(11.30 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Teď mám čtvrtou faktickou poznámku. První faktickou poznámku David Rath ruší. Druhá faktická poznámka, to byl pan poslanec Boris Šťastný. Připraví se s faktickou poznámkou paní poslankyně Molendová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tak přesně teď nastala ta chvíle, kdy racionální a věcné argumenty už jsou pryč, proto vítejte na předvolebním mítinku negativní kampaně sociální demokracie.

Já bych chtěl vyzvat sociální demokracii, a myslím si, že by to bylo správné, aby ty tři miliony korun, které se dnes tady utratí za chod této schůze a této sněmovny, zaplatila, protože od této chvíle se ukazuje, že nás nečeká nic jiného než negativní kampaň a předvolební mítink socialistů a levice. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Molendová. Připraví se pan poslanec Krajíček, Rybínová, Sobotka. Postupně. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nevím, o jaké mafii v Moravskoslezském kraji zde byla řeč od pana kolegy Sobotky, prostřednictvím pana předsedajícího. Zřejmě je to ta mafie, která podporuje vznik Centra buněčné terapie a diagnostiky v Moravskoslezském kraji. A je to pod vedením vašeho sociálnědemokratického hejtmana pana Palase. A na postu náměstka pro zdravotnictví je tam člen KSČM pan dr. Konečný. Tak nevím.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní pan poslanec Krajíček s faktickou. Poté paní poslankyně Rybínová a pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, pane předsedo. Nechtěl jsem do té debaty skoro vstupovat a je mi z ní smutno. Nicméně ukazuje se, jak velmi účelově se dokážou uchopit některé problémy pro to, abychom získali nějakou výhodu.

Jenom pro připomenutí. Padlo tady jméno pana dr. Hapaly. Pan dr. Hapala, pokud si vzpomínáte, se zúčastnil řádně výběrového řízení na pozici ředitele zdravotního ústavu. A to se stalo v roce 2003 a jmenovala ho ministryně sociální demokracie paní Součková. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s faktickou paní poslankyně Rybínová. Připraví se pan poslanec Rath, taktéž s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane předsedo. Ani já nejsem nakonec překvapena tím, kam se debata zvrhla. Myslela jsem si, když jsem viděla v programu jako první bod Informace k záměru na rušení zdravotních ústavů, že se možná posuneme nějakým koncepčním směrem a že nám dokonce poslanci sociální demokracie snad předloží svoji koncepci, jakým způsobem postupovat v této problematice. Evidentně se toho nedočkám. Před drahnou dobou jsem už podala svoji přihlášku do obecné rozpravy. Zdá se, že se možná také nedočkám.

Pan kolega Krajíček řekl v podstatě to, co jsem chtěla říci já. Já bych k tomu doplnila snad jenom tolik, že pan Petr Hapala je ředitelem jednoho z nejlépe hospodařících zdravotních ústavů v současné době. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní pan poslanec Rath s faktickou. Další faktické nemám a budeme pokračovat v řádných. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já bych se ohradil proti tomu, že se tady dělá jakási předvolební aktivita. (Smích z lavic poslanců ODS.) My pouze chceme, aby paní ministryně odpověděla na některé fakta.

A) Jestli ví, komu patří podivná firma Avenier, které nechala zprivatizovat očkovací program, který dřív zajišťoval stát. Přece je jednoduchá odpověď: Ano, vím. Ne, nevím. Když neví, jak je možné, že Ministerstvo zdravotnictví svěřilo očkovací program firmě, která nemá jasné vlastníky. Vždyť to může být ohrožení bezpečnosti státu. Podle mě by se touto privatizací měly zabývat nejen orgány činné v trestním řízení, ale možná i jiné služby, které mají na starost bezpečnost státu. Když jsme totiž dali celý očkovací program někomu, o kom nevíme, kdo je, a nikoho to zjevně z Ministerstva zdravotnictví nezajímá, tak myslím, že to je vážná věc. To není předvolební rétorika. To je jasná žádost o odpověď.

Stejně tak jasná žádost o odpověď: Tady nedebatujeme, jestli pan Hapala vede, či nevede ten ústav dobře, či špatně. Ta debata je někde jinde: Jestli paní ministryně ví o tom, že člověk, který se podílí na privatizaci obchodu s tkáněmi - čili obdobná věc jako ten očkovací program, dostaneme se k tomu v dalším bodu - byl úzce propojen v minulosti s jejím prvním náměstkem, že spolu podnikali, že to podnikání skončilo bankrotem a že to podnikání čelilo trestnímu stíhání. A zda ví, že tyto kontakty tam jsou, a jak je možné, že tato podivná personální síť napojených lidí na privatizaci obchodu s tkáněmi zemřelých je tolerována ministerstvem, a zda to paní ministryně nebere jako střet zájmů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou dále pan poslanec Sobotka a s řádnou se připraví paní poslankyně Rybínová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Jenom velmi stručně. Proč sociální demokracie svolala tuto schůzi? Řada poslanců této Poslanecké sněmovny, nejenom ze sociální demokracie, se snažila toto téma otevírat v rámci standardních interpelací. Bohužel, v řadě případů se paní ministryně z těchto interpelací omluvila a nebylo koho interpelovat. My jsme tady neměli žádnou interakci s paní ministryní zdravotnictví. Tato schůze vlastně zbyla jako poslední možnost poté, kdy paní ministryně na řadě interpelací prostě osobně přítomna nebyla.

Za druhé. Dnes tady neutrácíme žádné peníze daňových poplatníků navíc. Kdyby dnes nebyla tato mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, byla by řádná schůze Poslanecké sněmovny. Toto musím zcela odmítnout.

A dále. Hovoříme zde pouze o faktech. Já myslím, že fakta jsou jednoduchá. Lidé, kteří se poznali v ODS, poté pokračovali podnikáním ve firmě, která zkrachovala, se dnes podílejí na privatizaci nakládání tkáněmi v rámci Ministerstva zdravotnictví. To jsou jenom fakta. My tady opakujeme holá fakta a ptáme se, jestli je to náhoda, nebo jestli toto náhoda není. A já si myslím, že na to máme jako poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu, která má kontrolní pravomoc vůči vládě, plné právo.

Já vím, že se to Občanské demokratické straně nehodí, že to je výsledek její činnosti na Ministerstvu zdravotnictví, ale naše vláda to nebyla, která rozhodla o privatizaci nakládání s tkáněmi na jednom ze svých posledních zasedání. Byla to Topolánkova vláda. Podle mého názoru by tedy Mirek Topolánek a jeho lidé měli být schopni vysvětlit a obhájit, proč na posledním zasedání Topolánkovy vlády se rozhodli začít privatizovat takovýmto způsobem nakládání s tkáněmi. Navíc s tím, že se v těchto firmách a společnostech pohybují lidi, kteří jsou přímo spojeni s Občanskou demokratickou stranou.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Teď mám faktickou přihlášku pana poslance Borise Šťastného, ale současně i paní ministryně. Pan poslanec dá přednost paní ministryni. Paní ministryně zdravotnictví Jurásková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Děkuji, pane předsedající. Já se přece jen pokusím omezit pouze na věcné informace. Konsorcium Phoenix-Avenier je společnost, která distribuuje očkovací látky. Rozhodně nemá v ruce očkovací systém České republiky. To za prvé. A za druhé, nepůsobí na poli, které je nekontrolovatelné a které je volné. Česká republika má velmi přísné předpisy, které se této činnosti týkají, a té kontrole podléhá i tato firma. Co se týče firmy Phoenix, podle mých informací je to firma, která distribuovala očkovací látky i za působení zde přítomného bývalého exministra zdravotnictví.

Co se týče tkáňové baňky, tkáňová banka není privatizace. A já doufám, že při projednávání bodu 2 budu mít příležitost to dokázat. Děkuji. (Silný potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Boris Šťastný, poté pan poslanec David Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Dámy a pánové, já jsem nedostal odpověď na otázku, jak nebo zda ČSSD je připravena uhradit částku 3 mil. korun občanům za tuto schůzi, protože to jsou skutečně jasné náklady, zbytečně vynaložené na účet daňových poplatníků.

Všechny čtyři body, které jsou zde dnes sociální demokracií rozporovány, jsou exekutivními řešeními Ministerstva zdravotnictví v průběhu nějakého času. Je přece logické a zřejmé každému, kdo poslouchá nebo sleduje tuto debatu, že 70 dní před volbami se sociální demokracie účelově snaží napadat exekutivní rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které probíhalo v nějakém čase. Sociální demokracie měla mnoho času například prostřednictvím bývalého předsedy zdravotního výboru pana doktora Ratha dotazovat se na tyto věci, žádat vysvětlení v průběhu uplynulých let. Nikdy to neudělala. Dělá to 70 dní před volbami a to je velmi nedůvěryhodné. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP