnily veřejných výběrových řízení. Tak na jedné straně ODS tvrdí, že nechce, aby se anonymní firmy účastnily veřejných výběrových řízení, a na druhé straně Topolánkova vláda velmi nedávno, je to rok, Topolánkova vláda uzavřela partnerství se soukromou firmou v tak citlivé oblasti, jako je nakládání s tkáněmi. A přitom tato firma má anonymní akcie a vůbec se neví, komu tato firma patří. To já myslím, že je velmi vážný rozpor, na který cítím potřebu tady v této Poslanecké sněmovně poukázat.

Děkuji. (Potlesk z lavic sociální demokracie.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní s reakcí paní ministryně Jurásková. Připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Gandalovič, Vojíř, Petruška. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Děkuji za slovo. Já bych se přece jen vrátila k projednávání problematiky zdravotních ústavů. Zaznělo tady, že ministerstvo porušuje zákon. Já mám právní rozklad, který hovoří o něčem jiném, a jsem připravena ho poskytnout. Ministerstvo zdravotnictví v této oblasti zákon neporušuje.

Co se týče privatizace tkáňové banky, přestože tento bod neprojednáváme, já znova opakuji a žádám o to, abych měla příležitost přednést zprávu, která se privatizace, údajné privatizace tkáňové banky týká, protože mám pocit, že Sněmovna zahajuje tu diskusi od prostředka. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Nyní vystoupí pan poslanec Gandalovič s faktickou. Připraví se pan poslanec Vojíř, taktéž s faktickou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, dovoluji si obrátit přímo na předsedu Poslanecké sněmovny a předsedajícího naší schůze, protože pokud se nemýlím, jednací řád jednoznačně říká, že poslanec má mluvit k dané věci, a pokud tak nečiní má - a je to úloha předsedajícího schůze - jej na to upozornit a žádat, aby své vystoupení k věci zaměřil. Pokud tak dále neučiní, může mu dokonce slovo odejmout.

Sociální demokracie slyšela z úst paní ministryně stejně tak jako všichni poslanci, že projekt k záměru na rušení - a samozřejmě to nemělo být žádné rušení, ale restrukturalizace zdravotních ústavů - se pozastavuje. Já osobně jsem tomu rád, protože si myslím, že se vytváří daleko větší časový prostor pro to, aby se to projednalo se všemi náležitostmi bez této předvolební hysterie.

Podle té logiky, se kterou zde sociální demokracie mluví o různých vlastnictvích firem, na kterém se podíleli různí lidé zprava i zleva evidentně, já bych mohl si tady vymyslet, že ten člověk, co mluvil o penězích, které do České republiky přišly za gripeny, byl očkován jedním z těch sér ze zdravotního ústavu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP