(11.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

A kam se přesunou peníze, to je zase věc Ministerstva zdravotnictví. Je to samozřejmě otázka priorit, ale na začátku je Ministerstvo zdravotnictví. A vy víte sama nejlépe, paní ministryně, že poslanci mají minimální možnost ovlivnit změnu rozpočtu kapitoly ve výboru. To si myslím, že je evidentní. Já jsem dva roky předkládal pozměňovací návrhy. Ani jeden pozměňovací návrh v této věci nebyl přijat.

Pokud se týká očkování a platného zákona, tak § 47 jasně mluví o tom, že k pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování může zdravotnické zařízení použít jen očkovací látky, které zajistí příslušné orgány ochrany veřejného zdraví. To neplatí, jde-li o očkovací látku proti tuberkulóze a tuberkulín nebo požádá-li fyzická osoba o provedení tohoto očkování jinou očkovací látkou, než zajistily příslušné orgány ochrany veřejného zdraví podle § 80 odst. 7. Při každém očkování musí zdravotnické zařízení dodržet návod k použití a postup stanovený výrobcem. My jsme nebyli informováni o tom (předsedající: čas!) jako zdravotní výbor, že hygienické stanice mají nějaké problémy s dodržováním směrnic EU, a vy jste -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, dvě minuty vypršely. Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Paní ministryně, já jsem se vás neptal, jaké jsou výsledky ústavu, který vede pan Hapala. Já jsem se vás ptal, jestli víte o tom propojení, že pan Hapala jako člen výkonné rady ODS seděl ve statutárních orgánech firmy, kterou řídil váš současný první náměstek pan Šnajdr - HP Construct. Tato firma je dodnes v konkurzu, tedy zbankrotovala. Oba jsou tak šikovní, že ji dovedli do bankrotu. Zmizely z ní peníze. Tyto peníze byla prosím zcizená dotace ze státního rozpočtu ve výši 7 mil. korun určená pro město Rychvald a pan náměstek Šnajdr za to čelil trestnímu stíhání a souzení, které za podivných okolností, už když byla ODS ve vládě, skončilo do ztracena. Čili chtěl jsem se zeptat, zda víte i o roli pana Hapaly, že sedí ve statutárních orgánech podivných společností, kterým jste nechali zprivatizovat obchod s lidskými tkáněmi, jestli o tom víte a víte o propojení na vašeho prvního náměstka pana Šnajdra.

A druhá věc, která je obdobná, která tady zaznívá. Můžete mně vysvětlit, jak je možné, že zcela neznámá firma Avenier, která sídlí někde na Maltě, kterou reprezentuje také člověk, který je z minulosti propojen s panem náměstkem Šnajdrem, protože spolu obchodovali, když byl ve firmě Pfizer a on byl ve firmě Media Publishing. Můžu vám důkazy jednoznačně dát, i svědecké výpovědi o jejich kontaktech. Tak jak je možné, že tato neznámá firma, která nikdy očkování v takové míře nezajišťovala, najednou dostane od státu tento tendr a vy ani nevíte, komu patří! Nepatří náhodou všechny tyto podivné firmy, které mají akcie v různých zahraničních jiných firmách, u kterých nevíme, komu patří, náhodou také vašemu náměstkovi panu Šnajdrovi?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, musím říci, že chápu, že paní ministryně zdravotnictví není v jednoduché situaci. Část věcí, které dnes tady budou projednávány na plénu Poslanecké sněmovny, se stala ještě dříve předtím, než nastoupila na Ministerstvo zdravotnictví, nicméně v tuto chvíli je zodpovědná za vedení a řízení tohoto resortu. A ona také nic nezměnila na pozici náměstka ministra zdravotnictví pana Šnajdra, který samozřejmě se vším, co se děje v tomto resortu, i s těmi kauzami, které tady dnes probíráme na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, má hodně společného.

Možná bych i doporučil paní ministryni, aby nepočítala s účastí na odpoledním semináři, který se týká zdravotních ústavů, protože dnes tady budeme projednávat ještě celou řadu velmi závažných bodů. A vzhledem k tomu, že Občanská demokratická strana zdržela tuto schůzi o hodinu dnes dopoledne, je zřejmé, že tato schůze bude pokračovat i po polední přestávce. Naším cílem je skutečně tady projednat na půdě Poslanecké sněmovny všechny sporné otázky, nejenom otázku rušení státních zdravotních ústavů, ale také otázku podivné privatizace Tkáňové banky, také otázku podivných personálních kroků, zejména pokud se týče Masarykova onkologického ústavu, a také kauzu velmi podezřelé snahy najednou, naráz, rychle, ještě před volbami, zprivatizovat lázně Toušeň, což je součást státní fakultní nemocnice.

Ale dovolte mi, abych se ještě vrátil k momentu, který zde zmínil můj předřečník kolega David Rath, a to je ona stopa mafie. Já myslím, že jsme tady narazili na určitou stopu mafie, která, jak se zdá, ovládá určitou část našeho veřejného zdravotnictví a snaží se teď ještě před volbami část tohoto veřejného zdravotnictví zprivatizovat. A já myslím, že tohle je zcela evidentní stopa.

Když se podíváme na pana Petra Hapalu, tak pan Petr Hapala byl členem výkonné rady Občanské demokratické strany až do roku 1996. Panu Hapalovi na kongresu ODS v roce 1996 tehdejší předseda ODS Václav Klaus jmenovitě děkoval za jeho dlouholeté působení ve výkonné radě ODS, kde zřejmě pan Hapala pracoval od samotného vzniku Občanské demokratické strany. Není to tedy žádný řadový člen ODS, který by do ODS vstoupil předevčírem, ale je to bývalý vysoký funkcionář Občanské demokratické strany, kterému dokonce cítil potřebu tehdejší předseda ODS jmenovitě poděkovat za jeho práci ve výkonné radě ODS na kongresu ODS v roce 1996.

Pan Petr Hapala. Poté kdy skončil ve výkonné radě ODS, začal podnikat ve firmě HC Construct. Tato firma podnikala pouze dva roky, než skončila v konkurzu: v letech 1996-98. Od roku 1998 je tato firma v konkurzu. Zvláštní shodou okolností v představenstvu seděli dva lidé: pan Petr Hapala a pan Marek Šnajdr. Posléze se pan Marek Šnajdr stal náměstkem ministra zdravotnictví Tomáše Julínka z Občanské demokratické strany a pan Hapala se stal ředitelem státních zdravotních ústavů ve třech severomoravských a středomoravských krajích. Opět zajímavá shoda okolností. Lidé, kteří se setkali a působili spolu ve firmě, která skončila bankrotem, se přesouvají na Ministerstvo zdravotnictví a začínají fungovat ve strukturách Ministerstva zdravotnictví. V době Topolánkovy vlády došlo k tomuto personálnímu přesunu. A nyní dokonce, a tady to navazuje už na bod, který budeme, já doufám, za chvíli projednávat, a to je privatizace Tkáňové banky a tkáňových center, nyní se dokonce pan Petr Hapala vyskytuje i ve statutárním orgánu společnosti Centrum buněčné terapie a diagnostiky se sídlem při Zdravotním ústavu v Ostravě, který se podílí na privatizaci Tkáňového centra při Fakultní nemocnici v Ostravě. To znamená další krok a další stopa mafie, která v rámci Ministerstva zdravotnictví začala fungovat za doby Topolánkovy vlády. Já myslím, že to není bezvýznamné jméno a že je potřeba si to zapamatovat: pan Petr Hapala - historie, která je s ním spojena, pan náměstek Šnajdr - to, k čemu to vedlo.

A ještě jedna poznámka. Já jsem samozřejmě zaznamenal jako předseda rozpočtového výboru škrty, ke kterým došlo na Ministerstvu zdravotnictví. Také jsem zaznamenal, že se těmto škrtům bývalý ministr zdravotnictví Julínek vůbec nebránil. A teprve nedávno jsem pochopil, proč to tak bylo, proč se ministr Julínek nebránil těmto škrtům. Tyto škrty totiž vytvořily výbornou záminku pro to, aby mohly být některé činnosti, které do té doby zajišťovalo veřejné zdravotnictví nebo fakultní nemocnice, privatizovány. To znamená vedení Ministerstva zdravotnictví v zásadě využilo této situace k tomu, aby našlo argumenty pro privatizaci některých činností. Typicky se to ukáže za malou chvíli, až budeme mluvit o kauze Tkáňové banky v Brně, Tkáňového centra v Ostravě apod. Takže to je věc, kterou my pokládáme za velmi alarmující, je to skutečně přesný popis toho, co se děje ve veřejném zdravotnictví. Bohužel stále se to tam děje, protože tito lidé sedí na svých místech, kam se dostali v době ministra Julínka a premiéra Topolánka, a pokračují ve své činnosti, kterou objektivně se snaží zprivatizovat část veřejného zdravotnictví a získat podíl na lukrativních činnostech. (Potlesk poslanců ČSSD.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP